ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
36437-37-3 253-037-1 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 22-2-2016
25973-55-1 247-384-8 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 14-1-2015
732-26-3 211-989-5 2,4,6-tri-tert-butylfenol 2,4,6-tri-tert-butylphenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3864-99-1 223-383-8 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 22-2-2016
2315-61-9 621-341-7 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]ethanol 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 3
2315-67-5 621-345-9 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-ethanol 4-tert-octylphenol monoethoxylate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 3
2497-59-8 219-682-8 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosaan-1-ol 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 15-03-2019 3
6807-17-6 401-720-1 4,4-isobutylethylideendifenol 4,4-isobutylethylidenediphenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84852-15-3 284-325-5 4-nonylfenol, vertakt 4-nonylphenol, branched Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-8-2014
210555-94-5 fenol, 4-dodecyl-, vertakt phenol, 4-dodecyl-, branched Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
3050-88-2 608-492-4 fenol, 4-nonyl-, fosfiet (3:1) phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 1, 4
91079-47-9 293-435-2 fenolen C9-11 phenols, C9-11 Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
77-09-8 201-004-7 fenolftaleïne phenolphthalein Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
geëthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated (covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
25154-52-3 246-672-0 nonylfenol nonylphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten nonylphenol and nonylphenolethoxylates Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
246-672-0 nonylfenolen nonylphenols Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
nonylfenolethoxylaat met >8 ethoxymonomeren (NPEO>8) nonylphenolethoxylate with >8 ethoxymonomers (NPEO>8) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren (NPEO1+2) nonylphenolethoxylate with 1-2 ethoxymonomers (NPEO1+2) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 1-2 ethoxymonomeren gecarboxyleerd (NPE1+2C) nonylphenolethoxylate with 1-2 ethoxymonomers carboxylated (NPEO1+2C) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
nonylfenolethoxylaat met 3-8 ethoxymonomeren (NPEO3-8) nonylphenolethoxylate with 3-8 ethoxymonomers (NPEO3-8) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017
9016-45-9 500-024-6 nonylfenolethoxylaten nonylphenolethoxylates and related substances Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
140-66-9 205-426-2 para-tert-octylfenol octylphenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
104-40-5 203-199-4 p-nonylfenol p-nonylphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
79-94-7 201-236-9 tetrabroombisfenol A 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Ja MVP 1 5 mg/Nm3 2-12-2013 2, 5
701-028-2 tris(4-nonylfenyl, vertakt) fosfiet tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 1, 4
26523-78-4 247-759-6 tris(nonylfenyl) fosfiet tris(nonylphenyl) phosphite MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 1, 4
tris(vertakt en lineair 4-nonylfenyl) fosfiet [met ≥ 0.1 gewichtsprocent vertakt en lineair 4-nonylfenol] tris(branched and linear 4-nonylphenyl) phosphite [with ≥ 0.1% w/w of branched and linear 4-nonylphenol] Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-7-2019 1
9002-93-1 618-344-0 triton X-100 octylphenylpolyethylene glyol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 14-03-2019 3
  1. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
  2. De grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor deze stof wijken af van de algemene waarden voor de MVP 1 stofklasse. Het volgende geldt tot 1 januari 2025, daarna worden de algemene waarden voor MVP 1 van kracht: Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur.
  3. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.
  4. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).
  5. De stofklasse die voor deze stof in de activiteitenregeling staat is niet correct. Deze zal bij een volgende update aangepast worden naar de getoonde stofklasse.