ZZS aromatische amines - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: aromatische amines

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
64969-36-4 265-294-7 [3,3-Dimethyl[1,1-bifenyl]-4,4-diyl]diammoniumbis(hydrogeensulfaat) [3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
214353-17-0 433-580-2 1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethaandiol hydrochloride [met 0,1 procent of meer 4-chlooraniline (EC-nr. 203-401-0)] 1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, hydrochloride, [containing ≥ 0.1 % 4-chloroaniline (EC No 203-401-0)] Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimethylaniline 2,4,5-trimethylaniline Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
21436-97-5 2,4,5-trimethylanilinehydrochloride 2,4,5-trimethylaniline hydrochloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
615-05-4 210-406-1 2,4-diaminoanisool 4-methoxy-m-phenylenediamine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
91-59-8 202-080-4 2-naftylamine 2-naphthylamine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
553-00-4 209-030-0 2-naftylamine acetaat 2-naphthylamine acetate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 9
612-52-2 210-313-6 2-naftylamine hydrochloride 2-naphthylamine hydrochloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 9
91-94-1 202-109-0 3,3'-dichloorbenzidine 3,3'-dichlorobenzidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
119-90-4 204-355-4 3,3'-dimethoxybenzidine 3,3'-dimethoxybenzidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
119-93-7 204-358-0 3,3'-dimethylbenzidine 4,4'-bi-o-toluidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
612-82-8 210-322-5 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride 4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
74753-18-7 277-985-0 3,3'-dimethylbenzidine sulfate 4,4'-bi-o-toluidine sulphate Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
569-61-9 209-321-2 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
101-14-4 202-918-9 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) 4,4'-methylenebis[2-chloroaniline] Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
101-77-9 202-974-4 4,4'-methyleendianiline 4,4'-diaminodiphenylmethane Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
838-88-0 212-658-8 4,4'-methyleendi-o-toluïdine 4,4'-methylenedi-o-toluidine Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
101-80-4 202-977-0 4,4'-oxydianiline 4,4'-oxydianiline Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
139-65-1 205-370-9 4,4'-thiodianiline 4,4'-thiodianiline Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 7
60-09-3 200-453-6 4-aminoazobenzeen 4-aminoazobenzene Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
92-67-1 202-177-1 4-aminobifenyl 4-aminobiphenyl Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
106-47-8 203-401-0 4-chlooraniline 4-chloroaniline Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
95-69-2 202-441-6 4-chloor-o-toluïdine 4-chloro-o-toluidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
95-80-7 202-453-1 4-methyl-m-fenyleendiamine 4-methyl-m-phenylenediamine Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
120-71-8 204-419-1 6-methoxy-m-toluïdine 6-methoxy-m-toluidine Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
azokleurstoffen op basis van benzidine benzidine based azo dyes Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
92-87-5 202-199-1 benzidine benzidine Ja MVP1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 8
36341-27-2 252-984-8 benzidine acetaat benzidine acetate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
531-85-1 208-519-6 benzidine dihydrochloride benzidine dihydrochloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
531-86-2 208-520-1 benzidine sulfaat benzidine sulfate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
91-95-2 202-110-6 bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
100-63-0 202-873-5 fenylhydrazine phenylhydrazine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
25214-70-4 500-036-1 formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline (technisch MDA) formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
793-24-8 212-344-0 N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine N-1,3-dimethylbutyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
101-61-1 202-959-2 N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methyleendianiline N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
613-35-4 210-338-2 N,N'-diacetylbenzidine N,N'-diacetylbenzidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
97-56-3 202-591-2 o-aminoazotolueen o-aminoazotoluene, 4-amino-2',3-dimethylazobenzene, 4-o-tolylazo-o-toluidine Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
90-04-0 201-963-1 o-anisidine o-anisidine Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
95-53-4 202-429-0 o-toluidine o-toluidine Ja Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine salts of 3,3'-dimethoxybenzidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) salts of 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
zouten van 4,4'-thiodianiline salts of 4,4'-thiodianiline Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
zouten van 4-aminobifenyl salts of biphenyl-4-ylamine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  2. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  3. Geldt ook voor de zouten van 3,3'-dimethylbenzidine
  4. Geldt ook voor: zouten van 2-naftylamine; zouten van 2-naftaleenamine
  5. Geldt ook voor: zouten van 3,3-dichloorbenzidine
  6. Geldt ook voor: zouten van 4,4'-oxydianiline; zouten van p-aminofenylether
  7. Geldt ook voor: zouten van 4,4'-thiodianiline
  8. Geldt ook voor: zouten van benzidine; zouten van 4,4'-diaminobifenyl
  9. Zouten van 2-naftylamine