ZZS toluidines - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: toluidines

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
119-93-7 204-358-0 4,4'-bi-o-toluïdine 4,4'-bi-o-toluidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
612-82-8 210-322-5 4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride 4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
64969-36-4 265-294-7 4,4'-bi-o-toluidine disulfaat [3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
74753-18-7 277-985-0 4,4'-bi-o-toluidinesulfaat 4,4'-bi-o-toluidine sulphate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
838-88-0 212-658-8 4,4'-methyleendi-o-toluidine 4,4'-methylenedi-o-toluidine Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
95-69-2 202-441-6 4-chloor-o-toluïdine 4-chloro-o-toluidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3165-93-3 221-627-8 4-chloor-o-toluidine hydrochloride 4-chloro-o-toluidinium chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
120-71-8 204-419-1 6-methoxy-m-toluïdine 6-methoxy-m-toluidine Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
97-56-3 202-591-2 o-aminoazotolueen o-aminoazotoluene, 4-amino-2',3-dimethylazobenzene, 4-o-tolylazo-o-toluidine Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
304671-77-0 621-165-0 o-tolidine dihydrochloride hydraat o-Tolidine dihydrochloride hydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-2-2022 2, 3
95-53-4 202-429-0 o-toluidine o-toluidine Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine salts of 4,4'-bi-o-toluidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-2-2022
  1. Geldt ook voor de zouten van 3,3'-dimethylbenzidine
  2. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).