Verkorte ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Verkorte lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": https://rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u een verkorte lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) waarin een aantal stoffen is gegroepeerd. Groepering is gedaan op basis van chemische eigenschappen of functionaliteit. Als u klikt op een groep vindt u alle ZZS uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.
U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.
Lees meer over ZZS.
Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
ZZS (dier)geneesmiddelen Ja Ja Ja
ZZS aardoliederivaten Ja
ZZS acetamides Ja Ja
ZZS acrylaten Ja Ja Ja
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten Ja Ja Ja Ja
ZZS aromatische amines Ja Ja Ja
ZZS arseen en arseenverbindingen Ja Ja Ja Ja
ZZS benzidines Ja Ja
ZZS beryllium en berylliumverbindingen Ja
ZZS boorverbindingen Ja Ja
ZZS butadienen Ja Ja Ja
ZZS cadmium en cadmiumverbindingen Ja Ja Ja Ja Ja
ZZS chroom (VI) verbindingen Ja Ja
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen Ja Ja Ja
ZZS fenolen Ja Ja Ja Ja Ja
ZZS formamides Ja Ja
ZZS ftalaten Ja Ja Ja Ja
ZZS gebromeerde brandvertragers Ja Ja Ja Ja Ja
ZZS gechloreerde benzenen Ja Ja Ja Ja Ja
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen Ja Ja Ja Ja Ja
ZZS geurstoffen Ja Ja Ja
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden Ja Ja Ja Ja Ja Ja
ZZS glycol ethers Ja Ja
ZZS hydrazines Ja Ja
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen Ja Ja Ja Ja
ZZS kobaltverbindingen Ja Ja
ZZS kwik en kwikverbindingen Ja Ja Ja Ja
ZZS lood en loodverbindingen Ja Ja Ja Ja
ZZS loodverbindingen
ZZS minerale vezels Ja Ja
ZZS nikkel en nikkelverbindingen Ja Ja
ZZS nitrotoluenen Ja Ja Ja
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten Ja Ja Ja
ZZS organosiliciumverbindingen Ja Ja
ZZS organotinverbindingen Ja Ja Ja Ja
ZZS oxiranen Ja Ja
ZZS PFAS Ja Ja Ja Ja Ja
ZZS polychloornaftalenen Ja Ja
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) Ja Ja Ja Ja Ja
ZZS steenkoolderivaten Ja Ja
ZZS toluidines Ja Ja
36861-47-9 253-242-6 (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylfenyl)methyleen]bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (4-methylbenzylideenkamfer) (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (4-Methylbenzylidenecamphor) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 22
(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylfenyl)methyleen]bicyclo[2.2.1]-2-heptanon, omvattend elk van de individuele isomeren en/of combinaties daarvan (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 22
95342-41-9 (1R,3E,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (1R,3E,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 22
852541-21-0 (1R,3Z,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (1R,3Z,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 22
741687-98-9 (1R,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (1R,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 22
852541-30-1 (1S,3E,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4- methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (1S,3E,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4- methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 22
852541-25-4 (1S,3Z,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (1S,3Z,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 22
62314-22-1 263-502-0 (2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoaat (2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoate MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
1782069-81-1 701-394-3 (3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 22
108225-03-2 402-060-7 (6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium]-formaat (6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium] formate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
244235-47-0 627-083-1 1-(2-hydroxy-5-nonyl(vertakt)-fenyl)ethanon oxime 1-(2-hydroxy-5-nonyl(branched)-phenyl)ethanone oxime MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-7-2020 13, 18
288-88-0 206-022-9 1,2,4-triazool 1,2,4-triazole Ja MVP 2 1 mg/Nm3 13-7-2021 22
122-60-1 204-557-2 1,2-epoxy-3-fenoxypropaan phenyl glycidyl ether Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
59653-74-6 423-400-0 1,3,5-tris-[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H3H5H)-trion 1,3,5-tris-[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1120-71-4 214-317-9 1,3-propaansulton 1,3-propanesultone Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
57-57-8 200-340-1 1,3-propiolacton 3-propanolide Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
68953-84-4 273-227-8 1,4-benzeendiamine, N,N'-gemengde fenyl- en tolylderivaten 1,4-benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivatives Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 22
123-91-1 204-661-8 1,4-dioxaan 1,4-dioxane Ja Ja gO.1 20 mg/Nm3 12-7-2021 8
4904-61-4 225-533-8 1,5,9-cyclododecatrieen 1,5,9 cyclododecatriene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
70-25-7 200-730-1 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1072-63-5 214-012-0 1-vinylimidazool 1-vinylimidazole Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 12-10-2018
9036-19-5 618-541-1 2-(2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy)ethanol 2-(2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy)ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-03-2019 13
111-41-1 203-867-5 2-(2-aminoethylamino)ethanol 2-(2-aminoethylamino)ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3147-75-9 221-573-5 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 22
111-77-3 203-906-6 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 2-(2-methoxyethoxy)ethanol Ja gO.2 50 mg/Nm3 8-7-2022 8
119344-86-4 438-340-0 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylfenyl)methyl]-1-[4-(morfoline-4-yl)fenyl]-1-butanon 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 22
1116-54-7 214-237-4 2,2'-(nitrosoimino)bisethanol 2,2'-(nitrosoimino)bisethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
926-564-6 2,2',6,6'-tetrabroom-4,4'-isopropylideendifenol, oligomerische reactieproducten met propyleenoxide en n-butylglycidylether 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with propylene oxide and n-butyl glycidyl ether MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-9-2023 5, 13
57044-25-4 404-660-4 2,3-epoxypropaan-1-ol R-2,3-epoxy-1-propanol Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
3033-77-0 221-221-0 2,3-epoxypropyl-trimethylammoniumchloride 2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
39156-41-7 254-323-9 2,4-diaminoanisoolsulfaat 2,4-diaminoanisole sulphate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
119313-12-1 404-360-3 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenone Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-10-2018
4170-30-3 224-030-0 2-butenal crotonaldehyde MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-11-2015 4
94723-86-1 425-150-8 2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexaan-3-ylcyclohex-2-een-1-on 2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-en-1-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
149-57-5 205-743-6 2-ethylhexaanzuur 2-ethylhexanoic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 22, 26
24593-34-8 246-332-1 2-ethylhexaanzuur, cerium zout 2-ethylhexanoic acid, cerium salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
7329-33-1 230-822-7 2-ethylhexaanzuur, chroomzout 2-ethylhexanoic acid, chromium salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
19583-54-1 243-169-8 2-ethylhexaanzuur, ijzerzout 2-ethylhexanoic acid, iron salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
3164-85-0 221-625-7 2-ethylhexaanzuur, kaliumzout potassium 2-ethylhexanoate MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
22221-10-9 244-846-0 2-ethylhexaanzuur, koperzout 2-ethylhexanoic acid, copper salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
15956-58-8 240-085-3 2-ethylhexaanzuur, mangaan zout 2-ethylhexanoic acid, manganese salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
34041-09-3 251-807-1 2-ethylhexaanzuur, molybdeenzout 2-ethylhexanoic acid, molybdenum salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
38584-87-1 254-020-1 2-ethylhexaanzuur, verbinding met 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1) 2-ethylhexanoic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1) MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
74931-55-8 278-031-6 2-ethylhexaanzuur, verbinding met 2-aminoethanol (1:1) 2-ethylhexanoic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1) MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
58823-74-8 261-460-8 2-ethylhexaanzuur, verbinding met tributylamine (1:1) 2-ethylhexanoic acid, compound with tributylamine (1:1) MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 21, 22
85203-81-2 286-272-3 2-ethylhexaanzuur, zinkzout, basisch hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
22464-99-9 245-018-1 2-ethylhexaanzuur, zirconium zout 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
80387-97-9 279-452-8 2-ethylhexyl-[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]methyl]thio]acetaat 2-ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]thio]acetate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3121-61-7 221-499-3 2-methoxyethylacrylaat 2-methoxyethyl acrylate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 11-9-2020 22
71868-10-5 400-600-6 2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017
75-55-8 200-878-7 2-methylaziridine 2-methylaziridine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
693-98-1 211-765-7 2-methylimidazool 2-methylimidazole Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2020
91-23-6 202-052-1 2-nitroanisool 2-nitroanisole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
79-46-9 201-209-1 2-nitropropaan 2-nitropropane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
55525-54-7 259-695-6 3,3-(ureyleendimethyleen)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl)diisocyanaat 3,3'-(ureylenedimethylene)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl) diisocyanate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
15087-24-8 239-139-9 3-benzylideenkamfer 3-benzylidenecamphor Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-2-2019
2113-57-7 218-304-9 3-broombifenyl 3-bromobiphenyl MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-4-2023 5, 13
143860-04-2 421-150-7 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1453-58-3 215-925-7 3-methylpyrazool 3-methylpyrazole Ja MVP 2 1 mg/Nm3 12-7-2021 22
1478-61-1 216-036-7 4,4'-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene] diphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 22
64049-29-2 4,4’-methylene-bis(2-chloroaniline) hydrochloride 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) hydrochloride MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-2-2022 13, 17
92-86-4 202-198-6 4,4'-dibroombifenyl 4,4'-dibromobiphenyl MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-4-2023 5, 13
92-66-0 202-176-6 4-broombifenyl 4-bromobiphenyl MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-4-2023 5, 13
27147-75-7 608-055-8 4-isododecylfenol phenol, 4-isododecyl- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 22
822-36-6 212-497-3 4-methylimidazool 4-methylimidazole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 22
92-93-3 202-204-7 4-nitrobifenyl 4-nitrobiphenyl Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
59-89-2 627-564-6 4-nitrosomorfoline 4-nitrosomorpholine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 25-1-2024 22
98-73-7 202-696-3 4-tert-butylbenzoëzuur 4-tert-butylbenzoic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
119-47-1 204-327-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-cresol p-cresol, 2,2'-methylenebis(6-tert- butyl- Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-7-2021 22
2156592-54-8 701-118-1 6-[(C10-C13)-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 22
701-162-1 6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 22
701-271-4 6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur, natrium en tris (2-hydroxyethyl)-ammoniumzouten 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid, sodium and tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 22
85136-74-9 400-340-3 6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril 6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
106-87-6 203-437-7 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 12-7-2021 22
94551-87-8 305-433-1 afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12124-97-9 235-183-8 ammoniumbromide ammonium bromide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 22
103-33-3 203-102-5 azobenzeen azobenzene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
71-43-2 200-753-7 benzeen benzene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
552-30-7 209-008-0 benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-4-2018
119-61-9 204-337-6 benzofenon benzophenone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 22
577705-90-9 479-100-5 benzyl(diëthylamino) difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propaan-2-yl] fenolaat benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 22
75768-65-9 278-305-5 benzyltrifenylfosfonium, zout met 4,4'-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen]bis [fenol] (1:1) benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 22
80-43-3 201-279-3 bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 22
67874-71-9 267-499-7 bismut tris(2-ethylhexanoaat) bismuth tris(2-ethylhexanoate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
3896-11-5 223-445-4 bumetrizool bumetrizole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 22
96-29-7 202-496-6 butanon oxime 2-butanone oxime Ja MVP 2 1 mg/Nm3 24-3-2020
136-51-6 205-249-0 calcium bis(2-ethylhexaanzuur) calcium bis(2-ethylhexanoate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
701-251-5 calcium, vertakt alkylfenaatsulfide calcium branched alkyl phenate sulphide MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-5-2021 21, 23
56797-01-4 260-386-3 cerium tris(2-ethylhexanoaat) cerium tris(2-ethylhexanoate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
3444-17-5 222-357-3 chroomtris(2-ethylhexaanzuur) chromium tris(2-ethylhexanoate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-9-2023 17, 22
13149-00-3 236-086-3 cis-cyclohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
64-86-8 200-598-5 colchicine colchicine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
8021-39-4 232-419-1 creosoot, hout creosote wood MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 9
14464-46-1 238-455-4 cristoballiet cristobalite sA.1 0,05 mg/Nm3 19-5-2021 8, 24
123-73-9 204-647-1 crotonaldehyde (E)-crotonaldehyde MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
98-82-8 202-704-5 cumeen cumene Ja gO.2 50 mg/Nm3 8-7-2022 8
5571-36-8 427-230-8 cyclisch 3-(1,2-ethaandiylacetaal)oestra-5(10),9(11)-dieen-3,17-dion cyclic 3-(1,2-ethanediylacetale)-estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
294-62-2 206-033-9 cyclododecaan cyclododecane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
541-02-6 208-764-9 decamethylcyclopentasiloxaan decamethylcyclopentasiloxane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 6-7-2018
64742-47-8 265-149-8 destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie Distillates (petroleum), hydrotreated light MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-11-2022 10, 21
25376-45-8 246-910-3 diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine diaminotoluene MVP 1 0,05 mg/Nm3 31-1-2023 18
334-88-3 206-382-7 diazomethaan diazomethane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
67-43-6 200-652-8 Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 3
64-67-5 200-589-6 diethylsulfaat diethyl sulphate Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
75980-60-8 278-355-8 difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfineoxide diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3
110488-70-5 404-200-2 dimethomorf dimethomorph Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 22
79-44-7 201-208-6 dimethylcarbamoylchloride dimethylcarbamoyl chloride Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
18755-43-6 242-555-3 dimethylpropylfosfonaat dimethyl propylphosphonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 22
77-78-1 201-058-1 dimethylsulfaat dimethyl sulphate Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
13360-57-1 236-412-4 dimethylsulfamoylchloride dimethylsulfamoylchloride Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
540-97-6 208-762-8 dodecamethylcyclohexasiloxaan dodecamethylcyclohexasiloxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 6-7-2018 11
75-07-0 200-836-8 ethanal acetaldehyde Ja MVP 2 1 mg/Nm3 12-10-2018
97925-95-6 308-208-6 ethanol, 2,2'-iminobis-, N- (C13-15-vertakt en lineair alkyl)-derivaten ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(C13-15-branched and linear alkyl) derivs. Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2020
51000-52-3 256-905-8 ethenyl ester van neodecaanzuur vinyl neodecanoate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
107-15-3 203-468-6 ethyleendiamine ethylenediamine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 6-7-2018
96-45-7 202-506-9 ethyleenthioureum ethylene thiourea Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
50-00-0 200-001-8 formaldehyde formaldehyde Ja MVP 2 1 mg/Nm3 3-2-2015
110-00-9 203-727-3 furaan furan Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
61788-32-7 262-967-7 gehydrogeneerd terfenyl terphenyl hydrogenated Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 6-7-2018
111-30-8 203-856-5 glutaaraldehyde glutaraldehyde Ja MVP 2 1 mg/Nm3 13-7-2021 22
85-42-7 201-604-9 hexahydroftaalzuur-anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
14166-21-3 238-009-9 hexahydroftaalzuur-anhydride (trans-isomeer) trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
680-31-9 211-653-8 hexamethylfosforamide hexamethylphosphoric triamide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7321-53-1 230-794-6 ijzer tris(2-ethylhexaanzuur) iron tris(2-ethylhexanoate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-5-2024 25
22398-80-7 244-959-5 indium fosfide indium phosphide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
542-56-3 208-819-7 isobutylnitriet isobutyl nitrite Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
78-79-5 201-143-3 isopreen isoprene (stabilised) Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
7758-01-2 231-829-8 kaliumbromaat potassium bromate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
8008-20-6 232-366-4 kerosine kerosene 24-4-2023 1, 21
92045-37-9 295-418-5 kerosine (aardolie), uit directe fractionering verkregen, brede uitsnede Kerosine (petroleum), straight-run wide-cut 24-4-2023 1, 21
136-52-7 205-250-6 kobalt bis(2-ethylhexanoaat) cobalt bis(2-ethylhexanoate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
91782-60-4 295-032-7 kobalt, boraat 2-ethylhexanoaat complexen cobalt, borate 2-ethylhexanoate complexes MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
630-08-0 211-128-3 koolmonoxide carbon monoxide Ja 2-12-2013 7
919-284-0 koolwaterstoffen C10, aromatisch, >1% naftaleen hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-5-2021 21, 23
14808-60-7 238-878-4 kwarts quartz (SiO2) sA.2 0,5 mg/Nm3 19-5-2021 8, 24
13434-24-7 236-562-0 mangaan bis(2-ethylhexanoaat) manganese bis(2-ethylhexanoate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
101-90-6 202-987-5 m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzeen m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 22
108-78-1 203-615-4 melamine melamine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-1-2023 22
701-135-4 mengsel van 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis((2,3-epoxypropoxy)methyl)butaan en 1-(2,3-epoxypropoxy)-2-((2,3-epoxypropoxy) methyl)-2-hydroxymethylbutaan reaction mass of 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-epoxypropoxy)methyl) butane and 1-(2,3-epoxypropoxy)-2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)-2-hydroxymethyl butane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 22
421-550-1 mengsel van 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H3H5H)-triazine-2,4,6-trion; mengsel van oligomeren van 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H3H5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H3H5H)-triazine-2,4,6-trion reaction mass of 1,3,5-tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione; reaction mass of oligomers of 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
947-368-7 mengsel van 4,4'- [2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl) ethylideen]difenol en benzyltrifenylfosfonium, zout met 4,4'-[2,2,2-trifluor- 1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol (1:1) reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl) ethylidene]bis[phenol] (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 22
943-265-6 mengsel van 4,4'-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl) ethylideen]difenol en benzyl (diëthylamino)difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propaan-2-yl] fenolaat (1:1) reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 22
403-250-2 mengsel van 4-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazool en 1-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazool reaction mass of 4-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole and 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
957-225-0 mengsel van benzeen en isopropylbenzeen reaction mass of benzene and isopropylbenzene MVP 2 1 mg/Nm3 22-9-2023 21, 23
435-960-3 mengsel van dimethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat, diethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat, methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat reaction mass of dimethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate, diethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate, methyl ethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
402-660-9 mengsel van dinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat en trinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat reaction mass of disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate and trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
methylfenyleendiamine methyl-phenylene diamine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
592-62-1 209-765-7 methyl-ONN-azoxymethylacetaat methyl-ONN-azoxymethyl acetate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
874819-71-3 477-690-9 N-(2-nitrofenyl) fosforzuurtriamide N-(2-nitrophenyl)phosphoric triamide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 22
5625-90-1 227-062-3 N,N′-methyleendimorfoline N,N′-methylenedimorpholine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 14, 15
99-97-8 202-805-4 N,N-dimethyl-p-toluïdine N,N-dimethyl-p-toluidine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 25-1-2024 22
2687-91-4 220-250-6 N-ethyl-2-pyrrolidon N-ethyl-2-pyrrolidone Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
98-95-3 202-716-0 nitrobenzeen nitrobenzene Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
621-64-7 210-698-0 nitrosodipropylamine nitrosodipropylamine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
872-50-4 212-828-1 N-methyl-2-pyrrolidon N-methyl-2-pyrrolidone Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
62-75-9 200-549-8 N-nitrosodimethylamine dimethylnitrosoamine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
27753-52-2 248-637-5 nonabroom-1,1'-bifenyl nonabromo-1,1'-biphenyl MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-4-2023 5, 13
556-67-2 209-136-7 octamethyltetrasiloxaan octamethylcyclotetrasiloxane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 6-7-2018
109202-58-6 432-750-3 O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
103122-66-3 434-350-4 O-isobutyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat O-isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84-15-1 201-517-6 o-terfenyl o-terphenyl Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-7-2020 19
7216-95-7 404-290-3 pentakalium 2,2',2'',2''',2''''-(ethaan-1,2-diylnitrilo) penta-acetaat pentapotassium 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(ethane-1,2-diylnitrilo)pentaacetate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 22
140-01-2 205-391-3 pentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur pentasodium pentetate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-1-2020
31631-13-7 p-isononyl-fenol, fosfiet (3:1) phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 20-1-2022 13
75579-40-7 propaanzuur, 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)-, (-)- propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-, (-)- Ja MVP 2 1 mg/Nm3 21-1-2022 13
75579-39-4 propaanzuur, 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)-, (+)- propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-, (+)- Ja MVP 2 1 mg/Nm3 21-1-2022 13
106599-06-8 p-sec-nonyl-fenol, fosfiet phenol, p-sec-nonyl-, phosphite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 20-1-2022 13
1471311-26-8 939-460-0 reactieproduct van 1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithion, formaldehyde en fenol, heptyl derivaten reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-11-2022 13
reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) reaction products from paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-5-2017 14, 15
reactieproducten van paraformaldehyde met 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1) reaction products of paraformaldehyde with 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 14, 15
respirabel kristallijn silicastof respirable crystalline silica dust 19-5-2021 8, 24
255881-94-8 401-850-9 S-(tricyclo(5.2.1.0'2,6)deca-3-en-8(of 9)-yl O-(isopropyl of isobutyl of 2-ethylhexyl) O-(isopropyl of isobutyl of 2-ethylhexyl) fosfordithioaat S-(tricyclo(5.2.1.0'2,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 21-1-2022 3
S-(tricyclo[5.2.1.0'2,6]deca-3-en-8(of 9)-yl) O-isopropyl O’-isopropyl fosfordithioaat S-(tricyclo[5.2.1.0'2,6]deca-3-en- 8(or 9)-yl) O-isopropyl O’-isopropyl phosphorodithioate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 21-1-2022 3, 12
94-59-7 202-345-4 safrool safrole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
silicavezels, met name cristoballiet en tridymiet sA.1 0,05 mg/Nm3 31-10-2023 8, 24
20420-43-3 891-892-8 stannaan, tributyl(2-ethoxyethenyl)-, (Z)- stannane, tributyl(2-ethoxyethenyl)-, (Z)- MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-9-2023 6, 13
2457-02-5 219-536-3 strontium bis(2-ethylhexanoaat) strontium bis(2-ethylhexanoate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
13494-80-9 236-813-4 tellurium tellurium Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 22
7446-07-3 231-193-1 tellurium dioxide Tellurium dioxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 22
69029-86-3 273-828-5 tellurium, slakken Slags, tellurium MVP 1 0,05 mg/Nm3 6-4-2023 21, 23
26140-60-3 247-477-3 terfenyl terphenyl MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-7-2020 20
27858-07-7 248-696-7 tetrabroom(tetrabroomfenyl)benzeen tetrabromo(tetrabromophenyl)benzene MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-4-2023 5, 13
116-14-3 204-126-9 tetrafluorethyleen tetrafluoroethylene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-3-2020
97-99-4 202-625-6 tetrahydro-2-furylmethanol tetrahydro-2-furylmethanol Ja MVP 2 1 mg/Nm3 3-2-2015
61571-06-0 407-330-8 tetrahydrothiopyraan-3-carboxaldehyde tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
301-10-0 206-108-6 tin bis(2-ethylhexanoaat) tin bis(2-ethylhexanoate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
65321-67-7 265-697-8 tolueen-2,4-diammoniumsulfaat toluene-2,4-diammonium sulphate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
15468-32-3 239-487-1 tridymiet crystalline silica, tridymite sA.1 0,05 mg/Nm3 19-5-2021 8, 24
170275-23-7 807-672-1 triethylmethylammonium 2-ethylhexanoaat triethylmethylammonium 2-ethylhexanoate MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
603-35-0 210-036-0 trifenylfosfine triphenylphosphine MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
668-34-8 694-821-7 trifenyltin (kation) fentin MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-12-2022 2, 6
2451-62-9 219-514-3 triglycidyl isocyanuraat triglycidyl isocyanurate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
164058-22-4 413-590-3 trinatrium-[4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-nafthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-nafthylazo)-bifenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']koper(II) trisodium [4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']copper(II) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
25155-23-1 246-677-8 trixylyl fosfaat trixylyl phosphate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
51-79-6 200-123-1 urethaan urethane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
73962-07-9 622-090-6 urethaan-d5 (ethyl-d5) urethane-d5 (ethyl-d5) MVP 2 1 mg/Nm3 27-5-2019 13, 16
1314-62-1 215-239-8 vanadiumpentoxide divanadium pentaoxide Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 27-10-2020 8
136-53-8 205-251-1 zink bis(2-ethylhexanoaat) zinc bis(2-ethylhexanoate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 17, 22
 1. De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage III van het BAL. Alleen als deze producten minder dan 0,1 % aan ZZS componenten bevatten, kan stofklasse gO.2 worden aangehouden. Als er meer dan 0,1 % ZZS componenten aanwezig zijn, moet het product als ZZS worden beschouwd. Bij de aanwezigheid van vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 2 te hanteren; bij de aanwezigheid van niet-vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 1 te hanteren. Voor meer gedetailleerde criteria voor stoffen en mengsels met een ZZS-component zie: rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/ZZS-in-mengels. Advies voor vergunningverlening voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen wordt gegeven op de website van het IPLO: https://iplo.nl/thema/zeer-zorgwekkende-stoffen-zzs/mengsels-zzs/
 2. Deze stof of stofgroep is niet als ZZS opgenomen in bijlage III van het BAL maar is qua structuur, fysisch-chemische eigenschappen en toxiciteit van het kation gelijkwaardig aan trifenyltinhydroxide. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn daarom gelijk aan die van trifenyltinhydroxide.
 3. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
 4. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.
 5. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep gebromeerde brandvertragers
 6. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep organische tinverbindingen
 7. Deze verbinding is voor luchtemissies niet ingedeeld in een stofklasse en heeft geen emissiegrenswaarde
 8. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende emissiegrenswaarde
 9. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze is opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege de hoge gehalten aan creosoot wat zelf een ZZS stof is.
 10. Deze stof staat niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die voor PAKs en zijn ook van toepassing voor deze stof.
 11. Berekend als Sb
 12. Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst
 13. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
 14. De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat de theoretische maximumconcentratie van formaldehyde die kan vrijkomen uit het mengsel zoals het in de handel wordt gebracht, ongeacht de bron, lager is dan 0,1 %. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.
 15. De stof hoeft volgens CLP niet als mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat de theoretische maximumconcentratie van formaldehyde die kan vrijkomen uit het mengsel zoals het in de handel wordt gebracht, ongeacht de bron, lager is dan 1 %. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.
 16. Dit is een gedeutereerde vorm van een ZZS (zie behoort tot bij de stofgegevens) en wordt daarom ook als ZZS geïdentificeerd.
 17. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).
 18. Deze stof wordt niet in de algemene bronnen voor ZZS-identificatie genoemd maar bevat een ZZS
 19. <p>o-Terfenyl staat niet zelf op de kandidaatslijst maar is een significant bestanddeel van de ZZS gehydrogeneerd terfenyl (262-967-7). O-Terfenyl is de reden dat gehydrogeneerd terfenyl als vPvB is aangemerkt en op de kandidaatslijst is geplaatst. Daarom is o-terfenyl ook op de ZZS-lijst geplaatst.</p>
 20. Terfenyl wordt als ZZS aangemerkt omdat in ieder geval een van de isomeren (o-terfenyl, ec nr. 201-517-6) ZZS is
 21. Deze stof wordt als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de gegevens bij ECHA (echa.europa.eu) één of meerdere ZZS bevat. In overeenkomst met de mengselnotitie wordt de stof dan als ZZS geïdentificeerd.
 22. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
 23. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar bevat één of meerdere ZZS. De stofklasse van de ZZS met de strengste stofklasse is weergegeven.
 24. Deze stof wordt als ZZS geidentificeerd omdat in EU verordening 2017/2398/CE staat dat er voldoende bewijs is dat respirabel kristallijn silicastof carcinogeen is
 25. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk en toxiciteit.
 26. Deze vermelding geldt ook voor de zouten van deze stof