ZZS nikkel en nikkelverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: nikkel en nikkelverbindingen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Gezien het grote aantal nikkelverbindingen dat ZZS is, worden alle nikkelverbindingen als ZZS aangemerkt.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
84852-39-1 284-351-7 (2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel (2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85508-45-8 287-470-2 (2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel (2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85135-77-9 285-698-7 (2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel (2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84852-36-8 284-348-0 (isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel (isodecanoato-O)(isononanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85166-19-4 285-909-2 (isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel (isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85508-46-9 287-471-8 (isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel (isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85551-28-6 287-592-6 (isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel (isononanoato-O)(neodecanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84852-35-7 284-347-5 (isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel (isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
65405-96-1 265-748-4 [µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxytrinikkel [µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxy trinickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12607-70-4 235-715-9 [carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel [carbonato(2-)] tetrahydroxytrinickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
72319-19-8 2,7-naftaleendisulfonzuur, nikkel(II)zout 2,7-naphthalenedisulfonic acid, nickel(II) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7580-31-6 231-480-1 2-ethylhexaanzuur, nikkelzout 2-ethylhexanoic acid, nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
92129-57-2 295-859-3 afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
71957-07-8 276-205-6 bis(D-gluconato-O.su.1.su.,O.su.2.su.)nikkel bis(d-gluconato-O1,O2)nickel Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
34492-97-2 bunseniet bunsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
18283-82-4 242-161-1 citroenzuur ammoniumnikkelzout citric acid, ammonium nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
22605-92-1 245-119-0 citroenzuur nikkelzout citric acid, nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12004-35-2 234-454-8 dialuminiumnikkeltetraoxide dialuminium nickel tetraoxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
15699-18-0 239-793-5 diammoniumnikkelbis(sulfaat) diammonium nickel bis(sulfate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
74195-78-1 diammoniumnikkelhexacyanoferraat diammonium nickel hexacyanoferrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
19372-20-4 difosforzuur nikkel(II)zout diphosphoric acid, nickel(II) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13842-46-1 237-563-9 dikaliumnikkelbis(sulfaat) nickel dipotassium bis(sulfate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
93983-68-7 301-323-2 dimethylhexaanzuur nikkelzout dimethylhexanoic acid nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
12007-01-1 234-494-6 dinikkelboride dinickel boride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
14448-18-1 238-426-6 dinikkeldifosfaat dinickel diphosphate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12035-64-2 234-828-0 dinikkelfosfide dinickel phosphide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
14874-78-3 238-946-3 dinikkelhexacyanoferraat dinickel hexacyanoferrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13775-54-7 237-411-1 dinikkelorthosilicaat dinickel orthosilicate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12059-14-2 235-033-1 dinikkelsilicide dinickel silicide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1314-06-3 215-217-8 dinikkeltrioxide dinickel trioxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
71720-48-4 275-897-7 ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout ethyl hydrogen sulfate, nickel(II) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
17169-61-8 fosforzuur calciumnikkelzout phosphoric acid, calcium nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12035-71-1 heazlewoodiet heazlewoodite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
37321-15-6 253-461-7 kiezelzuur nikkelzout silicic acid, nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68130-19-8 kiezelzuur, loodnikkelzout silicic acid, lead nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
68016-03-5 268-169-5 kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide cobalt dimolybdenum nickel octaoxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
182442-95-1 695-690-9 kobalt-lithium-mangaan-nikkeloxide cobalt lithium manganese nickel oxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 3, 4
131344-56-4 442-750-5 kobaltlithiumnikkeloxide cobalt lithium nickel oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68186-89-0 269-051-6 kobaltnikkel grijze periklaas cobalt nickel gray periclase Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
58591-45-0 261-346-8 kobaltnikkeldioxide cobalt nickel dioxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12737-30-3 620-395-9 kobaltnikkeloxide cobalt nickel oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
16337-84-1 240-408-8 koolzuur nikkelzout carbonic acid, nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
113066-89-0 802-308-8 lithium nikkel kobaltoxide Lithium nickel cobaltoxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-1-2023 3, 4
12031-65-1 620-400-4 lithiumnikkeldioxide lithium nickel dioxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
98246-91-4 308-765-5 lood-nikkel legering speiss, lead, nickel-contg. MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 1, 4
934-478-5 mengsel van lood, nikkel, thallium, cadmium en koper reaction mass of lead and nickel and thallium and cadmium and copper MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 1, 4
15843-02-4 239-946-6 mierenzuur nikkelzout formic acid, nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68134-59-8 268-755-0 mierenzuur, kopernikkelzout formic acid, copper nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1314-04-1 milleriet millerite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68130-36-9 268-585-7 molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12673-58-4 molybdeennikkeloxide molybdenum nickel oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
14177-55-0 238-034-5 molybdeennikkeltetraoxide molybdenum nickel tetraoxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
51818-56-5 257-447-1 neodecaanzuur, nikkelzout neodecanoic acid, nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7440-02-0 231-111-4 nikkel nickel MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
69012-50-6 273-749-6 nikkel mat nickel matte Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
60871-84-3 663-776-5 nikkel(II) trifluormethaansulfonaat nickel(II) trifluormethanesulfonate 29-11-2022 3
6018-89-9 611-946-4 nikkel(II)acetaat tetrahydraat acetic acid nickel(II) salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 3, 4
13477-70-8 236-771-7 nikkel(II)arsenaat trinickel bis(arsenate) Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4, 6
85508-43-6 287-468-1 nikkel(II)isodecanoaat nickel(II) isodecanoate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
29317-63-3 249-555-2 nikkel(II)isooctanoaat nickel(II) isooctanoate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85508-44-7 287-469-7 nikkel(II)neodecanoaat nickel(II) neodecanoate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
93920-10-6 300-094-6 nikkel(II)neononanoaat nickel(II) neononanoate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
93920-09-3 300-093-0 nikkel(II)neoündecanoaat nickel(II) neoundecanoate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13478-00-7 603-868-4 nikkel(II)nitraathexahydraat nickel(II) nitrate hexahydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 28-5-2019 4, 5
2223-95-2 218-744-1 nikkel(II)octadecanoaat nickel(II) stearate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
4995-91-9 225-656-7 nikkel(II)octanoaat nickel(II) octanoate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13654-40-5 237-138-8 nikkel(II)palmitaat nickel(II) palmitate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3349-08-4 222-102-6 nikkel(II)propionaat nickel(II) propionate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
10101-96-9 233-263-7 nikkel(II)seleniet nickel(II) selenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
21784-78-1 244-578-4 nikkel(II)silicaat nickel(II) silicate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
10101-97-0 600-152-3 nikkel(II)sulfaat hexahydraat nickel (II)sulphate hexahydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-5-2019 4, 5
16812-54-7 240-841-2 nikkel(II)sulfide nickel sulphide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7757-95-1 231-827-7 nikkel(II)sulfiet nickel(II) sulfite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
16083-14-0 240-235-8 nikkel(II)trifluoracetaat nickel(II) trifluoroacetate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
18721-51-2 242-533-3 nikkel(II)waterstofcitraat nickel(II) hydrogen citrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
52625-25-9 258-051-1 nikkel-3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat nickel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate (1:2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
14998-37-9 239-086-1 nikkelacetaat nickel acetate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
27016-75-7 248-169-1 nikkelarsenide nickel arsenide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4, 6
68610-24-2 271-853-6 nikkelbariumtitanium lichtgeel prideriet nickel barium titanium primrose priderite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
4454-16-4 224-699-9 nikkelbis(2-ethylhexanoaat) nickel bis(2-ethylhexanoate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3906-55-6 223-463-2 nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat) nickel bis(4-cyclohexylbutyrate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
39819-65-3 254-642-3 nikkelbis(benzeensulfonaat) nickel bis(benzenesulfonate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
18718-11-1 242-522-3 nikkelbis(diwaterstoffosfaat) nickel bis(dihydrogen phosphate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
14507-36-9 238-511-8 nikkelbis(fosfinaat) nickel bis(phosphinate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84852-37-9 284-349-6 nikkelbis(isononanoaat) nickel bis(isononanoate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13770-89-3 237-396-1 nikkelbis(sulfamidaat) nickel bis(sulfamidate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
14708-14-6 238-753-4 nikkelbis(tetrafluorboraat) nickel bis(tetrafluoroborate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
65229-23-4 nikkelboorfosfide nickel boron phosphide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12007-00-0 234-493-0 nikkelboride nickel boride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3333-67-3 222-068-2 nikkelcarbonaat nickel carbonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
14721-18-7 238-766-5 nikkelchromaat nickel chromate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
373-02-4 206-761-7 nikkeldiacetaat nickel di(acetate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12068-61-0 235-103-1 nikkeldiarsenide nickel diarsenide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4, 6
553-71-9 209-046-8 nikkeldibenzoaat nickel dibenzoate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
14550-87-9 238-596-1 nikkeldibromaat nickel dibromate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13462-88-9 236-665-0 nikkeldibromide nickel dibromide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
67952-43-6 267-897-0 nikkeldichloraat nickel dichlorate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7718-54-9 231-743-0 nikkeldichloride nickel dichloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
15586-38-6 239-646-5 nikkeldichromaat nickel dichromate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
557-19-7 209-160-8 nikkeldicyanide nickel dicyanide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
10028-18-9 233-071-3 nikkeldifluoride nickel difluoride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3349-06-2 222-101-0 nikkeldiformiaat nickel diformate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12054-48-7 235-008-5 nikkeldihydroxide nickel dihydroxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13462-90-3 236-666-6 nikkeldijodide nickel diiodide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
16039-61-5 nikkeldilactaat nickel dilactate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13138-45-9 236-068-5 nikkeldinitraat nickel dinitrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12035-36-8 234-823-3 nikkeldioxide nickel dioxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13637-71-3 237-124-1 nikkeldiperchloraat nickel diperchlorate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12201-89-7 235-379-3 nikkeldisilicide nickel disilicide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13689-92-4 237-205-1 nikkeldithiocyanaat nickel dithiocyanate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
52502-12-2 257-970-5 nikkeldivanadiumhexaoxide nickel divanadium hexaoxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
36026-88-7 252-840-4 nikkelfosfinaat nickel phosphinate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
26043-11-8 247-430-7 nikkelhexafluorsilicaat nickel hexafluorosilicate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
11113-74-9 234-348-1 nikkelhydroxide nickel hydroxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
27637-46-3 248-585-3 nikkelisooctanoaat nickel isooctanoate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
11132-10-8 nikkelkaliumfluoride nickel potassium fluoride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
11099-02-8 234-323-5 nikkelmonoxide nickel monoxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1313-99-1 215-215-7 nikkelmonoxide nickel oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
17861-62-0 nikkelnitriet nickel dinitrite MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 4
547-67-1 208-933-7 nikkeloxalaat nickel oxalate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
15060-62-5 239-125-2 nikkelselenaat nickel selenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1314-05-2 215-216-2 nikkelselenide nickel selenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
31748-25-1 250-788-7 nikkelsilicaat nickel silicate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12035-38-0 234-824-9 nikkelstannaat nickel tin trioxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12035-72-2 234-829-6 nikkelsubsulfide trinickel disulfide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7786-81-4 232-104-9 nikkelsulfaat nickel sulfate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
11113-75-0 234-349-7 nikkelsulfide nickel sulphide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12142-88-0 235-260-6 nikkeltelluride nickel telluride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
15852-21-8 239-974-9 nikkeltelluurtetraoxide nickel tellurium tetraoxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
15851-52-2 239-967-0 nikkeltelluurtrioxide nickel tellurium trioxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13463-39-3 236-669-2 nikkeltetracarbonyl tetracarbonylnickel Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
12653-76-8 235-752-0 nikkeltitaniumoxide nickel titanium oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12035-39-1 234-825-4 nikkeltitaniumtrioxide nickel titanium trioxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
15780-33-3 239-876-6 nikkeltriuraandecaoxide nickel triuranium decaoxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
nikkelverbindingen nickel compounds MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
14332-34-4 238-278-2 nikkelwaterstoffosfaat nickel hydrogen phosphate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
14177-51-6 238-032-4 nikkelwolfraamtetraoxide nickel tungsten tetraoxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
70692-93-2 274-755-1 nikkelzirkoniumtrioxide nickel zirkonium trioxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68515-84-4 271-112-7 olivijn nikkelgroen olivine, nickel green Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
20543-06-0 243-867-2 oxaalzuur nikkelzout oxalic acid, nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
102110-49-6 310-050-8 residuen van koper-ijzer-lood-nikkel mat, onoplosbaar in in zwavelzuur residues, copper-iron-lead-nickel matte, sulfuric acid-insol. MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 1, 4
14216-75-2 238-076-4 salpeterzuur nikkelzout nitric acid, nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
74646-29-0 trinikkelbis(arseniet) trinickel bis(arsenite) Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
10381-36-9 233-844-5 trinikkelbis(orthofosfaat) trinickel bis(orthophosphate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12007-02-2 234-495-1 trinikkelboride trinickel boride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12137-12-1 trinikkeltetrasulfide trinickel tetrasulfide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12519-85-6 235-688-3 triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelaat(3-) trihydrogen hydroxybis[orthosilicato(4-)]trinickelate(3-) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
91697-41-5 294-302-1 vetzuren, C6-19-vertakte, nikkelzouten fatty acids, C6-19-branched, nickel salts Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84776-45-4 283-972-0 vetzuren, C8-18- en C18-onverzadigd, nikkelzouten fatty acids, C8-18 and C18-unsaturated, nickel salts Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.
  2. Nikkel en de stofgroep nikkelverbindingen worden op zichzelf niet als ZZS geïdentificeerd maar gezien het grote aantal nikkelverbindingen dat ZZS is, worden ook nikkel en nikkelverbindingen volgens het BAL als ZZS aangemerkt.
  3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep nikkelverbindingen
  4. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  5. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).
  6. Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen