ZZS fenolen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: fenolen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
82413-20-5 428-010-4 (E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol (E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
20636-48-0 14-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol 14-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
26264-02-8 247-555-7 14-(nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol 14-(nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
34166-38-6 17-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecaan-1-ol 17-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15- pentaoxaheptadecan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
36437-37-3 253-037-1 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2016
25973-55-1 247-384-8 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2015
104-35-8 2-(4-nonylfenoxy)ethanol 2-(4-nonylphenoxy)ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 3
732-26-3 211-989-5 2,4,6-tri-tert-butylfenol 2,4,6-tri-tert-butylphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3864-99-1 223-383-8 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2016
20427-84-3 243-816-4 2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethanol 2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
7311-27-5 230-770-5 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 3
2315-61-9 621-341-7 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]ethanol 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 3
2315-67-5 621-345-9 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-ethanol 4-tert-octylphenol monoethoxylate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 3
1119449-37-4 687-832-3 2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethanol 2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
1119449-38-5 687-833-9 2-{2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethoxy}ethanol 2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
27942-27-4 248-743-1 20-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosaan-1-ol 20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 3
2497-59-8 219-682-8 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosaan-1-ol 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 3
27177-05-5 248-293-6 23-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosaan-1-ol 23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
14409-72-4 604-395-6 26-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol 26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 3
26571-11-9 247-816-5 26-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol 26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
3846-71-7 223-346-6 2-benzotriazool-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2015
2040-90-6 433-890-8 2-chloor-6-fluorfenol 2-chloro-6-fluoro-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
72861-06-4 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)-fenol 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 3
861011-60-1 854-135-2 4-(1,1,2-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,1,2-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 3
33104-11-9 4-(1,1,3-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,1,3-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 3
521947-27-3 4-(1,1,5-trimethylhexyl)fenol 4-(1,1,5-trimethylhexyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2022 3
37872-24-5 4-(1,1-diethylpropyl)-fenol 4-(1,1-diethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 3
30784-31-7 4-(1,1-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,1-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 3
911371-06-7 4-(1,2,2-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,2,2-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 3
854904-93-1 4-(1,2-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,2-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 3
911371-07-8 4-(1,3,3-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,3,3-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 3
71945-81-8 4-(1,3-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,3-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 3
857629-71-1 4-(1,4-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,4-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 3
30784-27-1 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)-fenol 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 3
30784-32-8 4-(1-ethyl-1-methylbutyl)-fenol 4-(1-ethyl-1-methylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 3
52427-13-1 257-907-1 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)fenol 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
861010-65-3 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)-fenol 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 3
854904-92-0 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)-fenol 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 3
186825-36-5 635-389-1 4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)fenol 4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
142731-63-3 635-391-2 4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenol 4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2022 3
186825-39-8 4-(3-ethylheptaan-2-yl)fenol 4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2022 3
911370-98-4 4-(3-ethylpentyl)-fenol 4-(3-ethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 3
102570-52-5 4-(3-methylhexyl)-fenol 4-(3-methylhexyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 3
1139800-98-8 4-(4-methylhexyl)-fenol 4-(4-methylhexyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 3
100532-36-3 4-(5-methylhexyl)-fenol 4-(5-methylhexyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 3
6863-24-7 4-(heptaan-2-yl)fenol 4-(heptan-2-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 3
77-40-7 201-025-1 4,4'-(1-methylpropylideen)bisfenol 4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 9
6807-17-6 401-720-1 4,4-isobutylethylideendifenol 4,4-isobutylethylidenediphenol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
39635-79-5 254-551-9 4,4'-sulfonylbis[2,6-dibroomfenol] 4,4'-sulphonylbis[2,6-dibromophenol] MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 1, 3
80-09-1 201-250-5 4,4'-sulfonyldifenol 4,4'-sulfonyldiphenol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 9
1824346-00-0 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]-fenol 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 3
399-95-1 402-230-0 4-amino-3-fluorfenol 4-amino-3-fluorophenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
6465-74-3 4-heptaan-3-ylfenol 4-heptan-3-ylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 3
6465-71-0 4-heptaan-4-ylfenol 4-heptan-4-ylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 3
1987-50-4 217-862-0 4-heptylfenol 4-heptylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 3
84852-15-3 284-325-5 4-nonylfenol, vertakt 4-nonylphenol, branched Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-8-2014 3
98-54-4 202-679-0 4-tert-butylfenol 4-tert-butylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-7-2019
288864-02-8 4-tert-heptylfenol 4-tert-heptylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 3
156609-10-8 4-t-nonylfenol-diethoxylaat 4-t-nonylphenol-diethoxylate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
799-972-3 alkyleringsproducten van fenol (voornamelijk in para-positie) met C12-rijke vertakte alkylketens van oligomerisatie, omvattend individuele isomeren en/of combinaties daarvan phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-11-2022 9
80-05-7 201-245-8 bisfenol A 4,4'-isopropylidenediphenol Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 4-1-2017
94-26-8 202-318-7 butylparabeen butyl 4-hydroxybenzoate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 23-7-2020
91079-47-9 293-435-2 C9-11-fenolen phenols, C9-11 Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4, 5
120-80-9 204-427-5 catechol pyrocatechol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-10-2018
1420-07-1 215-813-8 dinoterb dinoterb Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
91673-24-4 294-139-6 ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, vertakt ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, branched MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3, 6
74499-35-7 fenol, (tetrapropenyl)-derivaten phenol, (tetrapropenyl) derivs. Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
1801269-80-6 701-105-0 fenol, 2-dodecyl-, vertakt phenol, 2-dodecyl-, branched Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
1801269-77-1 701-107-1 fenol, 3-dodecyl-, vertakt phenol, 3-dodecyl-, branched Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
210555-94-5 fenol, 4-dodecyl-, vertakt phenol, 4-dodecyl-, branched Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
3050-88-2 608-492-4 fenol, 4-nonyl-, fosfiet (3:1) phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 3
121158-58-5 310-154-3 fenol, dodecyl-, vertakt phenol, dodecyl-, branched Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
72624-02-3 276-743-1 fenol, heptyl derivaten phenol, heptyl derivs. Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 3
68512-30-1 270-966-8 fenol, methylstyrenaat phenol, methylstyrenated Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 9
77-09-8 201-004-7 fenolftaleïne phenolphthalein Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
93925-00-9 300-298-5 formaldehyde, reactie producten met vertakt en lineair heptylfenol, koolstof disulfide en hydrazine formaldehyde, reaction products with branched and linear heptylphenol, carbon disulfide and hydrazine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 3
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
26027-38-3 500-045-0 geëthoxyleerd 4-nonylfenol ethoxylated 4-nonylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 3
37205-87-1 geëthoxyleerd isononylfenol ethoxylated isononylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
geëthoxyleerd nonylfenol (EO = 10) nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
939-975-0 geëthoxyleerd nonylfenol (EO = 4) nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
938-618-6 geëthoxyleerd nonylfenol (polymeer) nonylphenol, ethoxylated (polymer) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
4247-02-3 224-208-8 isobutyl 4-hydroxybenzoaat isobutyl 4-hydroxybenzoate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-1-2023 9
11066-49-2 234-284-4 isononylfenol isononylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2022 3
24280-93-1 246-119-3 mycofenolinezuur mycophenolic acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 7
131-52-2 205-025-2 natriumpentachloorfenolaat sodium pentachlorophenate MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-7-2019 3, 6
25154-52-3 246-672-0 nonylfenol nonylphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten nonylphenol and nonylphenolethoxylates Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68412-54-4 500-209-1 nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd nonylphenol, branched, ethoxylated Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-11-2019 3
nonylfenolen nonylphenols Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
nonylfenolethoxylaat met >8 ethoxymonomeren (NPEO>8) nonylphenolethoxylate with >8 ethoxymonomers (NPEO>8) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2) nonylphenolethoxylate with 1-2 ethoxymonomers (NPEO1+2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren gecarboxyleerd (NPE1+2C) nonylphenolethoxylate with 1-2 ethoxymonomers carboxylated (NPEO1+2C) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) nonylphenolethoxylate with 3-8 ethoxymonomers (NPEO3-8) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
9016-45-9 500-024-6 nonylfenolethoxylaten nonylphenolethoxylates and related substances Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
932-998-7 nonylfenolpolyglycolether nonylphenolpolyglycolether Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
700-960-7 oligomerisatie- en alkyleringsreactieproducten van 2-fenylpropeen en fenol oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 9
30784-30-6 250-339-5 p-(1,1-dimethylheptyl)fenol p-(1,1-dimethylheptyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
80-46-6 201-280-9 p-(1,1-dimethylpropyl)fenol p-(1,1-dimethylpropyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
17404-66-9 241-427-4 p-(1-methyloctyl)fenol p-(1-methyloctyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
140-66-9 205-426-2 para-tert-octylfenol octylphenol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
87-86-5 201-778-6 pentachloorfenol pentachlorophenol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 8
26543-97-5 247-770-6 p-isononylfenol p-isononylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 3
104-40-5 203-199-4 p-nonylfenol p-nonylphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
reactieproducten van 1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithion, formaldehyde en vertakt en lineair 4-heptylfenol reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-1-2018 2
79-94-7 201-236-9 tetrabroombisfenol A 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
21850-44-2 244-617-5 tetrabroombisfenol A bis(2,3-dibroompropyl ether) tetrabromobisphenol A bis(2,3-dibromopropyl ether) MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 1, 3
57427-55-1 tetrapropyleenfenol Phenol, tetrapropylene- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 3
701-028-2 tris(4-nonylfenyl, vertakt) fosfiet tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 3, 6
26523-78-4 247-759-6 tris(nonylfenyl) fosfiet tris(nonylphenyl) phosphite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 3
799-976-5 tris(vertakt en lineair 4-nonylfenyl) fosfiet [met ≥ 0.1 gewichtsprocent vertakt en lineair 4-nonylfenol] tris(branched and linear 4-nonylphenyl) phosphite [with ≥ 0.1% w/w of branched and linear 4-nonylphenol] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-7-2019
9002-93-1 618-344-0 triton X-100 octylphenylpolyethylene glyol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-03-2019 3
vertakt en lineair 4-heptylfenol 4-heptylphenol, branched and linear Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
90481-04-2 291-844-0 vertakt nonylfenol phenol, nonyl-, branched Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2022 3
127087-87-0 500-315-8 vertakt, geëthoxyleerd 4-nonylfenol branched, ethoxylated 4-nonylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 3
  1. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep gebromeerde brandvertragers
  2. Elk reactieproduct, inclusief een eventueel oplosmiddel, dat aan deze beschijving voldoet en dat meer dan ≥0,1 % w/w vertakt of lineair 4-heptylfenol bevat valt onder deze vermelding.
  3. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  4. De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (EINECS-nr. 200-753-7) bevat. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.
  5. De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,005 % (g/g) benzo[a]pyreen (EINECS-nr. 200-028-5) bevat. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.
  6. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).
  7. Deze stof is als ZZS geïdentificeerd omdat bij de toelating als geneesmiddel is vastgesteld dat deze schadelijk is voor de voortplanting.
  8. Deze vermelding geldt ook voor zouten en esters van deze verbinding omdat deze in bijlage I van de POP verordening bij deze stof staan vermeld
  9. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.