ZZS polychloornaftalenen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: polychloornaftalenen

Versie
03-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
32241-08-0 250-969-0 heptachloornaftaleen heptachloronaphthalene Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
1335-87-1 215-641-3 hexachloornaftaleen hexachloronaphthalene Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
2234-13-1 218-778-7 octachloornaftaleen octachloronaphthalene Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
1321-64-8 215-320-8 pentachloornaftaleen pentachloronaphthalene Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
70776-03-3 274-864-4 polychloornaftalenen polychlorinated naphthalenes Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
1335-88-2 215-642-9 tetrachloornaftaleen tetrachloronaphthalene Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
1321-65-9 215-321-3 trichloornaftaleen trichloronaphthalene Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013