ZZS minerale vezels | Detail ZZS-lijst | Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: minerale vezels

Versie
12-10-2018
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels aluminosilicate refractory ceramic fibres Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
e-glas microvezels met een representatieve samenstelling e-glass microfibres of representative composition Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
12510-42-8 erioniet erionite Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
vuurvaste keramische vezels, vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van minerale wol zoals gedefinieerd in bijlage VI van de EU-CLP/GHS [synthetische (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na2O plus K2O plus CaO plus MgO plus BaO) van ten hoogste 18 gewichtsprocent] Refractory Ceramic Fibres, Special Purpose Fibres, with the exception of mineral wool as defined in Annex VI of the EU-CLP/GHS [Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) content less or equal to 18 % by weight] Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
zirkonium aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels zirconia aluminosilicate refractory ceramic fibres Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk