ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: kleurstoffen inclusief azokleurstoffen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
118658-99-4 401-500-5 (methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridiniumdichloridedihydrochloride (methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridinium dichloride dihydrochloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2475-45-8 219-603-7 1,4,5,8-tetraaminoantrachinon 1,4,5,8-tetraaminoanthraquinone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimethylaniline 2,4,5-trimethylaniline Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
615-05-4 210-406-1 2,4-diaminoanisool 4-methoxy-m-phenylenediamine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
95-80-7 202-453-1 2,4-tolueendiamine 4-methyl-m-phenylenediamine Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
151798-26-4 420-580-2 2-[2-hydroxy-3-(2-chloorfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)-carbamoyl-1-naftylazo]fluoreen-9-on 2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-one Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
91-59-8 202-080-4 2-naftylamine 2-naphthylamine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
119-90-4 204-355-4 3,3'-dimethoxybenzidine 3,3'-dimethoxybenzidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
119-93-7 204-358-0 4,4'-bi-o-toluïdine 4,4'-bi-o-toluidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
561-41-1 209-218-2 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)] 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol with >0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
101-14-4 202-918-9 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) 4,4'-methylenebis[2-chloroaniline] Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
101-77-9 202-974-4 4,4'-methyleendianiline 4,4'-diaminodiphenylmethane Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
838-88-0 212-658-8 4,4'-methyleendi-o-toluidine 4,4'-methylenedi-o-toluidine Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
101-80-4 202-977-0 4,4'-oxydianiline 4,4'-oxydianiline Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
139-65-1 205-370-9 4,4'-thiodianiline 4,4'-thiodianiline Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
60-09-3 200-453-6 4-aminoazobenzeen 4-aminoazobenzene Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
92-67-1 202-177-1 4-aminobifenyl 4-aminobiphenyl Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
106-47-8 203-401-0 4-chlooraniline 4-chloroaniline Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
95-69-2 202-441-6 4-chloor-o-toluïdine 4-chloro-o-toluidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
120-71-8 204-419-1 6-methoxy-m-toluïdine 6-methoxy-m-toluidine Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
azokleurstoffen op basis van benzidine benzidine based azo dyes Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
azokleurstoffen op basis van o-dianisidine o-dianisidine based azo dyes Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
azokleurstoffen op basis van o-tolidine o-tolidine based dyes Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
92-87-5 202-199-1 benzidine benzidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
14426-25-6 238-398-5 bis[p-(dimethylamino)fenyl][p-(dimethylammonio)fenyl]methylium bis[p-(dimethylamino)phenyl][p-(dimethylammonio)phenyl]methylium Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 8, 9
2580-56-5 219-943-6 C.I. Basic Blue 26 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)] C.I. Basic Blue 26 [with >0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
569-61-9 209-321-2 C.I. Basic Red 9 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
548-62-9 208-953-6 C.I. Basic Violet 3 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5)] C.I. Basic Violet 3 with ≥ 0.1 % of Michler's ketone (EC no. 202-027-5) Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
573-58-0 209-358-4 C.I. Direct Red 28 disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
6786-83-0 229-851-8 C.I. Solvent Blue 4 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5) of Michler's base (EG-nr. 202-959-2)] α,α-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent blue 4) [with >0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
16071-86-6 240-221-1 dinatrium-{5-[(4'-((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)(1,1'-bifenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)}cupraat(2-) disodium {5-[(4'-((2,6-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo)phenyl)azo)(1,1'-biphenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)}cuprate(2-) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1937-37-7 217-710-3 dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-yl]azo]-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphtalene-2,7-disulphonate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68186-89-0 269-051-6 kobaltnikkel grijze periklaas cobalt nickel gray periclase Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12002-03-8 601-658-7 koperacetoarseniet copper acetoarsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 9, 10
21908-53-2 244-654-7 kwikoxide mercury oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 7, 9
12656-85-8 235-759-9 loodchromaatmolybdaatsulfaat lead chromate molybdate sulfate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 9
592-05-2 209-742-1 loodcyanide lead cyanide MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 9
1309-60-0 215-174-5 looddioxide lead dioxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 9
1344-37-2 215-693-7 loodsulfochromaat lead sulfochromate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 9
90-94-8 202-027-5 Michler's keton Michler's ketone Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
603-48-5 210-043-9 N,N,N',N',N'',N''-hexamethyl-4,4',4''-methylidynetrianiline N,N,N',N',N'',N''-hexamethyl-4,4',4''-methylidynetrianiline Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 8, 9
101-61-1 202-959-2 N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methyleendianiline N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68610-24-2 271-853-6 nikkelbariumtitanium lichtgeel prideriet nickel barium titanium primrose priderite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
97-56-3 202-591-2 o-aminoazotolueen o-aminoazotoluene, 4-amino-2',3-dimethylazobenzene, 4-o-tolylazo-o-toluidine Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
95-53-4 202-429-0 o-toluidine o-toluidine Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
2602-46-2 220-012-1 tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat] tetrasodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.
  2. Geldt ook voor de zouten van 3,3'-dimethylbenzidine
  3. Geldt ook voor: zouten van 2-naftylamine; zouten van 2-naftaleenamine
  4. Geldt ook voor: zouten van 4,4'-oxydianiline; zouten van p-aminofenylether
  5. Geldt ook voor: zouten van 4,4'-thiodianiline
  6. Geldt ook voor: zouten van benzidine; zouten van 4,4'-diaminobifenyl
  7. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep kwikverbindingen of organische kwikverbindingen
  8. Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst
  9. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  10. Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen