ZZS arseen en arseenverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: arseen en arseenverbindingen

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
7784-44-3 232-067-9 ammoniumarsenaat ammonium arsenate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
anorganische arseenverbindingen inorganic arsenic compounds MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
7440-38-2 231-148-6 arseen arsenic MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
7784-33-0 232-057-4 arseenbromide arsenicbromide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
1303-28-2 215-116-9 arseenpentoxide diarsenic pentaoxide Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
7784-34-1 232-059-5 arseentrichloride arsenic chloride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
1327-53-3 215-481-4 arseentrioxide diarsenic trioxide Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
arseenverbindingen arsenic compounds MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
7778-39-4 231-901-9 arseenzuur arsenic acid Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
7784-42-1 232-066-3 arsine arsine MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
7778-44-1 231-904-5 calciumarsenaat calcium arsenate Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
52740-16-6 258-147-3 calciumarseniet calcium arsenite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 20-12-2021 2, 5
578-94-9 209-433-1 difenylaminochloorarsine diphenylaminechlorarsine MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
712-48-1 211-921-4 difenylchloorarsine diphenylchloroarsine MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
598-14-1 ethyldichloorarsine ethyldichloroarsine MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
1303-00-0 215-114-8 galliumarsenide gallium arsenide Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
10102-50-8 233-275-2 ijzer(II)arsenaat iron bis(arsenate) MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
10102-49-5 233-274-7 ijzer(III)arsenaat ferric arsenate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
63989-69-5 ijzer(III)arseniet ferric arsenite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
in water onoplosbare zouten van arseenzuur water-insoluble salts of arsenic acid MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
in water oplosbare zouten van arseenzuur water-soluble salts of arsenic acid MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
1303-11-3 215-115-3 indium arsenide indium arsenide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 2, 5
75-60-5 200-883-4 kakodylzuur cacodylic acid MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
10124-50-2 233-337-9 kaliumarsenaat potassium arsenate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
13464-35-2 236-680-2 kaliumarseniet potassium arsenite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 20-12-2021 5
7784-41-0 232-065-8 kaliumdihydroarsenaat potassium dihydrogenarsenate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
12002-03-8 601-658-7 koperacetoarseniet copper acetoarsenite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
10290-12-7 233-644-8 koperarseniet copper arsenite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
7784-37-4 232-062-1 kwik(II)arsenaat mercury(II)arsenate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 2, 4
7784-40-9 232-064-2 loodarsenaat lead hydrogen arsenate Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
loodarsenaten lead arsenates MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3, 5
10031-13-7 233-083-9 loodarseniet Lead arsenite MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 19-12-2021 1, 2, 3
loodarsenieten lead arsenites MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
10103-50-1 233-285-7 magnesiumarsenaat magnesium arsenate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
7631-89-2 231-547-5 natriumarsenaat sodium arsenate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
15120-17-9 natriumarseniet sodium arsenate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
124-65-2 204-708-2 natriumkakodylaat sodium cacodylate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
13477-70-8 236-771-7 nikkel(II)arsenaat trinickel bis(arsenate) Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
27016-75-7 248-169-1 nikkelarsenide nickel arsenide Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
12068-61-0 235-103-1 nikkeldiarsenide nickel diarsenide Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
organische arseenverbindingen organic arsenic compounds MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
15195-06-9 strontiumarseniet strontium arsenite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
27152-57-4 248-266-9 tricalcium diarseniet tricalcium diarsenite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 21-12-2021 2, 5
15606-95-8 427-700-2 triethylarsenaat triethyl arsenate Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
3687-31-8 222-979-5 trilooddiarsenaat trilead diarsenate Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
74646-29-0 trinikkelbis(arseniet) trinickel bis(arsenite) Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
7784-08-9 zilverarseniet silver arsenite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
zinkarsenaat of zinkarseniet of zinkarsenaat en zinkarseniet, mengsel zinc arsenate, zinc arsenite or zinc arsenate and zinc arsenite mixture MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
zouten van arseenzuur salts of arsenic acid Ja 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  2. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.
  3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.
  4. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep kwikverbindingen of organische kwikverbindingen
  5. Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen