ZZS hydrazines - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: hydrazines

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
540-73-8 1,2-dimethylhydrazine 1,2-dimethylhydrazine Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
100-63-0 202-873-5 fenylhydrazine phenylhydrazine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
59-88-1 200-444-7 fenylhydrazinechloride phenylhydrazinium chloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
27140-08-5 248-259-0 fenylhydrazinehydrochloride phenylhydrazine hydrochloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
52033-74-6 257-622-2 fenylhydrazinesulfaat phenylhydrazinium sulphate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7803-57-8 206-114-9 hydraten van hydrazine hydrates of hydrazine Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
302-01-2 206-114-9 hydrazine hydrazine Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
405-030-1 hydrazinebis(3-carboxy-4-hydroxybenzeensulfonaat) hydrazine bis(3-carboxy-4-hydroxybenzensulfonate) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
414-850-9 hydrazine-tri-nitromethaan hydrazine-tri-nitromethane Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
122-66-7 204-563-5 hydrazobenzeen hydrazobenzene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
60-34-4 200-471-4 methylhydrazine methylhydrazine Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 30-05-2017 1
57-14-7 200-316-0 N,N-dimethylhydrazine N,N-dimethylhydrazine Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
zouten van hydrazine salts of hydrazine Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
  1. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk