ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Deze stofgroep omvat o.a. 4-nonylfenolen, 4-octylfenolen, 4-pentylfenolen en 4-butylfenolen en ethoxylaten daarvan.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
20636-48-0 14-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol 14-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
26264-02-8 247-555-7 14-(nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol 14-(nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
34166-38-6 17-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecaan-1-ol 17-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15- pentaoxaheptadecan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
36437-37-3 253-037-1 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2016
25973-55-1 247-384-8 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2015
104-35-8 2-(4-nonylfenoxy)ethanol 2-(4-nonylphenoxy)ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 1
732-26-3 211-989-5 2,4,6-tri-tert-butylfenol 2,4,6-tri-tert-butylphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3864-99-1 223-383-8 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2016
20427-84-3 243-816-4 2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethanol 2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
7311-27-5 230-770-5 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 1
2315-61-9 621-341-7 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]ethanol 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 1
2315-67-5 621-345-9 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-ethanol 4-tert-octylphenol monoethoxylate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 1
1119449-37-4 687-832-3 2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethanol 2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
1119449-38-5 687-833-9 2-{2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethoxy}ethanol 2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
27942-27-4 248-743-1 20-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosaan-1-ol 20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 1
2497-59-8 219-682-8 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosaan-1-ol 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 1
27177-05-5 248-293-6 23-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosaan-1-ol 23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
14409-72-4 604-395-6 26-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol 26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 1
26571-11-9 247-816-5 26-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol 26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
72861-06-4 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)-fenol 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
861011-60-1 854-135-2 4-(1,1,2-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,1,2-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
33104-11-9 4-(1,1,3-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,1,3-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
521947-27-3 4-(1,1,5-trimethylhexyl)fenol 4-(1,1,5-trimethylhexyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2022 1
37872-24-5 4-(1,1-diethylpropyl)-fenol 4-(1,1-diethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
30784-31-7 4-(1,1-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,1-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
911371-06-7 4-(1,2,2-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,2,2-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 1
854904-93-1 4-(1,2-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,2-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
911371-07-8 4-(1,3,3-trimethylbutyl)-fenol 4-(1,3,3-trimethylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 1
71945-81-8 4-(1,3-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,3-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
857629-71-1 4-(1,4-dimethylpentyl)-fenol 4-(1,4-dimethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
30784-27-1 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)-fenol 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
30784-32-8 4-(1-ethyl-1-methylbutyl)-fenol 4-(1-ethyl-1-methylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
52427-13-1 257-907-1 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)fenol 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
861010-65-3 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)-fenol 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
854904-92-0 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)-fenol 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
186825-36-5 635-389-1 4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)fenol 4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
142731-63-3 635-391-2 4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenol 4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2022 1
186825-39-8 4-(3-ethylheptaan-2-yl)fenol 4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2022 1
911370-98-4 4-(3-ethylpentyl)-fenol 4-(3-ethylpentyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 1
102570-52-5 4-(3-methylhexyl)-fenol 4-(3-methylhexyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
1139800-98-8 4-(4-methylhexyl)-fenol 4-(4-methylhexyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 1
100532-36-3 4-(5-methylhexyl)-fenol 4-(5-methylhexyl)-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 1
6863-24-7 4-(heptaan-2-yl)fenol 4-(heptan-2-yl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 1
6807-17-6 401-720-1 4,4-isobutylethylideendifenol 4,4-isobutylethylidenediphenol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1824346-00-0 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]-fenol 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 1
6465-74-3 4-heptaan-3-ylfenol 4-heptan-3-ylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 1
6465-71-0 4-heptaan-4-ylfenol 4-heptan-4-ylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-1-2022 1
1987-50-4 217-862-0 4-heptylfenol 4-heptylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 1
84852-15-3 284-325-5 4-nonylfenol, vertakt 4-nonylphenol, branched Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-8-2014 1
288864-02-8 4-tert-heptylfenol 4-tert-heptylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 1
156609-10-8 4-t-nonylfenol-diethoxylaat 4-t-nonylphenol-diethoxylate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
91673-24-4 294-139-6 ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, vertakt ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, branched MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1, 2
210555-94-5 fenol, 4-dodecyl-, vertakt phenol, 4-dodecyl-, branched Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
3050-88-2 608-492-4 fenol, 4-nonyl-, fosfiet (3:1) phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 1
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
26027-38-3 500-045-0 geëthoxyleerd 4-nonylfenol ethoxylated 4-nonylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 1
37205-87-1 geëthoxyleerd isononylfenol ethoxylated isononylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
geëthoxyleerd nonylfenol (EO = 10) nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
939-975-0 geëthoxyleerd nonylfenol (EO = 4) nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
938-618-6 geëthoxyleerd nonylfenol (polymeer) nonylphenol, ethoxylated (polymer) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
11066-49-2 234-284-4 isononylfenol isononylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2022 1
25154-52-3 246-672-0 nonylfenol nonylphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten nonylphenol and nonylphenolethoxylates Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68412-54-4 500-209-1 nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd nonylphenol, branched, ethoxylated Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-11-2019 1
nonylfenolen nonylphenols Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
nonylfenolethoxylaat met >8 ethoxymonomeren (NPEO>8) nonylphenolethoxylate with >8 ethoxymonomers (NPEO>8) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2) nonylphenolethoxylate with 1-2 ethoxymonomers (NPEO1+2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren gecarboxyleerd (NPE1+2C) nonylphenolethoxylate with 1-2 ethoxymonomers carboxylated (NPEO1+2C) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) nonylphenolethoxylate with 3-8 ethoxymonomers (NPEO3-8) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
9016-45-9 500-024-6 nonylfenolethoxylaten nonylphenolethoxylates and related substances Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
932-998-7 nonylfenolpolyglycolether nonylphenolpolyglycolether Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
30784-30-6 250-339-5 p-(1,1-dimethylheptyl)fenol p-(1,1-dimethylheptyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
17404-66-9 241-427-4 p-(1-methyloctyl)fenol p-(1-methyloctyl)phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
140-66-9 205-426-2 para-tert-octylfenol octylphenol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
26543-97-5 247-770-6 p-isononylfenol p-isononylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-1-2022 1
104-40-5 203-199-4 p-nonylfenol p-nonylphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
79-94-7 201-236-9 tetrabroombisfenol A 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
701-028-2 tris(4-nonylfenyl, vertakt) fosfiet tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 1, 2
26523-78-4 247-759-6 tris(nonylfenyl) fosfiet tris(nonylphenyl) phosphite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 1
799-976-5 tris(vertakt en lineair 4-nonylfenyl) fosfiet [met ≥ 0.1 gewichtsprocent vertakt en lineair 4-nonylfenol] tris(branched and linear 4-nonylphenyl) phosphite [with ≥ 0.1% w/w of branched and linear 4-nonylphenol] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-7-2019
9002-93-1 618-344-0 triton X-100 octylphenylpolyethylene glyol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-03-2019 1
90481-04-2 291-844-0 vertakt nonylfenol phenol, nonyl-, branched Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-1-2022 1
127087-87-0 500-315-8 vertakt, geëthoxyleerd 4-nonylfenol branched, ethoxylated 4-nonylphenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-1-2022 1
  1. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  2. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).