ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: kleurstoffen inclusief azokleurstoffen

Versie
25-02-2019
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
118658-99-4 401-500-5 (methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridiniumdichloridedihydrochloride (methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridinium dichloride dihydrochloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2580-56-5 219-943-6 [4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)] [4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) [with >0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2475-45-8 219-603-7 1,4,5,8-tetraaminoantrachinon 1,4,5,8-tetraaminoanthraquinone Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
151798-26-4 420-580-2 2-[2-hydroxy-3-(2-chlorfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]fluoreen-9-on 2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-one Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
569-61-9 209-321-2 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
561-41-1 209-218-2 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)] 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol with >0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
90-94-8 202-027-5 4,4'-bis(dimethylamino)benzofenon 4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
azokleurstoffen op basis van benzidine benzidine based azo dyes Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
azokleurstoffen op basis van o-dianisidine o-dianisidine based azo dyes Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
azokleurstoffen op basis van o-tolidine o-tolidine based dyes Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
548-62-9 208-953-6 C.I. Basic Violet 3 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5)] C.I. Basic Violet 3 with ≥ 0.1 % of Michler's ketone (EC no. 202-027-5) Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
16071-86-6 240-221-1 dinatrium-{5-[(4'-((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)(1,1'-bifenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)}cupraat(2-) disodium {5-[(4'-((2,6-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo)phenyl)azo)(1,1'-biphenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)}cuprate(2-) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
573-58-0 209-358-4 dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat) disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1937-37-7 217-710-3 dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-yl]azo]-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphtalene-2,7-disulphonate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68186-89-0 269-051-6 kobaltnikkel grijze periklaas: C.I. Pigment black 25 cobalt nickel gray periclase Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
12002-03-8 601-658-7 koperacetoarseniet copper acetoarsenite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 4
21908-53-2 244-654-7 kwikoxide mercury oxide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 6, 7
12656-85-8 235-759-9 loodchromaatmolybdaatsulfaat lead chromate molybdate sulfate Ja Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 2, 3, 7
592-05-2 209-742-1 loodcyanide lead cyanide MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 2, 3, 7, 8
1309-60-0 215-174-5 looddioxide lead dioxide MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 2, 3, 7, 8
1344-37-2 215-693-7 loodsulfochromaat lead sulfochromate Ja Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 2, 3, 7
101-61-1 202-959-2 N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methyleendianiline N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
68610-24-2 271-853-6 nikkelbariumtitanium lichtgeel prideriet, C.I. Pigment Yellow 157, C.I. 77900 nickel barium titanium primrose priderite Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 2, 3
97-56-3 202-591-2 o-aminoazotolueen o-aminoazotoluene, 4-amino-2',3-dimethylazobenzene, 4-o-tolylazo-o-toluidine Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2602-46-2 220-012-1 tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat] tetrasodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate] Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
6786-83-0 229-851-8 α,α-bis[4-(dimethylamino)fenyl]-4 (fenylamino)naftaleen-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)] α,α-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent blue 4) [with >0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  2. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  3. Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen
  4. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep kwikverbindingen of organische kwikverbindingen
  5. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.
  6. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.