ZZS PFAS - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: PFAS

Versie
27-10-2020
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Op het moment is er nog geen officiële definitie voor de PFAS groep. De onderstaande stoffen worden als PFAS aangemerkt omdat ze zowel een -CF2- als een -CF3 groep bevatten. Deze groepen worden volgens de meest gangbare definities als belangrijke kenmerken van PFAS genoemd. Ook als ZZS aangemerkte monomeren waaruit PFAS gevormd worden zijn aan deze ZZS-deellijst toegevoegd.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
468-770-4 1-(4-butoxy-1-naftalenyl)tetrahydrothiofenium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-1-butaansulfonaat 1-(4-butoxy-1-naphthalenyl)tetrahydrothiophenium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
375-72-4 206-792-6 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonyl fluoride 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonyl fluoride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
375-73-5 206-793-1 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonzuur 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
34454-97-2 252-043-1 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbutaan-1-sulfonamide 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbutane-1-sulphonamide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 6
251099-16-8 1-decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, zout met 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluor-1-octaansulfonzuur (1:1) 1-decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid (1:1) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 6
13252-13-6 236-236-8 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 8-7-2019 1
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden (omvattend elk van hun individuele isomeren en combinaties daarvan) 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 17-7-2019 1
2062-98-8 218-173-8 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionyl fluoride 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 8-7-2019 1
62037-80-3 700-242-3 ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 8-7-2019 1
3825-26-1 223-320-4 ammonium pentadecafluoroctanoaat ammonium pentadecafluorooctanoate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68259-10-9 269-513-7 ammonium perfluorbutaansulfonaat ammonium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
3108-42-7 221-470-5 ammonium perfluordecanoaat ammonium nonadecafluorodecanoate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
29081-56-9 249-415-0 ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat ammonium heptadecafluorooctanesulfonate Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
4149-60-4 ammoniumzouten van perfluornonaanzuur ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 22-2-2016
432-660-4 bis(4-t-butylfenyl) iodonium perfluorbutaansulfonaat bis(4-t-butylphenyl) iodonium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
70225-14-8 274-460-8 diethanolamineperfluoroctaansulfonaat diethanolamine perfluorooctane sulfonate Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
220133-51-7 452-310-4 dimethyl(fenyl)sulfonium perfluorbutaansulfonaat dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
24448-09-7 246-262-1 heptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyloctaansulfonamide heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyloctanesulphonamide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 6
754-91-6 212-046-0 heptadecafluoroctaansulfonamide heptadecafluorooctanesulphonamide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 9-5-2019 6
307-35-7 206-200-6 heptadecafluoroctaansulfonyl fluoride heptadecafluorooctanesulphonyl fluoride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 6
335-57-9 206-392-1 hexadecafluorheptaan hexadecafluoroheptane ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 2
29420-49-3 249-616-3 kalium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonaat potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
67118-55-2 266-578-3 kalium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 8-7-2019 1
2795-39-3 220-527-1 kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat potassium heptadecafluorooctane-1-sulfonate Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
131651-65-5 671-827-8 lithium perfluorbutaansulfonaat lithium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
29457-72-5 249-644-6 lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat lithium heptadecafluorooctanesulfonate Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
507453-86-3 671-826-2 magnesium perfluorbutaansulfonaat magnesium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
503155-89-3 671-830-4 morfolinium perfluorbutaansulfonaat morpholinium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
3830-45-3 natrium perfluordecanoaat sodium perfluorodecanoate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
21049-39-8 natriumzouten van perfluornonaanzuur sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 22-2-2016
1691-99-2 216-887-4 N-ethylheptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)octaansulfonamide N-ethylheptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)octanesulphonamide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 6
4151-50-2 223-980-3 N-ethylperfluoroctaan-sulfonamide N-ethylheptadecafluorooctanesulphonamide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-11-2019 6, 7
2991-50-6 221-061-1 N-ethylperfluoroctaan-sulfonamidoazijnzuur N-ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-11-2019 6, 7
31506-32-8 250-665-8 N-methylperfluorooctaan-sulfonamide N-methylperfluorooctanesulfonamide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-11-2019 6, 7
2355-31-9 N-methylperfluorooctaan-sulfonamidoazijnzuur N-methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-11-2019 6, 7
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten perfluorobutane sulfonic acid and its salts Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
335-76-2 206-400-3 perfluordecaanzuur nonadecafluorodecanoic acid Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
307-55-1 206-203-2 perfluordodecanoaat tricosafluorododecanoic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
355-46-4 206-587-1 Perfluorhexaan-1-sulfonzuur perfluorohexane-1-sulphonic acid Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 24-8-2017 1, 5
382-21-8 perfluorisobuteen perfluoroisobutylene MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013 2
375-95-1 206-801-3 perfluornonaanzuur perfluorononan-1-oic acid Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 22-2-2016
1763-23-1 217-179-8 perfluoroctaansulfonzuur heptadecafluorooctane-1-sulphonic acid Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
335-67-1 206-397-9 perfluoroctaanzuur pentadecafluorooctanoic acid Ja Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013 8
376-06-7 206-803-4 perfluortetradecanoaat heptacosafluorotetradecanoic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
72629-94-8 276-745-2 perfluortridecanoaat pentacosafluorotridecanoic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2058-94-8 218-165-4 perfluorundecanoaat henicosafluoroundecanoic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
220689-12-3 444-440-5 tetrabutylfosfonium perfluorbutaansulfonaat tetrabutylphosphonium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
56773-42-3 260-375-3 tetraethylammonium heptadecafluoroctaansulfonzuur tetraethylammonium heptadecafluorooctanesulphonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 6
25628-08-4 700-536-1 tetraethylammonium perfluorbutaansulfonaat tetraethylazanium nonafluorobutane-1-sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
116-14-3 204-126-9 tetrafluorethyleen tetrafluoroethylene Ja gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 24-3-2020 4
144317-44-2 478-340-8 trifenylsulfonium perfluorbutaansulfonaat triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 1
  1. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
  2. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.
  3. Geldt ook voor: zouten van perfluoroctaansulfonzuur
  4. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaarde
  5. Geldt ook voor: zouten van perfluorhexaan-1-sulfonzuur
  6. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.
  7. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).
  8. geldt ook voor: zouten en aanverwante verbindingen van perfluoroctaanzuur