ZZS arseen en arseenverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: arseen en arseenverbindingen

Versie
29-01-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
300-88-9 1-hepteen-1-arsenigzuur, 2-chloor-, monoammonium zout 1-heptene-1-arsonic acid, 2-chloro-, monoammonium salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
2045-00-3 218-064-5 2-aminofenylarsenigzuur 2-aminophenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
5410-29-7 226-485-0 2-nitrofenylarsenigzuur 2-nitrophenylarsonic acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
98-14-6 202-641-3 4-hydroxyfenylarsenigzuur 4-hydroxyphenylarsonic acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
7784-44-3 232-067-9 ammoniumarsenaat ammonium arsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
anorganische arseenverbindingen inorganic arsenic compounds MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
7440-38-2 231-148-6 arseen arsenic MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
12044-50-7 629-626-8 arseen(V)oxide hydraat arsenic(V) oxide hydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
7784-33-0 232-057-4 arseenbromide arsenicbromide MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
951-957-4 arseenoxides, bismut-ijzer-antimoonoxides, natriumaluminiumfluoride, zinksulfaat, terugwinningsproducten uit koper- en zink-stof arsenic oxides, bismuth iron antimony oxides, sodium aluminium fluoride, zinc sulphate, recovery products from copper and zinc dusts MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
7784-34-1 232-059-5 arseentrichloride arsenic chloride MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
1327-53-3 215-481-4 arseentrioxide diarsenic trioxide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
arseenverbindingen arsenic compounds MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
7778-39-4 231-901-9 arseenzuur arsenic acid Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
73688-85-4 620-678-7 arsenigzuur, [4-[[4-(dimethylamino)fenyl]azo]fenyl]-, monohydrochloride arsonic acid, [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]phenyl]-, monohydrochloride MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
7784-42-1 232-066-3 arsine arsine MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
15195-00-3 672-782-7 calcium arsenaat (CaHAsO4) (6CI,7CI) calcium arsenate (CaHAsO4) (6CI,7CI) MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
7778-44-1 231-904-5 calciumarsenaat calcium arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
52740-16-6 258-147-3 calciumarseniet calcium arsenite MVP 1 0,05 mg/Nm3 20-12-2021 3, 4
1303-28-2 215-116-9 diarseenpentaoxide diarsenic pentaoxide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
58-36-6 200-377-3 difenoxarsine-10-yl oxide diphenoxarsin-10-yl oxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
578-94-9 209-433-1 difenylaminochloorarsine diphenylaminechlorarsine MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
712-48-1 211-921-4 difenylchloorarsine diphenylchloroarsine MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
62613-15-4 263-638-0 difenyljodonium hexafluoroarsenaat diphenyliodonium hexafluoroarsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
3547-38-4 222-600-3 dinatrium 3-[(o-fenylarsenigzuur)azo]-4,5-dihydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat Disodium 3-[(o-arsonophenyl)azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
3688-92-4 222-993-1 dinatrium 4-[(o-fenylarsenigzuur)azo]-3-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat disodium 4-[(o-arsonophenyl)azo]-3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
7778-43-0 231-902-4 dinatriumwaterstofarsenaat disodium hydrogenarsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
69029-47-6 273-793-6 Dore Dore MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-9-2023 5, 6
598-14-1 209-919-3 ethyldichloorarsine ethyldichloroarsine MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
98-05-5 202-631-9 fenylarsenigzuur phenylarsonic acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
637-03-6 211-275-3 fenylarsine oxide phenylarsine oxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
1303-00-0 215-114-8 galliumarsenide gallium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
10102-50-8 233-275-2 ijzer(II)arsenaat iron bis(arsenate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
10102-49-5 233-274-7 ijzer(III)arsenaat ferric arsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
63989-69-5 ijzer(III)arseniet ferric arsenite, basic MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
in water onoplosbare zouten van arseenzuur water-insoluble salts of arsenic acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
in water oplosbare zouten van arseenzuur water-soluble salts of arsenic acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
1303-11-3 215-115-3 indium arsenide indium arsenide MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 3, 4
75-60-5 200-883-4 kakodylzuur cacodylic acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
10124-50-2 233-337-9 kaliumarsenaat potassium arsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
13464-35-2 236-680-2 kaliumarseniet potassium arsenite MVP 1 0,05 mg/Nm3 20-12-2021 3, 4
7784-41-0 232-065-8 kaliumdihydroarsenaat potassium dihydrogenarsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
17029-22-0 241-102-7 kaliumhexafluorarsenaat potassium hexafluoroarsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
12002-03-8 601-658-7 koperacetoarseniet copper acetoarsenite MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
10290-12-7 233-644-8 koperarseniet copper arsenite MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
7784-37-4 232-062-1 kwik(II)arsenaat mercury(II)arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 2, 4
29935-35-1 249-963-0 lithium hexafluorarsenaat lithium hexafluoroarsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-1-2023 3, 4
7784-40-9 232-064-2 loodarsenaat lead hydrogen arsenate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
loodarsenaten lead arsenates MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 3, 4
10031-13-7 233-083-9 loodarseniet lead arsenite MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-12-2021 1, 4
loodarsenieten lead arsenites MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 4
10103-50-1 233-285-7 magnesiumarsenaat magnesium arsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
1499-33-8 216-108-8 methyltrifenylarsoniumiodide methyltriphenylarsonium iodide MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
7631-89-2 231-547-5 natriumarsenaat sodium arsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
10048-95-0 677-900-0 natriumarsenaat dibasisch heptahydraat sodium arsenate dibasic heptahydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
15120-17-9 239-171-3 natriumarseniet sodium arsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
124-65-2 204-708-2 natriumkakodylaat sodium cacodylate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
13477-70-8 236-771-7 nikkel(II)arsenaat trinickel bis(arsenate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
27016-75-7 248-169-1 nikkelarsenide nickel arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12068-61-0 235-103-1 nikkeldiarsenide nickel diarsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
organische arseenverbindingen organic arsenic compounds MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
pesticide, arseenverbinding pesticide, arsenic compound MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
121-19-7 204-453-7 roxarsone roxarsone MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
13464-57-8 630-763-0 rubidium diwaterstofarsenaat rubidium dihydrogenarsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
15195-06-9 strontiumarseniet strontium arsenite MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
123334-18-9 621-302-4 tetrafenylarsonium chloride hydrochloride hydraat tetraphenylarsonium chloride hydrochloride hydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
5814-20-0 695-153-9 tetramethylarsonium iodide tetramethylarsonium iodide MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
12006-15-4 234-484-1 tricadmium diarsenide tricadmium diarsenide MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4, 7
27152-57-4 248-266-9 tricalcium diarseniet tricalcium diarsenite MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-12-2021 3, 4
15606-95-8 427-700-2 triethylarsenaat triethyl arsenate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
603-32-7 210-032-9 trifenylarsine triphenylarsine MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
3687-31-8 222-979-5 trilooddiarsenaat trilead diarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13464-38-5 236-682-3 trinatrium arsenaat trisodium arsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
74646-29-0 trinikkelbis(arseniet) trinickel bis(arsenite) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13510-44-6 236-841-7 trizilverarsenaat trisilver arsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
12006-40-5 234-486-2 trizink diarsenide trizinc diarsenide MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
7784-08-9 232-048-5 zilverarseniet trisilver arsenite MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
13464-44-3 236-683-9 zink arsenaat zinc arsenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
zinkarsenaat of zinkarseniet of zinkarsenaat en zinkarseniet, mengsel zinc arsenate, zinc arsenite or zinc arsenate and zinc arsenite mixture MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
zouten van arseenzuur salts of arsenic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.
  2. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep kwikverbindingen of organische kwikverbindingen
  3. Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen
  4. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  5. Deze stof wordt als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de gegevens bij ECHA (echa.europa.eu) één of meerdere ZZS bevat. In overeenkomst met de mengselnotitie wordt de stof dan als ZZS geïdentificeerd.
  6. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar bevat één of meerdere ZZS. De stofklasse van de ZZS met de strengste stofklasse is weergegeven.
  7. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep cadmiumverbindingen