ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
84852-15-3 284-325-5 4-nonylfenol, vertakt 4-nonylphenol, branched Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-8-2014
127087-87-0 932-098-4 4-nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd 4-nonylphenol, branched, ethoxylated MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-11-2019 2, 3
3050-88-2 608-492-4 fenol, 4-nonyl-, fosfiet (3:1) phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 1, 3
91079-47-9 293-435-2 fenolen C9-11 phenols, C9-11 Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
25154-52-3 246-672-0 nonylfenol nonylphenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten nonylphenol and nonylphenolethoxylates Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68412-54-4 500-209-1 Nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd Nonylphenol, branched, ethoxylated MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-11-2019 2, 3
246-672-0 nonylfenolen nonylphenols Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
nonylfenolethoxylaat met >8 ethoxymonomeren (NPEO>8) nonylphenolethoxylate with >8 ethoxymonomers (NPEO>8) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2) nonylphenolethoxylate with 1-2 ethoxymonomers (NPEO1+2) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren gecarboxyleerd (NPE1+2C) nonylphenolethoxylate with 1-2 ethoxymonomers carboxylated (NPEO1+2C) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) nonylphenolethoxylate with 3-8 ethoxymonomers (NPEO3-8) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
9016-45-9 500-024-6 nonylfenolethoxylaten nonylphenolethoxylates and related substances Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
104-40-5 203-199-4 p-nonylfenol p-nonylphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
701-028-2 tris(4-nonylfenyl, vertakt) fosfiet tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 1, 3
26523-78-4 247-759-6 tris(nonylfenyl) fosfiet tris(nonylphenyl) phosphite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 1, 3
tris(vertakt en lineair 4-nonylfenyl) fosfiet [met ≥ 0.1 gewichtsprocent vertakt en lineair 4-nonylfenol] tris(branched and linear 4-nonylphenyl) phosphite [with ≥ 0.1% w/w of branched and linear 4-nonylphenol] Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-7-2019 1
  1. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
  2. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.
  3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).