ZZS acrylaten - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: acrylaten

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
59447-55-1 261-767-7 (pentabroomfenyl)methylacrylaat (pentabromophenyl)methyl acrylate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
106-91-2 203-441-9 2,3-epoxypropylmethacrylaat 2,3-epoxypropyl methacrylate Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 30-05-2017 1
79-06-1 201-173-7 acrylamide acrylamide Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
107-13-1 203-466-5 acrylonitril acrylonitrile Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
485-31-4 207-612-9 binapacryl binapacryl Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
412-790-8 mengsel van N-[3-hydroxy-2-(2-methyl-acryloylamino-methoxy)-propoxymethyl]-2-methyl-acrylamide, N-[2,3-bis-(2-methyl-acryloylamino-methoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide, methacrylamide, 2-methyl-N-(2-methyl-acryloylamino-methoxy-methyl)-acrylamide en N-(2,3-dihydroxy-propoxymethyl)-2-methyl-acrylamide reaction mass of N-[3-hydroxy-2-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide, N-[2,3-bis-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide; methacrylamide, 2-methyl-N-(2-methylacryloylaminomethoxymethyl)-acrylamide and N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
77402-05-2 403-230-3 methylacrylamidoglycolaat [met 0,1 procent of meer acrylamide] methyl acrylamidoglycolate (containing ≥ 0,1 % acrylamide) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
77402-03-0 401-890-7 methylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide] methyl acrylamidomethoxyacetate (containing ≥ 0,1 % acrylamid) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
924-42-5 213-103-2 N-methylol­acrylamide N-(hydroxymethyl)acrylamide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
  1. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk