Verkorte ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Verkorte lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u een verkorte lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) waarin een aantal stoffen is gegroepeerd. Groepering is gedaan op basis van chemische eigenschappen of functionaliteit. Als u klikt op een groep vindt u alle ZZS uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.
U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.
Lees meer over ZZS.
Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
ZZS (dier)geneesmiddelen Ja Ja
ZZS aardoliederivaten Ja
ZZS acetamides Ja Ja
ZZS acrylaten Ja Ja Ja
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten Ja Ja Ja Ja
ZZS aromatische amines Ja Ja Ja
ZZS arseen en arseenverbindingen Ja Ja Ja
ZZS benzidines Ja
ZZS beryllium en berylliumverbindingen Ja
ZZS boorverbindingen Ja Ja
ZZS butadienen Ja Ja Ja
ZZS cadmium en cadmiumverbindingen Ja Ja Ja Ja
ZZS chroom (VI) verbindingen Ja Ja
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen Ja Ja Ja
ZZS fenolen Ja Ja Ja Ja Ja
ZZS formamides Ja Ja
ZZS ftalaten Ja Ja Ja Ja
ZZS gebromeerde brandvertragers Ja Ja Ja Ja Ja
ZZS gechloreerde benzenen Ja Ja Ja Ja
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen Ja Ja Ja Ja Ja
ZZS geurstoffen Ja Ja Ja
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden Ja Ja Ja Ja Ja
ZZS glycol ethers Ja Ja
ZZS hydrazines Ja Ja
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen Ja Ja Ja
ZZS kobaltverbindingen Ja Ja
ZZS kwik en kwikverbindingen Ja Ja Ja
ZZS lood en loodverbindingen Ja Ja Ja
ZZS minerale vezels Ja Ja
ZZS nikkel en nikkelverbindingen Ja
ZZS nitrotoluenen Ja Ja Ja
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten Ja Ja Ja Ja
ZZS organosiliciumverbindingen Ja
ZZS organotinverbindingen Ja Ja Ja Ja
ZZS oxiranen Ja Ja
ZZS PFAS Ja Ja Ja Ja Ja
ZZS polychloornaftalenen Ja Ja
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) Ja Ja Ja Ja Ja
ZZS steenkoolderivaten Ja Ja
ZZS toluidines Ja Ja
108225-03-2 402-060-7 (6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium]-formaat (6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium] formate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
75166-31-3 (αR)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzeenpropanal (αR)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzenepropanal Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 3
75166-30-2 (αS)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzeenpropanal (αS)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzenepropanal Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 3
244235-47-0 627-083-1 1-(2-hydroxy-5-nonyl(vertakt)-fenyl)ethanon oxime 1-(2-hydroxy-5-nonyl(branched)-phenyl)ethanone oxime MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-7-2020 13, 17
288-88-0 206-022-9 1,2,4-triazool 1,2,4-triazole Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-7-2021 20
122-60-1 204-557-2 1,2-epoxy-3-fenoxypropaan phenyl glycidyl ether Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2451-62-9 219-514-3 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H3H5H)-trion 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
59653-74-6 423-400-0 1,3,5-tris-[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H3H5H)-trion 1,3,5-tris-[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1120-71-4 214-317-9 1,3-propaansulton 1,3-propanesultone Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
57-57-8 200-340-1 1,3-propiolacton 3-propanolide Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
4904-61-4 225-533-8 1,5,9-cyclododecatrieen 1,5,9 cyclododecatriene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
15087-24-8 239-139-9 1,7,7-trimethyl-3-(fenylmethyleen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-2-2019
20636-48-0 14-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol 14-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 13
26264-02-8 247-555-7 14-(nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol 14-(nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 13
34166-38-6 17-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecaan-1-ol 17-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15- pentaoxaheptadecan-1-ol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 13
70-25-7 200-730-1 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1072-63-5 214-012-0 1-vinylimidazool 1-vinylimidazole Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 12-10-2018
186309-28-4 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-1,3-dioxaan 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
9036-19-5 618-541-1 2-(2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy)ethanol 2-(2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy)ethanol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 29-03-2019 13
111-41-1 203-867-5 2-(2-aminoethylamino)ethanol 2-(2-aminoethylamino)ethanol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
104-35-8 2-(4-nonylfenoxy)ethanol 2-(4-nonylphenoxy)ethanol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 13
1116-54-7 214-237-4 2,2'-(nitrosoimino)bisethanol 2,2'-(nitrosoimino)bisethanol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
57044-25-4 404-660-4 2,3-epoxypropaan-1-ol R-2,3-epoxy-1-propanol Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
3033-77-0 221-221-0 2,3-epoxypropyl-trimethylammonium chloride 2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
39156-41-7 254-323-9 2,4-diaminoanisoolsulfaat 2,4-diaminoanisole sulphate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
676367-05-8 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxaan 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
343934-04-3 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-rel-1,3-dioxaan 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-rel-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
676367-09-2 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxaan 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
343934-05-4 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-rel-1,3-dioxaan 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-rel-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
676367-04-7 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxaan 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
676367-08-1 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxaan 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
676367-03-6 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxaan 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
676367-07-0 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxaan 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
676367-02-5 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxaan 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
676367-06-9 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxaan 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
20427-84-3 243-816-4 2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethanol 2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 13
7311-27-5 230-770-5 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 13
1119449-37-4 687-832-3 2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethanol 2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 13
1119449-38-5 687-833-9 2-{2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethoxy}ethanol 2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 13
27942-27-4 248-743-1 20-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosaan-1-ol 20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 13
27177-05-5 248-293-6 23-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosaan-1-ol 23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 13
14409-72-4 604-395-6 26-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol 26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 13
26571-11-9 247-816-5 26-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol 26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 13
119313-12-1 404-360-3 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenone Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-10-2018
4170-30-3 224-030-0 2-butenal crotonaldehyde MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-11-2015 5
94723-86-1 425-150-8 2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexaan-3-ylcyclohex-2-een-1-on 2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-en-1-one Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
80387-97-9 279-452-8 2-ethylhexyl-[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]methyl]thio]acetaat 2-ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]thio]acetate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3121-61-7 221-499-3 2-methoxyethylacrylaat 2-methoxyethyl acrylate Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 11-9-2020 3
71868-10-5 400-600-6 2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017
75-55-8 200-878-7 2-methylaziridine 2-methylaziridine Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
693-98-1 211-765-7 2-methylimidazool 2-methylimidazole Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-3-2020
91-23-6 202-052-1 2-nitroanisool 2-nitroanisole Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
79-46-9 201-209-1 2-nitropropaan 2-nitropropane Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
55525-54-7 259-695-6 3,3-(ureyleendimethyleen)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl)diisocyanaat 3,3'-(ureylenedimethylene)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl) diisocyanate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
143860-04-2 421-150-7 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1453-58-3 215-925-7 3-methylpyrazool 3-methylpyrazole Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 12-7-2021 20
72861-06-4 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)-fenol 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
861011-60-1 854-135-2 4-(1,1,2-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,1,2-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
33104-11-9 4-(1,1,3-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,1,3-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
521947-27-3 4-(1,1,5-trimethylhexyl)fenol 4-(1,1,5-trimethylhexyl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 14-1-2022
37872-24-5 4-(1,1-diethylpropyl)-fenol 4-(1,1-diethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
30784-31-7 4-(1,1-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,1-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
911371-06-7 4-(1,2,2-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,2,2-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 13
854904-93-1 4-(1,2-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,2-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
911371-07-8 4-(1,3,3-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,3,3-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 13
71945-81-8 4-(1,3-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,3-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
857629-71-1 4-(1,4-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,4-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
30784-27-1 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)-fenol 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
30784-32-8 4-(1-ethyl-1-methylbutyl)-fenol 4-(1-ethyl-1-methylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
52427-13-1 257-907-1 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)fenol 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022
861010-65-3 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)-fenol 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
854904-92-0 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)-fenol 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
186825-36-5 635-389-1 4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)fenol 4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022
142731-63-3 635-391-2 4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenol 4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 14-1-2022
186825-39-8 4-(3-ethylheptaan-2-yl)fenol 4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 14-1-2022
911370-98-4 4-(3-ethylpentyl)-fenol 4-(3-ethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 13
102570-52-5 4-(3-methylhexyl)-fenol 4-(3-methylhexyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
1139800-98-8 4-(4-methylhexyl)-fenol 4-(4-methylhexyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 13
100532-36-3 4-(5-methylhexyl)-fenol 4-(5-methylhexyl)-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
6863-24-7 4-(heptaan-2-yl)fenol 4-(heptan-2-yl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 13
1824346-00-0 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]-fenol 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 13
6465-74-3 4-heptaan-3-ylfenol 4-heptan-3-ylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 13
6465-71-0 4-heptaan-4-ylfenol 4-heptan-4-ylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 13
27147-75-7 608-055-8 4-isododecylfenol Phenol, 4-isododecyl- Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 3
92-93-3 202-204-7 4-nitrobifenyl 4-nitrobiphenyl Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
98-73-7 202-696-3 4-tert-butylbenzoëzuur 4-tert-butylbenzoic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
156609-10-8 4-t-nonylfenol-diethoxylaat 4-t-nonylphenol-diethoxylate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 13
117933-89-8 5-(butan-2-yl)-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxaan 5-(butan-2-yl)-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
94-59-7 202-345-4 5-allyl-1,3-benzodioxool safrole Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
119-47-1 204-327-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol p-Cresol, 2,2'-methylenebis(6-tert- butyl- Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-7-2021 20
85136-74-9 400-340-3 6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril 6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
106-87-6 203-437-7 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 12-7-2021 20
94551-87-8 305-433-1 afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
98072-36-7 308-487-4 aromatische koowaterstoffen, destillatie residue, rijk aan naftaleen aromatic hydrocarbons, distn. residues, naphthalene-rich MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 18-5-2021 19, 21
103-33-3 203-102-5 azobenzeen azobenzene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
71-43-2 200-753-7 benzeen benzene Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
552-30-7 209-008-0 benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-4-2018
13327-32-7 236-368-6 berylliumhydroxide beryllium hydroxide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 3-1-2022 4
80-43-3 201-279-3 bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 3
90568-23-3 boraat(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, natrium (1:2) borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, sodium (1:2) Ja MVP 1 10-1-2022 7, 13
125022-34-6 boraat(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, natrium, hydraat (1:2:6) borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, sodium, hydrate (1:2:6) Ja MVP 1 10-1-2022 7, 13
96-29-7 202-496-6 butanon oxime 2-butanone oxime Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 24-3-2020
701-251-5 calcium, vertakt alkylfenaatsulfide calcium branched alkyl phenate sulphide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 18-5-2021 19, 21
64-86-8 200-598-5 colchicine colchicine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
8021-39-4 232-419-1 creosoot, hout creosote wood MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 10
5571-36-8 427-230-8 cyclisch 3-(1,2-ethaandiylacetaal)oestra-5(10),9(11)-dieen-3,17-dion cyclic 3-(1,2-ethanediylacetale)-estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
294-62-2 206-033-9 cyclododecaan cyclododecane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
541-02-6 208-764-9 decamethylcyclopentasiloxaan decamethylcyclopentasiloxane Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 6-7-2018
derivaten van benzidine benzidine and/or its derivatives Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68477-40-7 270-729-9 Destillaten (aardolie), gekraakte gestripte stoomgekraakte aardoliedestillaten, C10-12-fractie Distillates (petroleum), cracked stripped steam-cracked petroleum distillates, C10-12 fraction MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 18-5-2021 19, 21
68477-54-3 270-737-2 Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C8-C12 fractie Distillates (petroleum), steam-cracked, C8-12 fraction MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 18-5-2021 19, 21
68814-87-9 272-341-5 Destillaten (aardolie), volledig bereik door directe fractionering verkregen middenfractie Distillates (petroleum), full-range straight-run middle MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 19-5-2021 19, 21
68915-96-8 272-817-2 Destillaten (aardolie), zware, directe destillatie Distillates (petroleum), heavy straight-run MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 18-5-2021 19, 21
334-88-3 206-382-7 diazomethaan diazomethane Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
64741-44-2 265-044-7 dieselolie MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 18-5-2021 19, 21
64-67-5 200-589-6 diethylsulfaat diethyl sulphate Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
110488-70-5 404-200-2 dimethomorf dimethomorph Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 20
79-44-7 201-208-6 dimethylcarbamoylchloride dimethylcarbamoyl chloride Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
77-78-1 201-058-1 dimethylsulfaat dimethyl sulphate Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
13360-57-1 236-412-4 dimethylsulfamoylchloride dimethylsulfamoylchloride Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
123-91-1 204-661-8 dioxaan 1,4-dioxane Ja Ja gO.1 100 g/uur 20 mg/Nm3 12-7-2021 8
540-97-6 208-762-8 dodecamethylcyclohexasiloxaan dodecamethylcyclohexasiloxane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 6-7-2018 11
123-73-9 204-647-1 E-2-butenal (E)-crotonaldehyde MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
75-07-0 200-836-8 ethanal acetaldehyde Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 12-10-2018
97925-95-6 308-208-6 ethanol, 2,2'-iminobis-, N- (C13-15-vertakt en lineair alkyl)-derivaten ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(C13-15-branched and linear alkyl) derivs. Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-3-2020
91673-24-4 294-139-6 ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, vertakt ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, branched MVP 1 0,15 g/uur 0,15 g/uur 13-1-2022 13, 15
51000-52-3 256-905-8 ethenyl ester van neodecaanzuur vinyl neodecanoate Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
107-15-3 203-468-6 ethyleendiamine ethylenediamine Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 6-7-2018
96-45-7 202-506-9 ethyleenthioureum ethylene thiourea Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
50-00-0 200-001-8 formaldehyde formaldehyde Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 3-2-2015
93925-00-9 300-298-5 formaldehyde, reactie producten met vertakt en lineair heptylfenol, koolstof disulfide en hydrazine formaldehyde, reaction products with branched and linear heptylphenol, carbon disulfide and hydrazine MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 13, 15
110-00-9 203-727-3 furaan furan Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
26027-38-3 500-045-0 geëthoxyleerd 4-nonylfenol ethoxylated 4-nonylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 13
37205-87-1 geëthoxyleerd isononylfenol ethoxylated isononylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 13
938-618-6 geëthoxyleerd nonylfenol (polymeer) nonylphenol, ethoxylated (polymer) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 13
geëthoxyleerd nonylphenol (EO = 10) nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 13
939-975-0 geëthoxyleerd nonylphenol (EO = 4) nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 13
61788-32-7 262-967-7 gehydrogeneerd terfenyl terphenyl hydrogenated Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 6-7-2018
111-30-8 203-856-5 glutaaraldehyde glutaraldehyde Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-7-2021 3
85-42-7 201-604-9 hexahydroftaalzuur-anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13149-00-3 236-086-3 hexahydroftaalzuur-anhydride (cis-isomeer) cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
14166-21-3 238-009-9 hexahydroftaalzuur-anhydride (trans-isomeer) trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
680-31-9 211-653-8 hexamethylfosforamide hexamethylphosphoric triamide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
288-32-4 206-019-2 imidazool imidazole Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-9-2015
22398-80-7 244-959-5 indium fosfide indium phosphide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
542-56-3 208-819-7 isobutylnitriet isobutyl nitrite Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
11066-49-2 234-284-4 isononylfenol isononylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 14-1-2022
78-79-5 201-143-3 isopreen isoprene (stabilised) Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
7758-01-2 231-829-8 kaliumbromaat potassium bromate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
64742-81-0 265-184-9 kerosine kerosine (petroleum), hydrodesulfurized MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 19-5-2021 19, 21
630-08-0 211-128-3 koolmonoxide carbon monoxide Ja 2-12-2013 6
918-811-1 koolwaterstoffen C10, aromaten, <1% naftaleen hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 16
919-284-0 koolwaterstoffen C10, aromatisch, >1% naftaleen hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 19-5-2021 19, 21
8018-01-7 616-995-5 mancozeb mancozeb Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 3
101-90-6 202-987-5 m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 3
403-250-2 mengsel van 4-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazool en 1-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazool reaction mass of 4-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole and 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
413-720-9 mengsel van 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxaan en 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxaan reaction mass of 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane and 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 13
402-660-9 mengsel van dinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat en trinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat reaction mass of disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate and trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
421-550-1 mengsel van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H3H5H)-triazine-2,4,6-trion; mengsel van oligomeren van 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H3H5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H3H5H)-triazine-2,4,6-trion reaction mass of: 1,3,5-tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione; reaction mass of oligomers of 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
435-960-3 mengsel van: dimethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat, diethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat, methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat reaction mass of dimethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate, diethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate, methyl ethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
methylfenyleendiamine methyl-phenylene diamine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
592-62-1 209-765-7 methyl-ONN-azoxymethylacetaat methyl-ONN-azoxymethyl acetate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
5625-90-1 227-062-3 N,N′-methyleendimorfoline N,N′-methylenedimorpholine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017
7784-46-5 232-070-5 natriumdioxoarseniet sodium dioxoarsenate MVP 1 0.15 g/uur 0,05 mg/Nm3 20-12-2021 4, 9
2687-91-4 220-250-6 N-ethyl-2-pyrrolidon N-ethyl-2-pyrrolidone Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
10101-97-0 600-152-3 nikkel(II)sulfaat hexahydraat nickel (II)sulphate hexahydrate MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 27-5-2019 1, 13, 15
98-95-3 202-716-0 nitrobenzeen nitrobenzene Ja Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 12
621-64-7 210-698-0 nitrosodipropylamine nitrosodipropylamine Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
872-50-4 212-828-1 N-methyl-2-pyrrolidon N-methyl-2-pyrrolidone Ja Ja MVP 2 500 g/uur 50 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
62-75-9 200-549-8 N-nitrosodimethylamine dimethylnitrosoamine Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
932-998-7 nonylfenolpolyglycolether nonylphenolpolyglycolether Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 13
556-67-2 209-136-7 octamethyltetrasiloxaan octamethylcyclotetrasiloxane Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 6-7-2018
109202-58-6 432-750-3 O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
103122-66-3 434-350-4 O-isobutyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat O-isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
64742-94-5 265-198-5 Oplosmiddelnafta (aardolie), zwaar aromatisch Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 19-5-2021 19, 21
84-15-1 201-517-6 o-terfenyl o-terphenyl Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-7-2020
30784-30-6 250-339-5 p-(1,1-dimethylheptyl)fenol p-(1,1-dimethylheptyl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022
17404-66-9 241-427-4 p-(1-methyloctyl)fenol p-(1-methyloctyl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022
140-01-2 205-391-3 pentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur pentasodium pentetate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020
26543-97-5 247-770-6 p-isononylfenol p-isononylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2022
reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) reaction products from paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-5-2017 3
reactieprodukten van paraformaldehyde met 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1) reaction products of paraformaldehyde with 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
respirabel kristallijn silicastof respirable crystalline silica dust 19-5-2021 8, 22
14464-46-1 238-455-4 silicium(di)oxide - cristoballiet cristobalite sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 19-5-2021 8, 22
14808-60-7 238-878-4 silicium(di)oxide - kwarts quartz (SiO2) sA.2 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 19-5-2021 8, 22
15468-32-3 239-487-1 silicium(di)oxide - tridymiet crystalline silica, tridymite sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 19-5-2021 8, 22
26140-60-3 247-477-3 terfenyl terphenyl MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-7-2020 18
143-24-8 205-594-7 tetraglyme tetraglyme Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 3
97-99-4 202-625-6 tetrahydro-2-furylmethanol tetrahydro-2-furylmethanol Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 3-2-2015
61571-06-0 407-330-8 tetrahydrothiopyraan-3-carboxaldehyde tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
65321-67-7 265-697-8 tolueen-2,4-diammoniumsulfaat toluene-2,4-diammonium sulphate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
41242-12-0 tridecafluorhexaansulfonzuur, yttrium(3+) zout (3:1) 1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, yttrium(3+) salt (3:1) Ja 13-12-2021
603-35-0 210-036-0 trifenylfosfine triphenylphosphine MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
164058-22-4 413-590-3 trinatrium-[4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-nafthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-nafthylazo)-bifenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']koper(II) trisodium [4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']copper(II) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
25155-23-1 246-677-8 trixylyl fosfaat trixylyl phosphate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
51-79-6 200-123-1 urethaan urethane Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
73962-07-9 622-090-6 urethaan-d5 (ethyl-d5) urethane-d5 (ethyl-d5) MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 27-5-2019 13, 14
1314-62-1 215-239-8 vanadiumpentoxide divanadium pentaoxide Ja sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-10-2020 8
90481-04-2 291-844-0 vertakt nonylfenol phenol, nonyl-, branched Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 14-1-2022
127087-87-0 500-315-8 vertakt, geëthoxyleerd 4-nonylfenol branched, ethoxylated 4-nonylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 13
 1. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
 2. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
 3. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
 4. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.
 5. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.
 6. Deze verbinding is voor luchtemissies niet ingedeeld in een stofklasse en heeft geen grensmassastroom en emissiegrenswaarde
 7. De grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor deze stof wijken af van de algemene waarden voor de MVP 1 stofklasse. Het volgende geldt tot 1 januari 2025, daarna worden de algemene waarden voor MVP 1 van kracht: Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur.
 8. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaarde
 9. Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen
 10. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze is opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege de hoge gehalten aan creosoot wat zelf een ZZS stof is.
 11. Berekend als Sb
 12. Deze stof ontbreekt in bijlage 12b van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn gebaseerd op de klasseindeling in de NeR.
 13. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.
 14. Dit is een gedeutereerde vorm van een ZZS (zie behoort tot bij de stofgegevens) en wordt daarom ook als ZZS geïdentificeerd.
 15. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).
 16. Deze stof is als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de stofnaam mogelijk meer dan 0,1% van de ZZS naftaleen bevat. Als kan worden aangetoond dat het gehalte aan naftaleen lager is dan 0,1% en er ook geen andere ZZS in de stof aanwezig zijnin een concentratie hoger dan 0,1% hoeft de stof niet als ZZS te worden beschouwd.
 17. Deze stof wordt niet in de algemene bronnen voor ZZS-identificatie genoemd maar bevat een ZZS
 18. Terfenyl wordt als ZZS aangemerkt omdat in ieder geval een van de isomeren (o-terfenyl, ec nr. 201-517-6) ZZS is
 19. Deze stof wordt als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de gegevens bij ECHA (echa.europa.eu) één of meerdere ZZS bevat. In overeenkomst met de mengselnotitie wordt de stof dan als ZZS geïdentificeerd.
 20. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
 21. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar bevat één of meerdere ZZS. De stofklase van de ZZS met de strengste stofklasse is weergegeven.
 22. Deze stof wordt als ZZS geidentificeerd omdat in EU verordening 2017/2398/CE staat dat er voldoende bewijs is dat respirabel kristallijn silicastof carcinogeen is