ZZS fenolen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: fenolen

Versie
25-02-2019
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
82413-20-5 428-010-4 (E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol (E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
25973-55-1 247-384-8 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 14-1-2015 1
36437-37-3 253-037-1 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 22-2-2016 1
732-26-3 211-989-5 2,4,6-tri-tert-butylfenol 2,4,6-tri-tert-butylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3864-99-1 223-383-8 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 22-2-2016 1
2315-61-9 621-341-7 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]ethanol 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 2
2315-67-5 621-345-9 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-ethanol 4-tert-octylphenol monoethoxylate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 2
2497-59-8 219-682-8 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 2
3846-71-7 223-346-6 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 14-1-2015 1
2040-90-6 433-890-8 2-chloor-6-fluorfenol 2-chloro-6-fluoro-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
6807-17-6 401-720-1 4,4-isobutylethylideendifenol 4,4-isobutylethylidenediphenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
399-95-1 402-230-0 4-amino-3-fluorfenol 4-amino-3-fluorophenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84852-15-3 284-325-5 4-nonylfenol, vertakt 4-nonylphenol, branched Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-8-2014
98-54-4 202-679-0 4-tert-butylfenol 4-tert-butylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-7-2019 3
80-05-7 201-245-8 bisfenol A 4,4'-isopropylidenediphenol Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 4-1-2017 1
120-80-9 204-427-5 catechol pyrocatechol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-10-2018 3
74499-35-7 fenol, (tetrapropenyl)- derivaten phenol, (tetrapropenyl) derivs. Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
fenol, 2-dodecyl-, vertakt phenol, 2-dodecyl-, branched Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
fenol, 3-dodecyl-, vertakt phenol, 3-dodecyl-, branched Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
210555-94-5 fenol, 4-dodecyl-, vertakt phenol, 4-dodecyl-, branched Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
121158-58-5 310-154-3 fenol, dodecyl-, vertakt phenol, dodecyl-, branched Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
91079-47-9 293-435-2 fenolen C9-11 phenols, C9-11 Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
77-09-8 201-004-7 fenolftaleïne phenolphthalein Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol ethoxylated 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol [covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues] Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol ethoxylated branched and linear 4-nonylphenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
25154-52-3 246-672-0 nonylfenol nonylphenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten nonylphenol and nonylphenolethoxylates Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
246-672-0 nonylfenolen nonylphenols Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
nonylfenolethoxylaat met >8 ethoxymonomeren (NPEO>8) nonylphenolethoxylate with >8 ethoxymonomers (NPEO>8) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2) nonylphenolethoxylate with 1-2 ethoxymonomers (NPEO1+2) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren gecarboxyleerd (NPE1+2C) nonylphenolethoxylate with 1-2 ethoxymonomers carboxylated (NPEO1+2C) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) nonylphenolethoxylate with 3-8 ethoxymonomers (NPEO3-8) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
9016-45-9 500-024-6 nonylfenolethoxylaten nonylphenolethoxylates and related substances Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
80-46-6 201-280-9 p-(1,1-dimethylpropyl)fenol p-(1,1-dimethylpropyl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017 1
140-66-9 205-426-2 para-tert-octylfenol octylphenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
87-86-5 201-778-6 pentachloorfenol pentachlorophenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
104-40-5 203-199-4 p-nonylfenol p-nonylphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
reactieproducten van 1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithion, formaldehyde en vertakt en lineair 4-heptylfenol reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 22-1-2018 3, 5
79-94-7 201-236-9 tetrabroombisfenol A 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Ja MVP 2 5 mg/Nm3 2-12-2013 6
9002-93-1 618-344-0 triton X-100 octylphenylpolyethylene glyol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 14-03-2019 2
vertakt en lineair 4-heptylfenol 4-heptylphenol, branched and linear Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017 1
  1. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.
  2. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
  3. Deze vermelding geldt ook voor zouten en esters van deze verbinding omdat onder REACH voor al deze verbindingen restricties gelden vanwege eigenschappen die voldoen aan de ZZS criteria
  4. Elk reactieproduct, inclusief een eventueel oplosmiddel, dat aan deze beschijving voldoet en dat meer dan ≥0.1% w/w vertakt of lineair 4-heptylfenol bevat valt onder deze vermelding.
  5. Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur.