ZZS nitrotoluenen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: nitrotoluenen

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
602-01-7 210-013-5 2,3-dinitrotolueen 2,3-dinitrotoluene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
121-14-2 204-450-0 2,4-dinitrotolueen 2,4-dinitrotoluene Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
619-15-8 210-581-4 2,5-dinitrotolueen 2,5-dinitrotoluene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
606-20-2 210-106-0 2,6-dinitrotolueen 2,6-dinitrotoluene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
88-72-2 201-853-3 2-nitrotolueen 2-nitrotoluene Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
610-39-9 210-222-1 3,4-dinitrotolueen 3,4-dinitrotoluene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
618-85-9 210-566-2 3,5-dinitrotolueen 3,5-dinitrotoluene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
25321-14-6 246-836-1 dinitrotolueen dinitrotoluene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
81-15-2 201-329-4 musk xyleen musk xylene Ja Ja MVP 1 2-12-2013 1, 2
  1. De grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor deze stof wijken af van de algemene waarden voor de MVP 1 stofklasse. Het volgende geldt tot 1 januari 2025, daarna worden de algemene waarden voor MVP 1 van kracht: Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur. N.B. In bijlage 2b van de activiteitenregeling zijn de verwijzingen naar deze voetnoot weggevallen.
  2. De stofklasse die voor deze stof in de activiteitenregeling staat is niet correct. Deze zal bij een volgende update aangepast worden naar de getoonde stofklasse.