ZZS PFAS - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: PFAS

Versie
25-09-2023
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Op het moment is er nog geen officiële definitie voor de PFAS groep. De onderstaande stoffen worden als PFAS aangemerkt omdat ze zowel een -CF2- als een -CF3 groep bevatten. Deze groepen worden volgens de meest gangbare definities als belangrijke kenmerken van PFAS genoemd. Ook als ZZS aangemerkte monomeren waaruit PFAS gevormd worden zijn aan deze ZZS-deellijst toegevoegd.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
910606-39-2 (4-methylfenyl)difenyl-sulfonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) sulfonium, (4-methylphenyl)diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
421555-73-9 (thiodi-4,1-fenyleen)bis[difenyl-sulfonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene)bis[diphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
911027-68-4 [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]fenyl]difenyl-sulfonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) sulfonium, [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]phenyl]diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
911027-69-5 [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]fenyl]difenyl-sulfonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur (1:1) sulfonium, [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]phenyl]diphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
468-770-4 1-(4-butoxy-1-naftalenyl)tetrahydrothiofenium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-1-butaansulfonaat 1-(4-butoxy-1-naphthalenyl)tetrahydrothiophenium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4, 5
1462414-59-0 1-(carboxymethyl)-4-[2-[4-[4-(2,2-difenylethenyl)fenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]ethenyl]-chinolinium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) quinolinium, 1-(carboxymethyl)-4-[2-[4-[4-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]ethenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
375-72-4 206-792-6 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonyl fluoride 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonyl fluoride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4, 5
34454-97-2 252-043-1 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbutaan-1-sulfonamide 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbutane-1-sulphonamide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4, 5
928049-42-7 19-[4-(1,1-dimethylethyl)fenyl]-6,7,9,10,12,13-hexahydro-dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxathiacyclopentadecinium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxathiacyclopentadecinium, 19-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-6,7,9,10,12,13-hexahydro-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
251099-16-8 1-decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, zout met 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluor-1-octaansulfonzuur (1:1) 1-decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid (1:1) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4
13252-13-6 236-236-8 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 8-7-2019 6
799-974-4 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 17-7-2019
2062-98-8 218-173-8 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionyl fluoride 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 8-7-2019
62037-80-3 700-242-3 ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 8-7-2019
3825-26-1 223-320-4 ammonium pentadecafluoroctanoaat ammonium pentadecafluorooctanoate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68259-10-9 269-513-7 ammonium perfluorbutaansulfonaat ammonium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4, 5
3108-42-7 221-470-5 ammonium perfluordecanoaat ammonium nonadecafluorodecanoate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
68259-08-5 269-511-6 ammonium perfluorhexaan-1-sulfonaat ammonium perfluorohexane-1-sulphonate Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
29081-56-9 249-415-0 ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat ammonium heptadecafluorooctanesulfonate Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
6130-43-4 228-098-2 ammoniumperfluorheptanoaat ammonium perfluoroheptanoate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 19-1-2023 8
4149-60-4 ammoniumzouten van perfluornonaanzuur ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 22-2-2016
1329995-45-0 beta-cyclodextrin, verbinding met tridecafluorhexaansulfonzuur ion(1-) (1:1) beta-cyclodextrin, compd. with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid ion(1-) (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
341548-85-4 bis(4-methylfenyl)fenyl-sulfonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) sulfonium, bis(4-methylphenyl)phenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
432-660-4 bis(4-t-butylfenyl) iodonium perfluorbutaansulfonaat bis(4-t-butylphenyl) iodonium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4, 5
866621-50-3 bis[(1,1-dimethylethyl)fenyl]-jodonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur (1:1) (9CI) iodonium, bis[(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1) (9CI) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
213740-81-9 bis[4-(1,1-dimethylethyl)fenyl]-jodonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) iodonium, bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
421555-74-0 bis[4-(1,1-dimethylpropyl)fenyl]-jodonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur iodonium, bis[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
70225-14-8 274-460-8 diethanolamineperfluoroctaansulfonaat diethanolamine perfluorooctane sulfonate Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
153443-35-7 difenyljodonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) iodonium, diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
220133-51-7 452-310-4 dimethyl(fenyl)sulfonium perfluorbutaansulfonaat dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4, 5
69806-50-4 274-125-6 fluazifop-butyl fluazifop-butyl Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
61213-25-0 262-661-3 flurochloridone flurochloridon Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 8
1329995-69-8 gamma-cyclodextrin, verbinding met tridecafluorhexaansulfonzuur ion(1-) (1:1) gamma-cyclodextrin, compd. with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid ion(1-) (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
24448-09-7 246-262-1 heptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyloctaansulfonamide heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyloctanesulphonamide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4
754-91-6 212-046-0 heptadecafluoroctaansulfonamide heptadecafluorooctanesulphonamide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 9-5-2019 4
307-35-7 206-200-6 heptadecafluoroctaansulfonyl fluoride heptadecafluorooctanesulphonyl fluoride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4
335-57-9 206-392-1 hexadecafluorheptaan hexadecafluoroheptane ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 1
29420-49-3 249-616-3 kalium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonaat potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4, 5
67118-55-2 266-578-3 kalium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 8-7-2019
21049-36-5 kalium perfluorheptanoaat potassium perfluoroheptanoate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 19-1-2023 8
3871-99-6 223-393-2 kalium perfluorhexaan-1-sulfonaat potassium perfluorohexane-1-sulphonate Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
2795-39-3 220-527-1 kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat potassium heptadecafluorooctane-1-sulfonate Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
131651-65-5 671-827-8 lithium perfluorbutaansulfonaat lithium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4, 5
29457-72-5 249-644-6 lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat lithium heptadecafluorooctanesulfonate Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
507453-86-3 671-826-2 magnesium perfluorbutaansulfonaat magnesium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4, 5
473-390-7 mengsel van 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan-2-yl)morfoline en 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(heptafluorpropyl)morfoline reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 19-1-2023 8
503155-89-3 671-830-4 morfolinium perfluorbutaansulfonaat morpholinium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4, 5
108427-54-9 N,N,N-tributyl-1-butylamine, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur 1-butanaminium, N,N,N-tributyl-, salt with1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
108427-55-0 N,N,N-triethyl-ethylamine, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur (1:1) ethanaminium, N,N,N-triethyl-, salt with1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
189274-31-5 N,N,N-trimethyl-methylamine, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur (1:1) methanaminium, N,N,N-trimethyl-, salt with1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
1310480-24-0 N-[4-[[4-(diethylamino)fenyl][4-(ethylamino)-1-naftalenyl]methyleen]-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen]-N-ethyl-ethylamine, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
1310480-27-3 N-[4-[[4-(dimethylamino)fenyl][4-(ethylamino)-1-naftalenyl]methyleen]-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen]-N-methyl-methylamine, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
1310480-28-4 N-[4-[[4-(dimethylamino)fenyl][4-(fenylamino)-1-naftalenyl]methyleen]-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen]-N-methyl-methylamine, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(phenylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
3830-45-3 natrium perfluordecanoaat sodium perfluorodecanoate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
20109-59-5 243-518-4 natrium perfluorheptanoaat sodium perfluoroheptanoate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 19-1-2023 4
21049-39-8 natriumzouten van perfluornonaanzuur sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 22-2-2016
1691-99-2 216-887-4 N-ethylheptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)octaansulfonamide N-ethylheptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)octanesulphonamide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4
4151-50-2 223-980-3 N-ethylperfluoroctaan-sulfonamide N-ethylheptadecafluorooctanesulphonamide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-11-2019 4, 5
2991-50-6 221-061-1 N-ethylperfluoroctaan-sulfonamidoazijnzuur N-ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-11-2019 4, 5
31506-32-8 250-665-8 N-methylperfluorooctaan-sulfonamide N-methylperfluorooctanesulfonamide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-11-2019 4, 5
2355-31-9 N-methylperfluorooctaan-sulfonamidoazijnzuur N-methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-11-2019 4, 5
375-73-5 206-793-1 perfluorbutaansulfonzuur 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 5
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten perfluorobutane sulfonic acid and its salts Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020
335-76-2 206-400-3 perfluordecaanzuur nonadecafluorodecanoic acid Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
307-55-1 206-203-2 perfluordodecanoaat tricosafluorododecanoic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
375-85-9 206-798-9 perfluorheptaanzuur Perfluoroheptanoic acid Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 29-3-2021 9, 10
355-46-4 206-587-1 Perfluorhexaan-1-sulfonzuur perfluorohexane-1-sulphonic acid Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 24-8-2017 3
382-21-8 perfluorisobuteen perfluoroisobutylene MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013 1
375-95-1 206-801-3 perfluornonaanzuur perfluorononan-1-oic acid Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 22-2-2016
1763-23-1 217-179-8 perfluoroctaansulfonzuur heptadecafluorooctane-1-sulphonic acid Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
335-67-1 206-397-9 perfluoroctaanzuur pentadecafluorooctanoic acid Ja Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013 7
376-06-7 206-803-4 perfluortetradecanoaat heptacosafluorotetradecanoic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
72629-94-8 276-745-2 perfluortridecanoaat pentacosafluorotridecanoic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2058-94-8 218-165-4 perfluorundecanoaat henicosafluoroundecanoic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
220689-12-3 444-440-5 tetrabutylfosfonium perfluorbutaansulfonaat tetrabutylphosphonium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4, 5
56773-42-3 260-375-3 tetraethylammonium heptadecafluoroctaansulfonzuur tetraethylammonium heptadecafluorooctanesulphonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4
25628-08-4 700-536-1 tetraethylammonium perfluorbutaansulfonaat tetraethylazanium nonafluorobutane-1-sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4, 5
116-14-3 204-126-9 tetrafluorethyleen tetrafluoroethylene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-3-2020
92011-17-1 tridecafluorhexaansulfonzuur, cesiumzout (1:1) 1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, cesium salt (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
341035-71-0 tridecafluorhexaansulfonzuur, galliumzout (9CI) 1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, gallium salt (9CI) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
55120-77-9 tridecafluorhexaansulfonzuur, lithiumzout (1:1) 1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, lithium salt (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
82382-12-5 tridecafluorhexaansulfonzuur, natriumzout 1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodiumsalt Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
41184-65-0 tridecafluorhexaansulfonzuur, neodymium(3+) zout (3:1) 1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, neodymium(3+) salt (3:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
350836-93-0 tridecafluorhexaansulfonzuur, scandium(3+) zout (3:1) 1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, scandium(3+) salt (3:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
70225-16-0 274-462-9 tridecafluorhexaansulfonzuur, verbinding met 2,2'-iminodiethanol (1:1) tridecafluorohexanesulphonic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
202189-84-2 tridecafluorhexaansulfonzuur, verbinding met 2-methyl-2-propaanamine (1:1) 1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd.with 2-methyl-2-propanamine (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
72033-41-1 tridecafluorhexaansulfonzuur, verbinding met N,N-diethylethanamine (1:1) 1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd. with N,N-diethylethanamine (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
1187817-57-7 tridecafluorhexaansulfonzuur, verbinding met pyrrolidine (1:1) 1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd. with pyrrolidine (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
41242-12-0 tridecafluorhexaansulfonzuur, yttrium(3+) zout (3:1) 1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, yttrium(3+) salt (3:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
70136-72-0 tridecafluorhexaansulfonzuur, zinkzout 1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, zinc salt Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
1000597-52-3 trifenyl(fenylmethyl)-fosfonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) phosphonium, triphenyl(phenylmethyl)-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
144317-44-2 478-340-8 trifenylsulfonium perfluorbutaansulfonaat triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 4, 5
144116-10-9 trifenylsulfonium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1) sulfonium, triphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
68694-11-1 triflumizool triflumizole Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
425670-70-8 tris[4-(1,1-dimethylethyl)fenyl]-sulfonium, zout met tridecafluorhexaansulfonzuur sulfonium, tris[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-12-2021 4
  1. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.
  2. Geldt ook voor: zouten van perfluoroctaansulfonzuur
  3. Geldt ook voor: zouten van perfluorhexaan-1-sulfonzuur
  4. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  5. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).
  6. Deze vermelding geldt ook voor zouten en acylhaliden van deze verbinding inclusief hun individuele isomeren en combinaties daarvan
  7. geldt ook voor: zouten en aanverwante verbindingen van perfluoroctaanzuur
  8. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
  9. Deze vermelding geldt ook voor de zouten van deze stof
  10. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel. Deze stof heeft een dampspanning groter dan 10 Pa, op basis van andere stofeigenschappen wordt echter ingeschat dat de stof niet gasvormig geëmitteerd zal worden maar aan aerosolen zal sorberen. Op basis hiervan wordt de stofklasse MVP 1 geadviseerd.