ZZS acrylaten - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: acrylaten

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
59447-55-1 261-767-7 (pentabroomfenyl)methylacrylaat (pentabromophenyl)methyl acrylate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
106-91-2 203-441-9 2,3-epoxypropylmethacrylaat 2,3-epoxypropyl methacrylate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 30-05-2017
79-06-1 201-173-7 acrylamide acrylamide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
107-13-1 203-466-5 acrylonitril acrylonitrile Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
485-31-4 207-612-9 binapacryl binapacryl Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
412-790-8 mengsel van N-[3-hydroxy-2-(2-methyl-acryloylamino-methoxy)-propoxymethyl]-2-methyl-acrylamide, N-[2,3-bis-(2-methyl-acryloylamino-methoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide, methacrylamide, 2-methyl-N-(2-methyl-acryloylamino-methoxy-methyl)-acrylamide en N-(2,3-dihydroxy-propoxymethyl)-2-methyl-acrylamide reaction mass of N-[3-hydroxy-2-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide, N-[2,3-bis-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide; methacrylamide, 2-methyl-N-(2-methylacryloylaminomethoxymethyl)-acrylamide and N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
77402-05-2 403-230-3 methylacrylamidoglycolaat [met 0,1 procent of meer acrylamide] methyl acrylamidoglycolate (containing ≥ 0,1 % acrylamide) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
77402-03-0 401-890-7 methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide] methyl acrylamidomethoxyacetate (containing ≥ 0,1 % acrylamid) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
924-42-5 213-103-2 N-methylol­acrylamide N-(hydroxymethyl)acrylamide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-1-2020