ZZS toluidines - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: toluidines

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
64969-36-4 265-294-7 [3,3-Dimethyl[1,1-bifenyl]-4,4-diyl]diammoniumbis(hydrogeensulfaat) [3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
119-93-7 204-358-0 3,3'-dimethylbenzidine 4,4'-bi-o-toluidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
612-82-8 210-322-5 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride 4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
74753-18-7 277-985-0 3,3'-dimethylbenzidine sulfate 4,4'-bi-o-toluidine sulphate Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
838-88-0 212-658-8 4,4'-methyleendi-o-toluïdine 4,4'-methylenedi-o-toluidine Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
95-69-2 202-441-6 4-chloor-o-toluïdine 4-chloro-o-toluidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3165-93-3 221-627-8 4-chloor-o-toluidinehydrochloride 4-chloro-o-toluidine hydrochloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
120-71-8 204-419-1 6-methoxy-m-toluïdine 6-methoxy-m-toluidine Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
97-56-3 202-591-2 o-aminoazotolueen o-aminoazotoluene, 4-amino-2',3-dimethylazobenzene, 4-o-tolylazo-o-toluidine Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
95-53-4 202-429-0 o-toluidine o-toluidine Ja Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
  1. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  2. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  3. Geldt ook voor de zouten van 3,3'-dimethylbenzidine