ZZS nikkel en nikkelverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: nikkel en nikkelverbindingen

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Gezien het grote aantal nikkelverbindingen dat ZZS is, worden alle nikkelverbindingen volgens de Activiteitenregeling als ZZS aangemerkt.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
84852-39-1 284-351-7 (2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel (2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nickel Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
85508-45-8 287-470-2 (2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel (2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
85135-77-9 285-698-7 (2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel (2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nickel Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
84852-36-8 284-348-0 (isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel (isodecanoato-O)(isononanoato-O)nickel Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
85166-19-4 285-909-2 (isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel (isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nickel Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
85508-46-9 287-471-8 (isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel (isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
85551-28-6 287-592-6 (isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel (isononanoato-O)(neodecanoato-O)nickel Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
84852-35-7 284-347-5 (isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel (isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nickel Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
65405-96-1 265-748-4 [µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxytrinikkel [µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxy trinickel Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12607-70-4 235-715-9 [carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel [carbonato(2-)] tetrahydroxytrinickel Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
72319-19-8 2,7-naftaleendisulfonzuur, nikkel(II)zout 2,7-naphthalenedisulfonic acid, nickel(II) salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
7580-31-6 231-480-1 2-ethylhexaanzuur, nikkelzout 2-ethylhexanoic acid, nickel salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
92129-57-2 295-859-3 afvalslik en bezinksel elektrolytische koperzuivering, ontkoperd nikkelsulfaat slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
71957-07-8 276-205-6 bis(D-gluconato-O.su.1.su.,O.su.2.su.)nikkel bis(d-gluconato-O1,O2)nickel Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
34492-97-2 bunseniet bunsenite Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
18283-82-4 242-161-1 citroenzuur ammoniumnikkelzout citric acid, ammonium nickel salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
22605-92-1 245-119-0 citroenzuur nikkelzout citric acid, nickel salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12004-35-2 234-454-8 dialuminiumnikkeltetraoxide dialuminium nickel tetraoxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
15699-18-0 239-793-5 diammoniumnikkelbis(sulfaat) diammonium nickel bis(sulfate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
74195-78-1 diammoniumnikkelhexacyanoferraat diammonium nickel hexacyanoferrate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
19372-20-4 difosforzuur nikkel(II)zout diphosphoric acid, nickel(II) salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
13842-46-1 237-563-9 dikaliumnikkelbis(sulfaat) nickel dipotassium bis(sulfate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
93983-68-7 301-323-2 dimethylhexaanzuur nikkelzout dimethylhexanoic acid nickel salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12007-01-1 234-494-6 dinikkelboride dinickel boride Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
14448-18-1 238-426-6 dinikkeldifosfaat dinickel diphosphate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12035-64-2 234-828-0 dinikkelfosfide dinickel phosphide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
14874-78-3 238-946-3 dinikkelhexacyanoferraat dinickel hexacyanoferrate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
13775-54-7 237-411-1 dinikkelorthosilicaat dinickel orthosilicate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12059-14-2 235-033-1 dinikkelsilicide dinickel silicide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
1314-06-3 215-217-8 dinikkeltrioxide dinickel trioxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
71720-48-4 275-897-7 ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout ethyl hydrogen sulfate, nickel(II) salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
17169-61-8 fosforzuur calciumnikkelzout phosphoric acid, calcium nickel salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12035-71-1 heazlewoodiet heazlewoodite Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
37321-15-6 253-461-7 kiezelzuur nikkelzout silicic acid, nickel salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
68130-19-8 kiezelzuur, loodnikkelzout silicic acid, lead nickel salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
68016-03-5 268-169-5 kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide cobalt dimolybdenum nickel octaoxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
442-750-5 kobaltlithiumnikkeloxide cobalt lithium nickel oxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
68186-89-0 269-051-6 kobaltnikkel grijze periklaas: C.I. Pigment black 25 cobalt nickel gray periclase Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
58591-45-0 261-346-8 kobaltnikkeldioxide cobalt nickel dioxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12737-30-3 kobaltnikkeloxide cobalt nickel oxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
16337-84-1 240-408-8 koolzuur nikkelzout carbonic acid, nickel salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12031-65-1 lithiumnikkeldioxide lithium nickel dioxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
15843-02-4 239-946-6 mierenzuur nikkelzout formic acid, nickel salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
68134-59-8 268-755-0 mierenzuur, kopernikkelzout formic acid, copper nickel salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
1314-04-1 milleriet millerite Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
68130-36-9 268-585-7 molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12673-58-4 molybdeennikkeloxide molybdenum nickel oxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
14177-55-0 238-034-5 molybdeennikkeltetraoxide molybdenum nickel tetraoxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
51818-56-5 257-447-1 neodecaanzuur, nikkelzout neodecanoic acid, nickel salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
7440-02-0 231-111-4 nikkel nickel MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 4
69012-50-6 273-749-6 nikkel mat nickel matte Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
6018-89-9 611-946-4 nikkel(II)acetaat tetrahydraat acetic acid nickel(II) salt MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 11-02-2019 1, 2, 3, 5
13477-70-8 236-771-7 nikkel(II)arsenaat trinickel bis(arsenate) Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
85508-43-6 287-468-1 nikkel(II)isodecanoaat nickel(II) isodecanoate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
29317-63-3 249-555-2 nikkel(II)isooctanoaat nickel(II) isooctanoate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
85508-44-7 287-469-7 nikkel(II)neodecanoaat nickel(II) neodecanoate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
93920-10-6 300-094-6 nikkel(II)neononanoaat nickel(II) neononanoate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
93920-09-3 300-093-0 nikkel(II)neoundecanoaat nickel(II) neoundecanoate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
2223-95-2 218-744-1 nikkel(II)octadecanoaat nickel(II) stearate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
4995-91-9 225-656-7 nikkel(II)octanoaat nickel(II) octanoate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
13654-40-5 237-138-8 nikkel(II)palmitaat nickel(II) palmitate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
3349-08-4 222-102-6 nikkel(II)propionaat nickel(II) propionate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
10101-96-9 233-263-7 nikkel(II)seleniet nickel(II) selenite Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
21784-78-1 244-578-4 nikkel(II)silicaat nickel(II) silicate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
16812-54-7 240-841-2 nikkel(II)sulfide nickel sulphide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7757-95-1 231-827-7 nikkel(II)sulfiet nickel(II) sulfite Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
16083-14-0 240-235-8 nikkel(II)trifluoracetaat nickel(II) trifluoroacetate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
18721-51-2 242-533-3 nikkel(II)waterstofcitraat nickel(II) hydrogen citrate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
52625-25-9 258-051-1 nikkel-3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat nickel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate (1:2) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
14998-37-9 239-086-1 nikkelacetaat nickel acetate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
27016-75-7 248-169-1 nikkelarsenide nickel arsenide Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
68610-24-2 271-853-6 nikkelbariumtitanium lichtgeel prideriet, C.I. Pigment Yellow 157, C.I. 77900 nickel barium titanium primrose priderite Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
4454-16-4 224-699-9 nikkelbis(2-ethylhexanoaat) nickel bis(2-ethylhexanoate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
3906-55-6 223-463-2 nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat) nickel bis(4-cyclohexylbutyrate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
39819-65-3 254-642-3 nikkelbis(benzeensulfonaat) nickel bis(benzenesulfonate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
18718-11-1 242-522-3 nikkelbis(diwaterstoffosfaat) nickel bis(dihydrogen phosphate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
14507-36-9 238-511-8 nikkelbis(fosfinaat) nickel bis(phosphinate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
84852-37-9 284-349-6 nikkelbis(isononanoaat) nickel bis(isononanoate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
13770-89-3 237-396-1 nikkelbis(sulfamidaat) nickel bis(sulfamidate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
14708-14-6 238-753-4 nikkelbis(tetrafluorboraat) nickel bis(tetrafluoroborate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
65229-23-4 nikkelboorfosfide nickel boron phosphide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12619-90-8 235-723-2 nikkelboride nickel boride Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12007-00-0 234-493-0 nikkelboride (NiB) nickel boride Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
3333-67-3 222-068-2 nikkelcarbonaat nickel carbonate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
14721-18-7 238-766-5 nikkelchromaat nickel chromate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
373-02-4 206-761-7 nikkeldi(acetaat) nickel di(acetate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12068-61-0 235-103-1 nikkeldiarsenide nickel diarsenide Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
553-71-9 209-046-8 nikkeldibenzoaat nickel dibenzoate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
14550-87-9 238-596-1 nikkeldibromaat nickel dibromate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
13462-88-9 236-665-0 nikkeldibromide nickel dibromide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
67952-43-6 267-897-0 nikkeldichloraat nickel dichlorate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
7718-54-9 231-743-0 nikkeldichloride nickel dichloride Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
15586-38-6 239-646-5 nikkeldichromaat nickel dichromate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
557-19-7 209-160-8 nikkeldicyanide nickel dicyanide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
10028-18-9 233-071-3 nikkeldifluoride nickel difluoride Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
3349-06-2 222-101-0 nikkeldiformiaat nickel diformate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12054-48-7 235-008-5 nikkeldihydroxide nickel dihydroxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
13462-90-3 236-666-6 nikkeldijodide nickel diiodide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
16039-61-5 nikkeldilactaat nickel dilactate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
13138-45-9 236-068-5 nikkeldinitraat nickel dinitrate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12035-36-8 234-823-3 nikkeldioxide nickel dioxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
13637-71-3 237-124-1 nikkeldiperchloraat nickel diperchlorate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12201-89-7 235-379-3 nikkeldisilicide nickel disilicide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
13689-92-4 237-205-1 nikkeldithiocyanaat nickel dithiocyanate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
52502-12-2 257-970-5 nikkeldivanadiumhexaoxide nickel divanadium hexaoxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
36026-88-7 252-840-4 nikkelfosfinaat nickel phosphinate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
26043-11-8 247-430-7 nikkelhexafluorsilicaat nickel hexafluorosilicate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
11113-74-9 234-348-1 nikkelhydroxide nickel hydroxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
27637-46-3 248-585-3 nikkelisooctanoaat nickel isooctanoate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
11132-10-8 nikkelkaliumfluoride nickel potassium fluoride Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
11099-02-8 234-323-5 nikkelmonoxide nickel monoxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
17861-62-0 nikkelnitriet nickel dinitrite MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3, 5
547-67-1 208-933-7 nikkeloxalaat nickel oxalate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
1313-99-1 215-215-7 nikkeloxide nickel oxide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
15060-62-5 239-125-2 nikkelselenaat nickel selenate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
1314-05-2 215-216-2 nikkelselenide nickel selenide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
31748-25-1 250-788-7 nikkelsilicaat nickel silicate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12035-38-0 234-824-9 nikkelstannaat nickel tin trioxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12035-72-2 234-829-6 nikkelsubsulfide trinickel disulfide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
7786-81-4 232-104-9 nikkelsulfaat nickel sulfate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
11113-75-0 234-349-7 nikkelsulfide nickel sulphide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12142-88-0 235-260-6 nikkeltelluride nickel telluride Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
15852-21-8 239-974-9 nikkeltelluurtetraoxide nickel tellurium tetraoxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
15851-52-2 239-967-0 nikkeltelluurtrioxide nickel tellurium trioxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
13463-39-3 236-669-2 nikkeltetracarbonyl tetracarbonylnickel Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
12653-76-8 235-752-0 nikkeltitaniumoxide nickel titanium oxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12035-39-1 234-825-4 nikkeltitaniumtrioxide nickel titanium trioxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
15780-33-3 239-876-6 nikkeltriuraandecaoxide nickel triuranium decaoxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
nikkelverbindingen nickel compounds MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 4
14332-34-4 238-278-2 nikkelwaterstoffosfaat nickel hydrogen phosphate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
14177-51-6 238-032-4 nikkelwolfraamtetraoxide nickel tungsten tetraoxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
70692-93-2 274-755-1 nikkelzirkoniumtrioxide nickel zirkonium trioxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
68515-84-4 271-112-7 olivijn nikkelgroen olivine, nickel green Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
20543-06-0 243-867-2 oxaalzuur nikkelzout oxalic acid, nickel salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
14216-75-2 238-076-4 salpeterzuur nikkelzout nitric acid, nickel salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
74646-29-0 trinikkelbis(arseniet) trinickel bis(arsenite) Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
10381-36-9 233-844-5 trinikkelbis(orthofosfaat) trinickel bis(orthophosphate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12007-02-2 234-495-1 trinikkelboride trinickel boride Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12137-12-1 trinikkeltetrasulfide trinickel tetrasulfide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12519-85-6 235-688-3 triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelaat(3-) trihydrogen hydroxybis[orthosilicato(4-)]trinickelate(3-) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
91697-41-5 294-302-1 vetzuren, C6-19-vertakte, nikkelzouten fatty acids, C6-19-branched, nickel salts Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
84776-45-4 283-972-0 vetzuren, C8-18- en C18-onverzadigd, nikkelzouten fatty acids, C8-18 and C18-unsaturated, nickel salts Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
  1. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  2. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  3. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.
  4. Nikkel en de stofgroep nikkelverbindingen worden op zichzelf niet als ZZS geïdentificeerd maar gezien het grote aantal nikkelverbindingen dat ZZS is, worden ook nikkel en nikkelverbindingen volgens de Activiteitenregeling als ZZS aangemerkt.
  5. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep nikkelverbindingen