ZZS fenolen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: fenolen

Versie
25-03-2020
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
82413-20-5 428-010-4 (E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol (E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
36437-37-3 253-037-1 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 22-2-2016 1
25973-55-1 247-384-8 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 14-1-2015 1
732-26-3 211-989-5 2,4,6-tri-tert-butylfenol 2,4,6-tri-tert-butylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3864-99-1 223-383-8 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 22-2-2016 1
2315-61-9 621-341-7 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]ethanol 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 2
2315-67-5 621-345-9 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-ethanol 4-tert-octylphenol monoethoxylate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 2
2497-59-8 219-682-8 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 2
3846-71-7 223-346-6 2-benzotriazool-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 14-1-2015 1
2040-90-6 433-890-8 2-chloor-6-fluorfenol 2-chloro-6-fluoro-phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
6807-17-6 401-720-1 4,4-isobutylethylideendifenol 4,4-isobutylethylidenediphenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
39635-79-5 254-551-9 4,4'-sulfonylbis[2,6-dibroomfenol] 4,4'-sulphonylbis[2,6-dibromophenol] MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 3, 4
399-95-1 402-230-0 4-amino-3-fluorfenol 4-amino-3-fluorophenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1987-50-4 217-862-0 4-heptylfenol 4-heptylphenol MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 2, 5
84852-15-3 284-325-5 4-nonylfenol, vertakt 4-nonylphenol, branched Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-8-2014
127087-87-0 932-098-4 4-nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd 4-nonylphenol, branched, ethoxylated MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-11-2019 2, 5
98-54-4 202-679-0 4-tert-butylfenol 4-tert-butylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-7-2019 6
80-05-7 201-245-8 bisfenol A 4,4'-isopropylidenediphenol Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 4-1-2017 1
120-80-9 204-427-5 catechol pyrocatechol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-10-2018 6
1420-07-1 215-813-8 dinoterb dinoterb Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
74499-35-7 fenol, (tetrapropenyl)- derivaten phenol, (tetrapropenyl) derivs. Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
fenol, 2-dodecyl-, vertakt phenol, 2-dodecyl-, branched Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
fenol, 3-dodecyl-, vertakt phenol, 3-dodecyl-, branched Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
210555-94-5 fenol, 4-dodecyl-, vertakt phenol, 4-dodecyl-, branched Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
3050-88-2 608-492-4 fenol, 4-nonyl-, fosfiet (3:1) phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 5, 6
121158-58-5 310-154-3 fenol, dodecyl-, vertakt phenol, dodecyl-, branched Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
72624-02-3 276-743-1 fenol, heptyl derivaten phenol, heptyl derivs. MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 2, 5
91079-47-9 293-435-2 fenolen C9-11 phenols, C9-11 Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
77-09-8 201-004-7 fenolftaleïne phenolphthalein Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol ethoxylated 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol [covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues] Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol ethoxylated branched and linear 4-nonylphenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
24280-93-1 246-119-3 mycofenolinezuur mycophenolic acid MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 6, 7
131-52-2 205-025-2 natriumpentachloorfenolaat sodium pentachlorophenate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-7-2019 2, 5
25154-52-3 246-672-0 nonylfenol nonylphenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten nonylphenol and nonylphenolethoxylates Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68412-54-4 500-209-1 Nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd Nonylphenol, branched, ethoxylated MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-11-2019 2, 5
246-672-0 nonylfenolen nonylphenols Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
nonylfenolethoxylaat met >8 ethoxymonomeren (NPEO>8) nonylphenolethoxylate with >8 ethoxymonomers (NPEO>8) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2) nonylphenolethoxylate with 1-2 ethoxymonomers (NPEO1+2) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren gecarboxyleerd (NPE1+2C) nonylphenolethoxylate with 1-2 ethoxymonomers carboxylated (NPEO1+2C) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) nonylphenolethoxylate with 3-8 ethoxymonomers (NPEO3-8) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
9016-45-9 500-024-6 nonylfenolethoxylaten nonylphenolethoxylates and related substances Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
80-46-6 201-280-9 p-(1,1-dimethylpropyl)fenol p-(1,1-dimethylpropyl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017 1
140-66-9 205-426-2 para-tert-octylfenol octylphenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
87-86-5 201-778-6 pentachloorfenol pentachlorophenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 8
104-40-5 203-199-4 p-nonylfenol p-nonylphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
reactieproducten van 1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithion, formaldehyde en vertakt en lineair 4-heptylfenol reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 22-1-2018 6, 10
79-94-7 201-236-9 tetrabroombisfenol A 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Ja MVP 1 2-12-2013 1, 12, 13
21850-44-2 244-617-5 tetrabroombisfenol A bis(2,3-dibroompropyl ether) tetrabromobisphenol A bis(2,3-dibromopropyl ether) MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 3, 4
57427-55-1 tetrapropyleenfenol Phenol, tetrapropylene- MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 2, 5
701-028-2 tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 5, 6
26523-78-4 247-759-6 tris(nonylfenyl) fosfiet tris(nonylphenyl) phosphite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 5, 6
tris(vertakt en lineair 4-nonylfenyl) fosfiet [met ≥ 0.1 gewichtsprocent vertakt en lineair 4-nonylfenol] tris(branched and linear 4-nonylphenyl) phosphite [with ≥ 0.1% w/w of branched and linear 4-nonylphenol] Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-7-2019 6
9002-93-1 618-344-0 triton X-100 octylphenylpolyethylene glyol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 14-03-2019 2
vertakt en lineair 4-heptylfenol 4-heptylphenol, branched and linear Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017 1
  1. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.
  2. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.
  3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep gebromeerde brandvertragers
  4. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).
  5. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
  6. Deze stof is als ZZS geïdentificeerd omdat bij de toelating als geneesmiddel is vastgesteld dat deze schadelijk is voor de voortplanting.
  7. Deze vermelding geldt ook voor zouten en esters van deze verbinding omdat onder REACH voor al deze verbindingen restricties gelden vanwege eigenschappen die voldoen aan de ZZS criteria
  8. Elk reactieproduct, inclusief een eventueel oplosmiddel, dat aan deze beschijving voldoet en dat meer dan ≥0.1% w/w vertakt of lineair 4-heptylfenol bevat valt onder deze vermelding.
  9. De stofklasse die voor deze stof in de activiteitenregeling staat is niet correct. Deze zal bij een volgende update aangepast worden naar de getoonde stofklasse.
  10. De grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor deze stof wijken af van de algemene waarden voor de MVP 1 stofklasse. Het volgende geldt tot 1 januari 2025, daarna worden de algemene waarden voor MVP 1 van kracht: Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur. N.B. In bijlage 2b van de activiteitenregeling zijn de verwijzingen naar deze voetnoot weggevallen.