ZZS formamides - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: formamides

Versie
03-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
199327-61-2 429-400-7 7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on [met 0,5 procent of meer formamide (EC-nr. 200-842-0)] 7-methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-one, [containing ≥ 0.5 % formamide (EC No 200-842-0) ] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
123-77-3 204-650-8 azodicarbonamide diazene-1,2-dicarboxamide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
75-12-7 200-842-0 formamide formamide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
183196-57-8 418-260-2 kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazoline-4-ylideen)-1-propenyl]pyrazool-5-olaat [met 0,5 procent of meer N,N-dimethylformamide (EC Nr 200-679-5)] potassium 1-methyl-3-morpholinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylidene)-1-propenyl]pyrazole-5-olate, [containing ≥ 0.5 % N,N-dimethylformamide (EC No 200-679-5)] Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
68-12-2 200-679-5 N,N-dimethylformamide N,N-dimethylformamide Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
123-39-7 204-624-6 N-methylformamide N-methylformamide Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013