ZZS arseen en arseenverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: arseen en arseenverbindingen

Versie
25-02-2019
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
7784-44-3 232-067-9 ammoniumarsenaat ammonium arsenate sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
anorganische arseenverbindingen inorganic arsenic compounds sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
7440-38-2 231-148-6 arseen arsenic sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
7784-33-0 232-057-4 arseenbromide arsenicbromide sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
1303-28-2 215-116-9 arseenpentoxide diarsenic pentaoxide Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
7784-34-1 232-059-5 arseentrichloride arsenic chloride sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
1327-53-3 215-481-4 arseentrioxide diarsenic trioxide Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
arseenverbindingen arsenic compounds sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
7778-39-4 231-901-9 arseenzuur arsenic acid Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 4
7784-42-1 232-066-3 arsine arsine sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
7778-44-1 231-904-5 calciumarsenaat calcium arsenate Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
578-94-9 209-433-1 difenylaminochloorarsine diphenylaminechlorarsine sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
712-48-1 211-921-4 difenylchloorarsine diphenylchloroarsine sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
598-14-1 ethyldichloorarsine ethyldichloroarsine sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
1303-00-0 215-114-8 galliumarsenide gallium arsenide Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 4
10102-50-8 233-275-2 ijzer(II)arsenaat ferrous arsenate sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
10102-49-5 233-274-7 ijzer(III)arsenaat ferric arsenate sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
63989-69-5 ijzer(III)arseniet ferric arsenite sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
in water onoplosbare zouten van arseenzuur water-insoluble salts of arsenic acid sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
in water oplosbare zouten van arseenzuur water-soluble salts of arsenic acid sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
1303-11-3 215-115-3 indium arsenide indium arsenide sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 1, 2
75-60-5 200-883-4 kakodylzuur cacodylic acid sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
7784-41-0 232-065-8 kaliumarsenaat potassium arsenate sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
10124-50-2 233-337-9 kaliumarseniet potassium arsenite sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
12002-03-8 601-658-7 koperacetoarseniet copper acetoarsenite sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
10290-12-7 233-644-8 koperarseniet copper arsenite sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
7784-37-4 232-062-1 kwik(II)arsenaat mercury(II)arsenate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 5, 6
7784-40-9 232-064-2 loodarsenaat lead hydrogen arsenate Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
loodarsenaten lead arsenates MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 6, 7
loodarsenieten lead arsenites MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 6, 7
10103-50-1 233-285-7 magnesiumarsenaat magnesium arsenate sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
7631-89-2 231-547-5 natriumarsenaat sodium arsenate sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
15120-17-9 natriumarseniet sodium arsenate sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
124-65-2 204-708-2 natriumkakodylaat sodium cacodylate sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
13477-70-8 236-771-7 nikkel(II)arsenaat trinickel bis(arsenate) Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
27016-75-7 248-169-1 nikkelarsenide nickel arsenide Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
12068-61-0 235-103-1 nikkeldiarsenide nickel diarsenide Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
organische arseenverbindingen organic arsenic compounds sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
15195-06-9 strontiumarseniet strontium arsenite sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
15606-95-8 427-700-2 triethylarsenaat triethyl arsenate Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
3687-31-8 222-979-5 trilooddiarsenaat trilead diarsenate Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
74646-29-0 trinikkelbis(arseniet) trinickel bis(arsenite) Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
7784-08-9 zilverarseniet silver arsenite sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
zinkarsenaat of zinkarseniet of zinkarsenaat en zinkarseniet, mengsel zinc arsenate, zinc arsenite or zinc arsenate and zinc arsenite mixture sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 2
zouten van arseenzuur salts of arsenic acid Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 4
  1. Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen
  2. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaarde
  3. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  4. Deze stof ontbreekt in bijlage 12b van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn gebaseerd op de klasseindeling in de NeR.
  5. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep kwikverbindingen of organische kwikverbindingen
  6. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.
  7. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.