ZZS hydrazines - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: hydrazines

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
540-73-8 1,2-dimethylhydrazine 1,2-dimethylhydrazine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
100-63-0 202-873-5 fenylhydrazine phenylhydrazine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
59-88-1 200-444-7 fenylhydrazinechloride phenylhydrazinium chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
27140-08-5 248-259-0 fenylhydrazinehydrochloride phenylhydrazine hydrochloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
52033-74-6 257-622-2 fenylhydrazinesulfaat phenylhydrazinium sulphate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7803-57-8 616-584-0 hydraten van hydrazine hydrates of hydrazine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
302-01-2 206-114-9 hydrazine hydrazine Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
13255-48-6 629-465-3 hydrazine acetaat Hydrazine Acetate MVP 2 1 mg/Nm3 9-2-2022 1, 2
13537-45-6 hydrazine difluoride hydrazine difluoride MVP 2 1 mg/Nm3 9-2-2022 1, 2
23268-00-0 245-543-6 hydrazine dihydrobromide hydrazine dihydrobromide MVP 2 1 mg/Nm3 9-2-2022 1, 2
5341-61-7 226-283-2 hydrazine dihydrochloride hydrazine dihydrochloride MVP 2 1 mg/Nm3 9-2-2022 1, 2
13464-98-7 hydrazine dinitraat hydrazine, dinitrate MVP 2 1 mg/Nm3 9-2-2022 1, 2
23488-13-3 hydrazine fosfaat hydrazine, phosphate MVP 2 1 mg/Nm3 9-2-2022 1, 2
27978-54-7 hydrazine perchloraat hydrazine perchlorate MVP 2 1 mg/Nm3 9-2-2022 1, 2
73506-32-8 hydrazine selenaat hydrazine selenate MVP 2 1 mg/Nm3 9-2-2022 1, 2
1184-66-3 hydrazine sulfaat hydrazine, sulfate MVP 2 1 mg/Nm3 9-2-2022 1, 2
634-62-8 211-211-4 hydrazine tartraat hydrazine tartrate MVP 2 1 mg/Nm3 9-2-2022 1, 2
10217-52-4 600-285-7 hydrazine, monohydraat hydrazine, monohydrate MVP 2 1 mg/Nm3 17-1-2022 1, 2
148434-03-1 405-030-1 hydrazinebis(3-carboxy-4-hydroxybenzeensulfonaat) hydrazine bis(3-carboxy-4-hydroxybenzensulfonate) Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
4682-01-3 414-850-9 hydrazine-tri-nitromethaan hydrazine-tri-nitromethane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
122-66-7 204-563-5 hydrazobenzeen hydrazobenzene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
60-34-4 200-471-4 methylhydrazine methylhydrazine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 30-05-2017
57-14-7 200-316-0 N,N-dimethylhydrazine N,N-dimethylhydrazine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
zouten van hydrazine salts of hydrazine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
  1. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  2. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).