ZZS arseen en arseenverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: arseen en arseenverbindingen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
541-25-3 (2-Chloorethenyl)arseendichloride (2-Chloroethenyl)arsonous dichloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
618-25-7 (4-((2-Amino-2-oxoethyl)amino)fenyl)arsonzuur (4-((2-Amino-2-oxoethyl)amino)phenyl)arsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
94232-26-5 303-952-8 (4-aminofenyl)arsonzuur, verbinding met piperazine (1:1) (4-aminophenyl)arsonic acid, compound with piperazine (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
64436-13-1 634-697-3 (Carboxymethyl)trimethylarsonium hydroxide inner salt (Carboxymethyl)trimethylarsonium hydroxide inner salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
94113-53-8 302-587-1 (difenylarsino)dimethylgallium (diphenylarsino)dimethylgallium Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
23582-06-1 245-758-5 [2-(difenylarsino)ethyl]difenylfosfine [2-(diphenylarsino)ethyl]diphenylphosphine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
5806-89-3 227-365-0 [4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazine-2-yl)amino]fenyl]arsonzuur [4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]arsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
4808-24-6 225-368-1 10-[(dimethylthiocarbamoyl)thio]-5,10-dihydrofenarsazine 10-[(dimethylthiocarbamoyl)thio]-5,10-dihydrophenarsazine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
2865-70-5 220-684-6 10-chloor-10H-fenoxarsine 10-chloro-10H-phenoxarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
300-88-9 1-hepteen-1-arsenigzuur, 2-chloor-, monoammonium zout 1-heptene-1-arsonic acid, 2-chloro-, monoammonium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
14849-23-1 238-911-2 2,2'-[ethyleenbis(oxy)]bis[1,3,2-dioxarsolaan] 2,2'-[ethylenebis(oxy)]bis[1,3,2-dioxarsolane] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12505-67-8 2,4,6,8,9,10-Hexaoxa-1,3,5,7-tetraarsatricyclo[3.3.1.13,7]decaan 2,4,6,8,9,10-Hexaoxa-1,3,5,7-tetraarsatricyclo[3.3.1.13,7]decane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
84282-36-0 282-682-1 2,6-dimethyl-4-(1-naftyl)pyryliumhexafluorarsenaat 2,6-dimethyl-4-(1-naphthyl)pyrylium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
84304-15-4 282-700-8 2,6-dimethyl-4-fenylpyryliumhexafluorarsenaat 2,6-dimethyl-4-phenylpyrylium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
1668-00-4 216-788-6 2,7-(bis(2-arsonofenylazo))-1,8-dihydroxynaftaleen-3,6-disulfonzuur 2,7-(bis(2-arsonophenylazo))-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
3772-44-9 223-216-9 2-[[7-[(2-arsonofenyl)azo]-1,8-dihydroxy-3,6-disulpho-2-naftyl]azo]benzoëzuur 2-[[7-[(2-arsonophenyl)azo]-1,8-dihydroxy-3,6-disulpho-2-naphthyl]azo]benzoic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
2045-00-3 218-064-5 2-aminofenylarsenigzuur 2-aminophenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
5410-29-7 226-485-0 2-nitrofenylarsenigzuur 2-nitrophenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
3586-60-5 803-606-0 3-[(dimethylcarbamothioyl)thio]-N,N,6-trimethyl-1,5-bis(thioxo)-2,4-dithia-6-aza-3-arsaheptan-1-amine; asomaat 3-[(dimethylcarbamothioyl)thio]-N,N,6-trimethyl-1,5-bis(thioxo)-2,4-dithia-6-aza-3-arsaheptan-1-amine; asomate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
2163-77-1 218-494-3 3-amino-4-hydroxyfenylarsonzuur 3-amino-4-hydroxyphenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
60154-16-7 262-085-2 3-formamido-4-hydroxyfenylarsonzuur 3-formamido-4-hydroxyphenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
27569-09-1 248-532-4 3-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)benzeendiazoniumhexafluorarsenaat 3-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)benzenediazonium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
5425-62-7 226-569-7 4-(2-chlooracetamido)fenylarsonzuur 4-(2-chloroacetamido)phenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
6966-64-9 230-176-6 4-(4-aminofenylazo)fenylarsonzuur 4-(4-aminophenylazo)phenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
622-68-4 210-750-2 4-(4-dimethylaminofenylazo)fenylarsonzuur 4-(4-dimethylaminophenylazo)phenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
63217-33-4 264-027-1 4-(diethylamino)-2-ethoxybenzeendiazonium hexafluorarsenaat 4-(diethylamino)-2-ethoxybenzenediazonium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
63217-32-3 264-026-6 4-(diethylamino)-2-ethoxybenzeendiazoniumhexafluorarsenaat 4-(ethylamino)-2-methylbenzenediazonium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
144-87-6 205-643-2 4-(glycolloylamino)fenylarsonzuur 4-(glycolloylamino)phenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
132-33-2 205-058-2 4-[(2-arsonofenyl)azo]-3-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur 4-[(2-arsonophenyl)azo]-3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
618-22-4 210-541-6 4-acetamidofenylarsonzuur 4-acetamidophenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
1122-90-3 4-Aminofenylarsenoxide 4-Aminophenylarsenoxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
5440-04-0 226-622-4 4-chloorfenylarsonzuur 4-chlorophenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
84304-16-5 282-701-3 4-cyclohexyl-2,6-dimethylpyryliumhexafluorarsenaat 4-cyclohexyl-2,6-dimethylpyrylium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
98-14-6 202-641-3 4-hydroxyfenylarsenigzuur 4-hydroxyphenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
139-93-5 205-386-6 6,6'-dihydroxy-3,3'-diarseen-1,2-diyldianiliniumdichloride 6,6'-dihydroxy-3,3'-diarsene-1,2-diyldianilinium dichloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
97-44-9 202-582-3 Acetarsol Acetarsol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
534-33-8 208-597-1 Acetarsol--diethylamine (1:1) Acetarsol--diethylamine (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
100995-81-1 309-772-6 afvalslik en bezinksel, electrolytische koper zuivering, ontkoperd, arseen-rijk. Verkregen door het centrifugeren van het de slik afscheiding aan de bases van cellen voor de ontkopering van elelctrolytische koper oplossingen. Bestaat voornamelijk uit arse Slimes and Sludges, copper electrolytic refining, decopperized, arsenic-rich. Product obtained by centrifuging the slime discharged at the bases of cells for decopperization of electrolytic copper solutions. Composed primarily of a copper powder rich in a Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
67712-00-9 266-977-2 afvalslik en bezinksel, koper zuivering. Een complexe cominatie als resultaat van de verwerking van koper anders dan elektrolytisch. Slimes and Sludges, copper refining A complex combination resulting from copper processing-other than electrolytic. Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
590-34-1 209-678-4 Allylarsonzuur Allylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
37382-15-3 680-872-2 Aluminium gallium arsenide Aluminium gallium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
22831-42-1 245-255-0 Aluminiumarsenide Aluminium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
32680-29-8 251-151-6 Ammonium koperarsenaat Ammonium copper arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7784-44-3 232-067-9 ammoniumarsenaat ammonium arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
13462-93-6 236-667-1 Ammoniumdiwaterstofarsenaat Ammonium dihydrogenarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
14644-70-3 Ammoniummagnesiumarsenaat Ammonium magnesium arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
anorganische arseenverbindingen inorganic arsenic compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 6
64475-90-7 264-904-9 Antimoonarseenoxide Antimony arsenic oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
28980-47-4 249-347-1 Antimoonarsenaat Antimony arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
68951-38-2 273-156-2 Antimoonoxide (Sb2O3), gemengd met arseenoxide (As2O3) Antimony oxide (Sb2O3), mixed with arsenic oxide (As2O3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
98-50-0 202-674-3 Arsanilic acid Arsanilic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7440-38-2 231-148-6 arseen arsenic Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 6
1303-32-8 627-949-9 Arseen disulfide Arsenic disulfide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
1303-33-9 215-117-4 Arseen sulfide Arsenic sulfide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
1303-34-0 625-728-1 Arseen sulfide (As2S5) Arsenic sulfide (As2S5) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
56320-22-0 Arseen sulfide (AsS2) Arsenic sulfide (AsS2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
87198-15-0 Arseen tetrachloride fluoride Arsenic tetrachloride fluoride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
56729-51-2 Arseen tetrasulfide Arsenic tetrasulfide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7784-45-4 232-068-4 Arseen trijodide Arsenic triiodide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12044-50-7 629-626-8 arseen(V)oxide hydraat arsenic(V) oxide hydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
7784-33-0 232-057-4 arseenbromide arsenicbromide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
17522-78-0 Arseenchloride (AsCl) Arsenic chloride (AsCl) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
41996-37-6 Arseenchloride (AsCl2) Arsenic chloride (AsCl2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
85561-28-0 Arseenhoudend zuur, kobalt(2+) zout Arsenenous acid, cobalt(2+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
85561-29-1 Arseenhoudend zuur, mangaan(2+)zout Arsenenous acid, manganese(2+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
333-25-5 Arseenoxide, dichloor(2-chloorovinyl)- Arsine oxide, dichloro(2-chlorovinyl)- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
951-957-4 arseenoxides, bismut-ijzer-antimoonoxides, natriumaluminiumfluoride, zinksulfaat, terugwinningsproducten uit koper- en zink-stof arsenic oxides, bismuth iron antimony oxides, sodium aluminium fluoride, zinc sulphate, recovery products from copper and zinc dusts Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
22441-45-8 Arseenpentachloride Arsenic pentachloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12626-31-2 arseenselenide Arsenic selenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7784-34-1 232-059-5 arseentrichloride arsenic chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
1327-53-3 215-481-4 arseentrioxide diarsenic trioxide Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
arseenverbindingen arsenic compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 6
7778-39-4 231-901-9 arseenzuur arsenic acid Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
127795-79-3 Arseenzuur (H3AsO4), ammoniumzout (2:1) Arsenic acid (H3AsO4), ammonium salt (2:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13702-38-0 Arseenzuur (H3AsO4), bismutzout (1:1) Arsenic acid (H3AsO4), bismuth salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
30621-31-9 Arseenzuur (H3AsO4), calciumzout (2:3), dihydraat arsenic acid (H3AsO4), calcium salt(2:3), dihydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
89067-81-2 Arseenzuur (H3AsO4), calciumzout (4:5) Arsenic acid (H3AsO4), calcium salt (4:5) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
85949-61-7 Arseenzuur (H3AsO4), calciumzout (7:10) Arsenic acid (H3AsO4), calcium salt (7:10) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
21093-83-4 Arseenzuur (H3AsO4), dipotassiumzout Arsenic acid (H3AsO4), dipotassium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7774-41-6 ARSEENZUUR (H3ASO4), HEMIHYDRAAT ARSENIC ACID (H3ASO4), HEMIHYDRATE Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
29871-10-1 Arseenzuur (H3AsO4), kobalt(2+) zout Arsenic acid (H3AsO4), cobalt(2+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13464-31-8 Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (1:1) Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
76407-89-1 Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (2:3) Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (2:3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13478-34-7 Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (2:3), tetrahydraat Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (2:3), tetrahydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
102525-64-4 Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (4:1) Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (4:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
89054-01-3 Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (4:5) Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (4:5) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
120119-64-4 Arseenzuur (H3AsO4), lood(2+)zout (2:3), tetrahydraat Arsenic acid (H3AsO4), lead(2+) salt (2:3), tetrahydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
89054-03-5 arseenzuur (H3AsO4), lood(2+)zout (4:5) Arsenic acid (H3AsO4), lead(2+) salt (4:5) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
33940-95-3 Arseenzuur (H3AsO4), lood(4+)zout (2:1), monohydraat Arsenic acid (H3AsO4), lead(4+) salt (2:1), monohydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
10102-48-4 Arseenzuur (H3AsO4), lood(4+)zout (3:2) Arsenic acid (H3AsO4), lead(4+) salt (3:2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
21480-65-9 Arseenzuur (H3AsO4), magnesiumzout (2:3) Arsenic acid (H3AsO4), magnesium salt (2:3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
102110-21-4 310-019-9 Arseenzuur (H3AsO4), magnesiumzout, mangaan-gedoteerd Arsenic acid (H3AsO4), magnesium salt, manganese-doped Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
16331-85-4 677-899-7 Arseenzuur (H3AsO4), monocesiumzout Arsenic acid (H3AsO4), monocesium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
164170-84-7 Arseenzuur (H3AsO4), monokaliumzout, 1/5-hydraat Arsenic acid (H3AsO4), monopotassium salt, 1/5hydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13464-33-0 Arseenzuur (H3AsO4), zinkzout (1:1) Arsenic acid (H3AsO4), zinc salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
53404-12-9 Arseenzuur, (H3-As-O4), lood(4+) zout (4:3) Arsenic acid, (H3-As-O4), lead(4+) salt (4:3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
94854-78-1 Arseenzuur, ammoniumkoperzout Arsenenous acid, ammonium copper salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
94854-80-5 Arseenzuur, ammoniumzinkzout Arsenenous acid, ammonium zinc salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
76871-66-4 Arseenzuur, cadmium neodymium(3+) zout (5:1:1) Arsenenous acid, cadmium neodymium(3+) salt (5:1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
84953-43-5 Arseenzuur, cadmiumzout Arsenenous acid, cadmium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
10103-62-5 233-287-8 Arseenzuur, calciumzout Arsenic acid, calcium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13464-39-6 Arseenzuur, calciumzout (1:2) Arsenic acid, calcium salt (1:2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
15194-98-6 Arseenzuur, calciumzout (2:1) Arsenenous acid, calcium salt (2:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13466-06-3 Arseenzuur, dinatriumzout Arsonic acid, disodium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
24343-41-7 Arseenzuur, galliumzout (1:1) Arsenous acid, gallium salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
60168-33-4 Arseenzuur, ijzer(3+)zout (1:1) Arsenous acid, iron(3+) salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
29871-13-4 249-916-4 Arseenzuur, koper(2+)zout Arsenic acid, copper(2+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
73156-86-2 Arseenzuur, koper(2+)zout, hydraat, (2:3:3) Arsenous acid, copper(2+) salt, hydrate, (2:3:3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
10103-61-4 233-286-2 Arseenzuur, koperzout Arsenic acid, copper salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
82980-40-3 Arseenzuur, kwik(2+) zout Arsenenous acid, mercury(2+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
76871-65-3 Arseenzuur, lutetium(3+)zout Arsenenous acid, lutetium(3+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
6423-72-9 Arseenzuur, methyl-, calciumzout (1:1) Arsonic acid, methyl-, calcium salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
33972-75-7 Arseenzuur, methyl-, ijzerzout (9CI) Arsonic acid, methyl-, iron salt (9CI) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
54058-01-4 Arseenzuur, monoammoniumzout Arsonic acid, monoammonium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
10103-60-3 Arseenzuur, mononatriumzout Arsenic acid, monosodium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
33992-49-3 Arseenzuur, nikkel(2+) zout Arsenenous acid, nickel(2+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
86859-92-9 Arseenzuur, praseodymium(3+)zout Arsenenous acid, praseodymium(3+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
93080-00-3 Arseenzuur, tinzout Arsonic acid, tin salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
92278-94-9 Arseenzuur, titaanzout Arsenous acid, titanium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
36267-15-9 Arseenzuur, trikaliumzout Arsenous acid, tripotassium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
33382-64-8 Arseenzuur, trikoper(1+)zout Arsenous acid, tricopper(1+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
37337-11-4 Arseenzuur, trikoper(1+)zout, geammoniseerd Arsenous acid, tricopper(1+) salt, ammoniated Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
69507-43-3 Arseenzuur, zilver(1+) zout Arsenenous acid, silver(1+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
28837-97-0 Arseenzuur, zinkzout (2:3) Arsenous acid, zinc salt (2:3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12344-68-2 Arsenaalsulfide (As2S4) Arsenic sulfide (As2S4) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12523-20-5 Arsenaalzuur, antimoon(3+)zout (1:1) Arsenous acid, antimony(3+) salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12005-86-6 624-772-9 Arsenaat(1-), hexafluoro-, natrium (1:1) Arsenate(1-), hexafluoro-, sodium (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
138608-19-2 630-782-4 Arsenazo III natrium Arsenazo III sodium Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
85906-44-1 Arseneenzuur, rubidiumzout Arsenenous acid, rubidium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
83877-96-7 Arsenenzuur, antimoon(3+)zout Arsenenous acid, antimony(3+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
16973-45-8 Arsenicum(5 ) hexafluoride Arsenic(5 ) hexafluoride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12777-38-7 Arsenicumoxide Arsenic oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13768-07-5 arseniet Arsenenous acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13464-58-9 Arsenigzuur Arsenous acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
73688-85-4 620-678-7 arsenigzuur, [4-[[4-(dimethylamino)fenyl]azo]fenyl]-, monohydrochloride arsonic acid, [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]phenyl]-, monohydrochloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
88442-64-2 Arseninezuur (H3AsO4), koper(2+)zout (1:1), sesquihydraat Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (1:1), sesquihydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7645-25-2 Arseninezuur (H3AsO4), loodzout Arsenic acid (H3AsO4), lead salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
86859-93-0 Arseninezuur, cerium(3+)zout Arsenenous acid, cerium(3+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
82005-78-5 Arseninezuur, cesiumzout Arsenenous acid, cesium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
72845-34-2 Arseninezuur, lithiumzout Arsenenous acid, lithium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
100822-74-0 Arseninezuur, lood(2+)zout (1:1) Arsenous acid, lead(2+) salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
76871-63-1 Arseninezuur, neodymium(3+) zout Arsenenous acid, neodymium(3+) salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
10326-24-6 Arseninezuur, zinkzout Arsenenous acid, zinc salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12414-94-7 Arsenopyriet, kobalthoudend Arsenopyrite, cobaltoan Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7784-42-1 232-066-3 arsine arsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
40334-69-8 Arsine, bis(2-chloorvinyl)chloor- Arsine, bis(2-chlorovinyl)chloro- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
593-89-5 695-189-5 Arsine, dichloormethyl- Arsine, dichloromethyl- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
40334-70-1 Arsine, tris(2-chlooretheenyl)- Arsine, tris(2-chloroethenyl)- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12044-79-0 Arsino, thioxo Arsino, thioxo- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
36465-76-6 Arsonaat Arsonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
109882-46-4 Arsonzuur, lood(2+)zout (1:1) Arsonic acid, lead(2+) salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
6379-37-9 Arsonzuur, methyl-, samengevoegd met 1-octanamine (1:1) Arsonic acid, methyl-, compd. with 1-octanamine (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12774-48-0 Arsoraan, pentahydroxy-, koper(2+)zout (1:2) Arsorane, pentahydroxy-, copper(2+) salt (1:2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
119-96-0 204-361-7 Arsthinol Arsthinol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
71130-51-3 Benzeensulfonzuur, 4-arsenoso- Benzenesulfonic acid, 4-arsenoso- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
71130-50-2 Benzeensulfonzuur, 4-arsenoso-, natriumzout Benzenesulfonic acid, 4-arsenoso-, sodium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
68892-01-3 272-591-5 Bis(pentaan-2,4-dionato-O,O')boor(1+) hexafluorarsenaat(1-) Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')boron(1+) hexafluoroarsenate(1-) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
23582-05-0 245-756-4 Bis[(2-difenylarsinoethyl)fenyl]fosfine Bis[(2-diphenylarsinoethyl)phenyl]phosphine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13510-31-1 Boorarsenaat Boron arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12005-70-8 Boorarsenide (B6As) Boron arsenide (B6As) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12005-69-5 Boorarsenide (BAs) Boron arsenide (BAs) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
63468-73-5 264-254-6 Broom(hydroxytetraphenylarsoranato)magnesium Bromo(hydroxytetraphenylarsoranato)magnesium Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
15195-00-3 672-782-7 calcium arsenaat (CaHAsO4) (6CI,7CI) calcium arsenate (CaHAsO4) (6CI,7CI) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
5785-43-3 227-311-6 Calcium bis(dimethylarsinaat) Calcium bis(dimethylarsinate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
5902-95-4 227-598-8 Calcium bis(methylarsonaat) Calcium bis(methylarsonate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7778-44-1 231-904-5 calciumarsenaat calcium arsenate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
17068-86-9 Calciumarsenaatfluoride Calcium arsenate fluoride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
52740-16-6 258-147-3 calciumarseniet calcium arsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 20-12-2021 2, 6
121-59-5 204-484-6 Carbarson Carbarsone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
14973-92-3 239-051-0 Chloortris(trifenylarsine)rodium Chlorotris(triphenylarsine)rhodium Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12044-54-1 234-955-1 Diarseen tritelluride Diarsenic tritelluride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
1303-28-2 215-116-9 diarseenpentaoxide diarsenic pentaoxide Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
1303-36-2 215-119-5 Diarseentrielenide Diarsenic triselenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13453-15-1 Diarseenzuur Diarsenic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13464-42-1 Diarseenzuur, tetranatriumzout Diarsenic acid, tetrasodium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
85237-42-9 286-401-3 Dibismut-tris(methylarsonaat) Dibismuth tris(methylarsonate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
696-28-6 211-791-9 Dichloor(fenyl)arsine Dichloro(phenyl)arsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12254-85-2 235-499-6 Dichroomarsenide Dichromium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
58-36-6 200-377-3 difenoxarsine-10-yl oxide diphenoxarsin-10-yl oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
578-94-9 209-433-1 difenylaminochloorarsine diphenylaminechlorarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
829-83-4 212-589-3 Difenylarsine Diphenylarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
23525-22-6 245-716-6 Difenylarsinecarbonitril Diphenylarsinecarbonitrile Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
712-48-1 211-921-4 difenylchloorarsine diphenylchloroarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
4519-32-8 224-845-1 Difenyldiarsenzuur Diphenyldiarsenic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
62613-15-4 263-638-0 difenyljodonium hexafluoroarsenaat diphenyliodonium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
3639-19-8 222-866-0 Difetarson Difetarsone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
515-76-4 208-209-0 Difetarson dinatrium Difetarsone disodium Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12044-20-1 234-948-3 Digalliumarsenidefosfide Digallium arsenide phosphide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12005-88-8 234-474-7 Diijzerarsenide Diiron arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
6380-34-3 228-965-5 Diiodo(fenyl)arsine Diiodo(phenyl)arsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
3547-38-4 222-600-3 dinatrium 3-[(o-fenylarsenigzuur)azo]-4,5-dihydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat Disodium 3-[(o-arsonophenyl)azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
84215-48-5 282-454-1 Dinatrium 3-[[2-[(dihydroxyarsino)oxy]fenyl]azo]-4,5-dihydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat Disodium 3-[[2-[(dihydroxyarsino)oxy]phenyl]azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
3688-92-4 222-993-1 dinatrium 4-[(o-fenylarsenigzuur)azo]-3-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat disodium 4-[(o-arsonophenyl)azo]-3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
126-82-9 204-806-5 Dinatrium arsonoacetaat Disodium arsonoacetate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
94313-58-3 304-956-2 Dinatrium p-tolylarsonaat Disodium p-tolylarsonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
3599-28-8 222-749-4 Dinatrium-[4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazine-2-yl)amino]fenyl]arsonaat Disodium [4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]arsonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
62337-00-2 263-516-7 Dinatrium-3,6-bis[(o-arsonofenyl)azo]-4,5-dihydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat Disodium 3,6-bis[(o-arsonophenyl)azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
84215-47-4 282-453-6 Dinatrium-3,6-bis[[2-[(dihydroxyarsino)oxy]fenyl]azo]-4,5-dihydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat Disodium 3,6-bis[[2-[(dihydroxyarsino)oxy]phenyl]azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
144-21-8 205-620-7 Dinatriummethylarsionaat Disodium methylarsonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
14674-83-0 238-715-7 Dinatriumwaterstof 2-[[7-[(2-arsonofenyl)azo]-1,8-dihydroxy-3,6-disulfonato-2-naftyl]azoaat Disodium hydrogen 2-[[7-[(2-arsonophenyl)azo]-1,8-dihydroxy-3,6-disulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7778-43-0 231-902-4 dinatriumwaterstofarsenaat disodium hydrogenarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
70333-07-2 274-573-2 Disilverarsenide Disilver arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
69029-47-6 273-793-6 Dore Dore Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-9-2023 3, 4, 6
12005-81-1 234-473-1 Dysprosiumarsenide Dysprosium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12254-88-5 235-501-5 Erbiumarsenide Erbium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
598-14-1 209-919-3 ethyldichloorarsine ethyldichloroarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
4431-24-7 224-629-7 Ethyleenbis(difenylarsine) Ethylenebis(diphenylarsine) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
32775-46-5 251-206-4 Europiumarsenide Europium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
98-05-5 202-631-9 fenylarsenigzuur phenylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
637-03-6 211-275-3 fenylarsine oxide phenylarsine oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
12005-89-9 234-475-2 Gadoliniumarsenide Gadolinium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
60953-19-7 Galliumarseenfosfide Gallium arsenic phosphide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
1303-00-0 215-114-8 galliumarsenide gallium arsenide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
106097-61-4 Galliumarsenidefosfide Gallium arsenide phosphide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
98106-56-0 308-577-3 Galliumzinktriarsenide Gallium zinc triarsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12271-72-6 235-547-6 Germaniumarsenide Germanium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
116-49-4 204-143-1 Glycobiarsol Glycobiarsol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12005-92-4 234-476-8 Holmium arsenide Holmium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
10102-50-8 233-275-2 ijzer(II)arsenaat iron bis(arsenate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
10102-49-5 233-274-7 ijzer(III)arsenaat ferric arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
63989-69-5 ijzer(III)arseniet ferric arsenite, basic Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
6585-53-1 ijzer; ijzer(3+); methyldioxido-oxo-$l^{5}-arseen iron;iron(3+);methyl-dioxido-oxo-$l^{5}-arsane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12044-16-5 234-947-8 IJzerarsenide Iron arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12006-21-2 234-485-7 IJzerdiarsenide Iron diarsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
5968-84-3 227-759-2 IJzertris(dimethylarsinaat) Iron tris(dimethylarsinate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
in water onoplosbare zouten van arseenzuur water-insoluble salts of arsenic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 6
in water oplosbare zouten van arseenzuur water-soluble salts of arsenic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 6
1303-11-3 215-115-3 indium arsenide indium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 2, 6
676-75-5 211-630-2 Joodimethylarsine Iododimethylarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
75-60-5 200-883-4 kakodylzuur cacodylic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
10124-50-2 233-337-9 kaliumarsenaat potassium arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
13464-35-2 236-680-2 kaliumarseniet potassium arsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 20-12-2021 2, 6
7784-41-0 232-065-8 kaliumdihydroarsenaat potassium dihydrogenarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
21416-85-3 881-273-0 kaliumdimethylarsinaat potassium dimethylarsinate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
17029-22-0 241-102-7 kaliumhexafluorarsenaat potassium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
13355-00-5 236-405-6 Kaliummelarsonyl Melarsonyl potassium Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
68784-76-9 Kiezelzuur (H4SiO4), magnesium-mangaan(2+) zinkzout, arseen- en loodgedoopt Silicic acid (H4SiO4), magnesium manganese(2+) zinc salt, arsenic and lead-doped Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
68957-75-5 Kiezelzuur (H4SiO4), tetraethylester, polymeer met arseenoxide (As2O3) Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, polymer with arsenic oxide (As2O3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
68611-46-1 271-895-5 Kiezelzuur (H4SiO4), zinkzout (1:2), arseen- en mangaan-gedoteerd Silicic acid (H4SiO4), zinc salt (1:2), arsenic and manganese-doped Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
27016-73-5 248-168-6 Kobaltarsenide Cobalt arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12044-42-7 Kobaltarsenide (CoAs2) Cobalt arsenide (CoAs2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12256-04-1 Kobaltarsenide (CoAs3) Cobalt arsenide (CoAs3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
16509-22-1 240-574-1 Koper diarseniet Copper diarsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12002-03-8 601-658-7 koperacetoarseniet copper acetoarsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
10290-12-7 233-644-8 koperarseniet copper arsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
7784-37-4 232-062-1 kwik(II)arsenaat mercury(II)arsenate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 2, 6
12255-04-8 235-502-0 Lanthaanarsenide Lanthanum arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
93841-79-3 299-051-1 Leucomycine V, 9-O-[5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyraan-2-yl]-, [9(5S,6R)]-, [1,2-ethaandiylbis(imino-4,1-fenyleen)]bis[arsonaat] (1:1) (zout) Leucomycin V, 9-O-[5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-, [9(5S,6R)]-, [1,2-ethanediylbis(imino-4,1-phenylene)]bis[arsonate] (1:1) (salt) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
29935-35-1 249-963-0 lithium hexafluorarsenaat lithium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-1-2023 2, 6
69029-51-2 273-795-7 lood, antimoon, slakken lead, antimonial, dross Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-3-2022 2, 6
7784-40-9 232-064-2 loodarsenaat lead hydrogen arsenate Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
loodarsenaten lead arsenates Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 6
10031-13-7 233-083-9 loodarseniet lead arsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-12-2021 2, 6
loodarsenieten lead arsenites Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
69011-59-2 273-700-9 loodlegering, base, slakken. Schuim gevormd op het oppervlak van gesmoten lood-base legering. Inclusief de gevallen waarin aluminium is gebruikt om arseen, nikkel en antimoon te verwijderen. Lead alloy, base, dross A scum formed on the surface of molten lead-base alloys. Includes those cases in which aluminum is used to remove arsenic, nickel and antimony. Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12005-94-6 234-477-3 Lutetium arsenide Lutetium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
10103-50-1 233-285-7 magnesiumarsenaat magnesium arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
117746-50-6 Magnesiumarsenaat, decahydraat Magnesium arsenate, decahydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
27526-45-0 Mangaanarsenaat Manganese arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12005-95-7 234-478-9 Mangaanarsenide Manganese arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12005-96-8 Mangaanarsenide (Mn2As) Manganese arsenide (Mn2As) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7784-38-5 232-063-7 Mangaanwaterstofarsenaat Manganese hydrogenarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
494-79-1 207-793-4 Melarsoprol Melarsoprol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
10102-53-1 meta-arseenzuur Arsenenic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
900-77-6 212-983-5 Methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinaat, mono[(3-acetamido-4-hydroxyfenyl)arsonaat] Methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate, mono[(3-acetamido-4-hydroxyphenyl)arsonate] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
80925-03-7 279-628-4 Methyl 17α-hydroxyyohimban-16α-carboxylaat, methylarsonaat (1:1) Methyl 17α-hydroxyyohimban-16α-carboxylate, methylarsonate (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
124-58-3 204-705-6 Methylarsonzuur Methylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
945-48-2 213-414-3 Methyldifenylarsine Methyldiphenylarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
21892-63-7 244-639-5 Methyleenbis(difenylarsine) Methylenebis(diphenylarsine) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
593-58-8 209-799-2 Methyloxoarsine Methyloxoarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
1499-33-8 216-108-8 methyltrifenylarsoniumiodide methyltriphenylarsonium iodide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
21840-08-4 244-612-8 N-(p-arsenosofenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine N-(p-arsenosophenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7681-83-6 231-680-9 Natrium 4-(glycolloylamino)fenylarsonaat Sodium 4-(glycolloylamino)phenylarsonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
1772-02-7 217-197-6 Natrium p-[[4-[3-(2-arsono-4-nitrofenyl)triazen-1-yl]fenyl]azo]benzeensulfonaat Sodium p-[[4-[3-(2-arsono-4-nitrophenyl)triazen-1-yl]phenyl]azo]benzenesulphonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
6634-88-4 229-632-7 Natrium p-arsonobenzeensulfonaat Sodium p-arsonobenzenesulphonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
55588-51-7 259-714-8 Natriumacetarsol Acetarsol sodium Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
127-85-5 204-869-9 NATRIUMARSANILAAT sodium arsanilate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7631-89-2 231-547-5 natriumarsenaat sodium arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
10048-95-0 677-900-0 natriumarsenaat dibasisch heptahydraat sodium arsenate dibasic heptahydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
15120-17-9 239-171-3 natriumarseniet sodium arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
7784-46-5 232-070-5 natriumdioxoarseniet sodium dioxoarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 20-12-2021 2, 6
124-65-2 204-708-2 natriumkakodylaat sodium cacodylate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
2163-80-6 218-495-9 Natriummethylarsonaat Sodium methylarsonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
60189-99-3 Natriumoxidearseenzuur Sodium oxidoarsonous acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
585-54-6 209-558-1 Natriumwaterstof [4-(acetamido)fenyl]arsonaat Sodium hydrogen [4-(acetamido)phenyl]arsonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
5892-48-8 227-573-1 Natriumwaterstof(3-acetamido-4-hydroxyfenyl)arsonaat Sodium hydrogen (3-acetamido-4-hydroxyphenyl)arsonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
140-45-4 205-415-2 Natriumwaterstof-[4-[(hydroxyacetyl)amino]fenyl]arsonaat Sodium hydrogen [4-[(hydroxyacetyl)amino]phenyl]arsonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
94278-22-5 304-710-4 Natriumwaterstofallylarsonaat Sodium hydrogen allylarsonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
457-60-3 207-273-7 Neoarfenamine Neoarsphenamine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12255-09-3 235-504-1 Neodymiumarsenide Neodymium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13477-70-8 236-771-7 nikkel(II)arsenaat trinickel bis(arsenate) Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
27016-75-7 248-169-1 nikkelarsenide nickel arsenide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
12068-61-0 235-103-1 nikkeldiarsenide nickel diarsenide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
12255-08-2 235-503-6 Niobiumarsenide Niobium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
98-72-6 202-695-8 Nitarson Nitarsone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13246-32-7 236-227-9 O-fenyleenbis(dimethylarsine) o-phenylenebis(dimethylarsine) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
1758-48-1 217-154-1 o-fenyleendiarsonzuur o-phenylenediarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
organische arseenverbindingen organic arsenic compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 6
306-12-7 206-178-8 Oxofenarsenaat Oxophenarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
538-03-4 208-682-3 Oxofenarsine hydrochloride Oxophenarsine hydrochloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7784-36-3 232-061-6 Pentafluorarsenaat Pentafluoroarsorane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7786-36-9 232-096-7 Pentahydroxyarseen Pentahydroxyarsorane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
pesticide, arseenverbinding pesticide, arsenic compound Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
12044-52-9 Platina arsenide (PtAs2) Platinum arsenide (PtAs2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12044-28-9 234-953-0 Praseodymium arsenide Praseodymium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
107-34-6 203-482-2 Propylarsonzuur Propylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
15122-58-4 239-179-7 Proustiet (Ag3(AsS3)) Proustite (Ag3(AsS3)) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
3969-54-8 223-588-2 p-tolylarseenzuur p-tolylarsonic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
1303-22-6 Rammelsbergiet (NiAs2) Rammelsbergite (NiAs2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
121-19-7 204-453-7 roxarsone roxarsone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
13464-57-8 630-763-0 rubidium diwaterstofarsenaat rubidium dihydrogenarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
12255-39-9 235-506-2 Samariumarsenide Samarium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
102110-62-3 310-063-9 Slimes and Sludges, copper-lead ore roasting off gas scrubbing, arsenic-contg. The product obtained by the purification of copper-lead ore concentrate roasting offgas. Composed primarily of arsenic oxide (As2O3). Slimes and Sludges, copper-lead ore roasting off gas scrubbing, arsenic-contg. The product obtained by the purification of copper-lead ore concentrate roasting offgas. Composed primarily of arsenic oxide (As2O3). Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
6131-99-3 682-793-9 Sodium cacodylate trihydrate Sodium cacodylate trihydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
61462-16-6 Strontiumarsenide (SrAs3) Strontium arsenide (SrAs3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
15195-06-9 strontiumarseniet strontium arsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
91724-16-2 Strontiumarseniet (Sr(As2O4)) Strontium arsenite (Sr(As2O4)) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
100258-44-4 309-388-9 Strychnidin-10-één, arseniet (1:1) Strychnidin-10-one, arsenite (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
80879-64-7 279-614-8 Strychnidin-10-one, verbinding met methylarsonaat (1:1) Strychnidin-10-one, compd. with methylarsonate (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
10476-82-1 233-970-0 Strychnine arsenaat Strychnine arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
10476-87-6 233-973-7 Strychnine dimethylarsinaat Strychnine dimethylarsinate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
618-82-6 210-564-1 Sulfarfenamine Sulfarsphenamine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12006-08-5 234-479-4 Terbium arsenide Terbium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12279-90-2 Tetraarseen tetrasulfide Tetraarsenic tetrasulfide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12512-13-9 Tetraarseensulfide Tetraarsenic trisulfide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
21006-73-5 244-144-4 Tetrafenylarsonium (waterstofdichloride) Tetraphenylarsonium (hydrogen dichloride) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
123334-18-9 621-302-4 tetrafenylarsonium chloride hydrochloride hydraat tetraphenylarsonium chloride hydrochloride hydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
507-27-7 208-069-0 Tetrafenylarsoniumbromide Tetraphenylarsonium bromide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
507-28-8 208-070-6 Tetrafenylarsoniumchloride Tetraphenylarsonium chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
5814-20-0 695-153-9 tetramethylarsonium iodide tetramethylarsonium iodide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
471-35-2 207-440-4 Tetramethyldiarsine Tetramethyldiarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
73003-83-5 277-208-5 Tetraphenylarsoniumchloride, verbinding met zoutzuur (1:1) Tetraphenylarsonium chloride, compound with hydrochloric acid (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12006-09-6 234-481-5 Thallium arsenide Thallium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
16142-89-5 thalliumarseenselenide thallium arsenic selenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
84057-85-2 281-902-3 Thalliumtriarsenide Thallium triarsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13367-92-5 236-436-5 Thiobis[methylarsine], anhydrosulfide Thiobis[methylarsine], anhydrosulphide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12006-10-9 234-482-0 Thulium arsenide Thulium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12397-66-9 Tinarsenide (Sn4As3) Tin arsenide (Sn4As3) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12044-32-5 Tinarsenide (SnAs) Tin arsenide (SnAs) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
24719-13-9 246-428-3 Triammoniumarsenaat Triammonium arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12255-36-6 235-505-7 Triantimoonarsenide Triantimony arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13477-04-8 236-762-8 Tribariumdiarsenaat Tribarium diarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12255-50-4 235-508-3 Tribariumdiarsenide Tribarium diarsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12006-15-4 234-484-1 tricadmium diarsenide tricadmium diarsenide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 5, 6
27152-57-4 248-266-9 tricalcium diarseniet tricalcium diarsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-12-2021 2, 6
12255-53-7 235-509-9 Tricalciumdiarsenide Tricalcium diarsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
24719-19-5 246-429-9 Tricobaltdiarsenaat Tricobalt diarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12005-75-3 234-472-6 Tricoperarsenide Tricopper arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
3141-12-6 221-543-1 Triethyl arseniet Triethyl arsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
15606-95-8 427-700-2 triethylarsenaat triethyl arsenate Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
617-75-4 210-526-4 Triethylarsine Triethylarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
603-32-7 210-032-9 trifenylarsine triphenylarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
1153-05-5 214-571-0 Trifenylarsine oxide Triphenylarsine oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
57900-42-2 261-009-5 Trifenylsulfoniumhexafluorarsenaat(1-) Triphenylsulphonium hexafluoroarsenate(1-) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7784-35-2 232-060-0 Trifluorarsenaat Trifluoroarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13464-36-3 trikalium arsenaat Arsenic acid, tripotassium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12044-21-2 234-949-9 trikaliumarsenide Tripotassium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13478-14-3 236-773-8 Trilithiumarsenaat Trilithium arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12044-22-3 234-950-4 Trilithiumarsenide Trilithium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
3687-31-8 222-979-5 trilooddiarsenaat trilead diarsenate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
12044-49-4 234-954-6 Trimagnesiumdiarsenide Trimagnesium diarsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
61219-26-9 262-667-6 Trimangaanarsenide Trimanganese arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
593-88-4 209-815-8 Trimethylarsine Trimethylarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
520-10-5 208-285-5 Trinatrium 2-(-waterstofsonatofenylazo)-1,8-dihydroxynaftaleen-3,6-disulfonaat Trisodium 2-(-hydrogen arsonatophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
66019-20-3 266-069-6 Trinatrium 3-[(o-arsonatofenyl)azo]-4,5-dihydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat Trisodium 3-[(o-arsonatophenyl)azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
53669-45-7 258-693-2 Trinatrium 4-[(o-arsonofenyl)azo]-3-oxidonaftaleen-2,7-disulfonaat Trisodium 4-[(o-arsonophenyl)azo]-3-oxidonaphthalene-2,7-disulphonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13464-38-5 236-682-3 trinatrium arsenaat trisodium arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
13510-46-8 trinatrium;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsaan;dodecahydraat trisodium;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsane;dodecahydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12044-25-6 234-952-5 Trinatriumarsenide Trisodium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13464-37-4 236-681-8 Trinatriumarseniet Trisodium arsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
74646-29-0 trinikkelbis(arseniet) trinickel bis(arsenite) Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
62702-52-7 Tripotassiumarsenaat 3/2hydraat Tripotassium arsenate 3/2hydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
2896-10-8 220-776-6 Tri-p-tolylarsine Tri-p-tolylarsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
67251-38-1 266-621-6 Tris(pentaan-2,4-dionato-O,O')siliciumhexafluorarsenaat Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')silicon hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
17729-30-5 821-113-9 tris(trimethylsilyl)arsine tris(trimethylsilyl)arsine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
94138-87-1 303-002-2 Tris[(8α)-6'-methoxycinchonan-9(R)-ol] arseniet Tris[(8α)-6'-methoxycinchonan-9(R)-ol] arsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
549-59-7 208-971-4 Tris[(8α,9R)-6'-methoxycinchonan-9-ol] bis(arsenaat) Tris[(8α,9R)-6'-methoxycinchonan-9-ol] bis(arsenate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13464-68-1 236-684-4 Tristrontium diarsenaat Tristrontium diarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
39297-24-0 254-407-5 Tristrontiumdiarsenide Tristrontium diarsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
437-15-0 207-111-5 Trityliumhexafluorarsenaat Tritylium hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
13510-44-6 236-841-7 trizilverarsenaat trisilver arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
12417-99-1 235-652-7 Trizilverarsenide Trisilver arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12006-40-5 234-486-2 trizink diarsenide trizinc diarsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
554-72-3 209-070-9 Tryparsamide Tryparsamide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
99035-51-5 308-917-0 Vanadium(4+) diarsenaat (1:1) Vanadium(4+) diarsenate (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
8028-73-7 232-434-3 Vliegas, arseenhoudend. Geformd wanneer arseen en metaaloxide deeltjes verdreven worden gedurende de verbranding en omzetting van koper concentraten en materiaal bij de productie van koper anodes. Flue dust, arsenic-contg. Formed when arsenic and metal oxide particles are driven off during the roasting and converting of copper concentrates and matte in the production of anode copper. Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
69029-67-0 273-809-1 vliegas, loodraffinage flue dust, lead-refining Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-2-2022 2, 6
17068-85-8 241-128-9 Waterstofhexafluorarsenaat Hydrogen hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12006-12-1 234-483-6 Ytterbium arsenide Ytterbium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12255-48-0 235-507-8 Yttriumarsenide Yttrium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
12005-82-2 624-776-0 Zilver hexafluorarsenaat Silver hexafluoroarsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
7784-08-9 232-048-5 zilverarseniet trisilver arsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
13464-44-3 236-683-9 zink arsenaat zinc arsenate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 2, 6
12044-55-2 234-956-7 Zink diarsenide Zinc diarsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
zinkarsenaat of zinkarseniet of zinkarsenaat en zinkarseniet, mengsel zinc arsenate, zinc arsenite or zinc arsenate and zinc arsenite mixture Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 6
13510-72-0 Zinkarsenaat, octahydraat Zinc arsenate, octahydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
1303-39-5 Zinkarsenaatoxide (Zn5(AsO3)4O3), tetrahydraat Zinc arsenenate oxide (Zn5(AsO3)4O3), tetrahydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
56450-43-2 Zinkarsenide Zinc arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
60909-47-9 262-524-8 Zirkoniumarsenide Zirconium arsenide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-3-2024 2, 6
zouten van arseenzuur salts of arsenic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.
  2. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  3. Deze stof wordt als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de gegevens bij ECHA (echa.europa.eu) één of meerdere ZZS bevat. In overeenkomst met de mengselnotitie wordt de stof dan als ZZS geïdentificeerd.
  4. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar bevat één of meerdere ZZS. De stofklasse van de ZZS met de strengste stofklasse is weergegeven.
  5. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep cadmiumverbindingen
  6. Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen