ZZS geurstoffen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: geurstoffen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
75166-31-3 (αR)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzeenpropanal (αR)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzenepropanal Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 2
75166-30-2 (αS)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzeenpropanal (αS)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzenepropanal Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 2
186309-28-4 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-1,3-dioxaan 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
80-54-6 201-289-8 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 2
676367-05-8 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxaan 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
343934-04-3 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-rel-1,3-dioxaan 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-rel-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
676367-09-2 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxaan 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
343934-05-4 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-rel-1,3-dioxaan 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-rel-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
676367-04-7 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxaan 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
676367-08-1 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxaan 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
676367-03-6 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxaan 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
676367-07-0 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxaan 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
676367-02-5 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxaan 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, cis-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
676367-06-9 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxaan 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-, trans-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
5146-66-7 225-918-0 3,7-dimethylocta-2,6-dieennitril 3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
117933-89-8 5-(butan-2-yl)-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxaan 5-(butan-2-yl)-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-een-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxaan 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2015
5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-een-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxaan 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2015
700-927-7 mengsel van 5-[(2R)-butaan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-ethyl-1,3-dioxaan en 5-[(2R)-butaan-2-yl]-2-[(1R,6R)-4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxaan en 5-[(2S)-butaan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxaan en 5-[(2S)-butaan-2-yl]-2-[(1S,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxaan en 5-[(2S)-butaan-2-yl]-2-[(1S,6R)-4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxaan reaction mass of 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-ethyl-1,3-dioxane and 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1R,6R)-4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,6R)-4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-1-2023 1
413-720-9 mengsel van 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxaan en 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxaan reaction mass of 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane and 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
81-15-2 201-329-4 musk xyleen musk xylene Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
80-46-6 201-280-9 p-(1,1-dimethylpropyl)fenol p-(1,1-dimethylpropyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
  1. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  2. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.