ZZS lood en loodverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: lood en loodverbindingen

Versie
03-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Op basis van de CLP verordening worden alle loodverbindingen als ZZS geïdentificeerd.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
12275-07-9 235-549-7 (maleato)trioxotetralood (maleato)trioxotetralead MVP 1 0,05 mg/Nm3 6-12-2022 2, 6
69011-06-9 273-688-5 [ftalato(2-)]dioxotrilood [phthalato(2-)]dioxotrilead Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
6107-83-1 629-552-6 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarboxylaat, lood(2+), trihydraat 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;lead(2+);trihydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 1-2-2022 2, 6
68411-33-6 685-313-6 2-nitro-1,3-benzeendiol, loodzout, basisch 1,3-benzenediol, 2-nitro-, lead salt, basic MVP 1 0,05 mg/Nm3 1-2-2022 2, 6
91083-54-4 623-055-8 4,14,22,32-tetrakis[4-(2-fenylpropaan-2-yl)fenoxy]-9,18,27,36,37,39,40,41-octaza-38lambda2-looddecacyclo[17.17.3.110,17.128,35.02,7.08,37.011,16.020,25.026,39.029,34]hentetraconta-1(36),2(7),3,5,8,10(41),11(16),12,14,17,19,21,23,25,27,29(34),30,32,35(40)-nonadecaeen 4,14,22,32-tetrakis[4-(2-phenylpropan-2-yl)phenoxy]-9,18,27,36,37,39,40,41-octaza-38lambda2-plumbadecacyclo[17.17.3.110,17.128,35.02,7.08,37.011,16.020,25.026,39.029,34]hentetraconta-1(36),2(7),3,5,8,10(41),11(16),12,14,17,19,21,23,25,27,29(34),30,32,35(40)-nonadecaene MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-4-2022 2, 11
5711-19-3 227-200-2 acetoxytrimethyllood acetoxytrimethylplumbane MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-5-2022 2, 11
13266-07-4 654-802-6 acetoxytripropyllood plumbane, acetoxytripropyl- MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-5-2022 2, 11
94551-99-2 305-445-7 afval van de opwerking van loodaccu's wastes, lead battery reprocessing MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-4-2022 2, 6
anorganische loodverbindingen inorganic lead compounds MVP 1 0,05 mg/Nm3 31-05-2016
6080-56-4 612-031-2 azijnzuur, lood(2+) zout, trihydraat acetic acid, lead(2+) salt, trihydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 1-2-2022 2, 6
51404-69-4 257-175-3 basisch azijnzuur loodzout acetic acid, lead salt, basic Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
21319-43-7 621-125-2 bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptaandionaat)lood(II) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lead(II) MVP 1 0,05 mg/Nm3 1-2-2022 2, 6
17549-30-3 241-534-6 bis(diethyldithiocarbamaat-S,S')lood bis(diethyldithiocarbamato-S,S')lead MVP 1 0,05 mg/Nm3 1-2-2022 2, 6
15282-88-9 239-323-9 bis(pentaan-2,4-dionaat-O,O')lood bis(pentane-2,4-dionato-O,O')lead MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 2, 6
625080-35-5 684-861-3 bis[2-(nitro-kO)-4-nitrofenolaat-kO]-lood bis[2-(nitro-kO)-4-nitrophenolato-kO]-lead MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 2, 6
956-085-8 bismutwolfraamloodtelluriet, amorf amorphous bismuth tungsten lead tellurite MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-9-2023 2, 6
41141-89-3 621-229-8 broomtriethyllood plumbane, bromotriethyl- MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-5-2022 2, 11
15243-48-8 835-536-1 cesiumloodtribromide (laag watergehalte) cesium lead tribromide (low water content) MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 2, 6
18041-25-3 835-807-4 cesiumloodtriiodide (laag watergehalte) cesium lead triiodide (low water content) MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 2, 6
1067-14-7 213-925-1 chloortriethyllood chlorotriethylplumbane MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-5-2022 2, 11
1153-06-6 214-572-6 chloortrifenyllood chlorotriphenylplumbane MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-5-2022 2, 11
14450-60-3 238-432-9 citroenzuur, loodzout citric acid, lead salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 2, 6
936-276-2 concentraten van lood- en zinkverbindingen met zwavel afkomstig van hydrometallurgie (uitloging met heet zuur, uitloging met superheet zuur en flotatie) concentrates of lead and zinc compounds with sulfur resulting from hydrometallurgy (hot acid leaching, super-hot acid leaching and flotation) MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 2, 6
17976-43-1 241-894-4 cyclo-di-μ-oxo(μ-ftalaat)trilood cyclo-di-μ-oxo(μ-phthalato)trilead MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 2, 6
1344-40-7 dibasisch loodfosfiet dibasic lead phosphite MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
13231-90-8 621-088-2 dichloordiethyllood plumbane dichlorodiethyl- MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-5-2022 2, 11
2117-69-3 218-325-3 difenyllooddichloride diphenyllead dichloride MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 2, 6
18454-12-1 242-339-9 diloodchromaatoxide dilead chromate oxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 1, 2, 6
22904-40-1 245-314-0 dinatriumlood N,N'-ethyleenbis[N-(carboxylaatmethyl)aminoacetaat] disodium lead N,N'-ethylenebis[N-(carboxylatomethyl)aminoacetate] MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-2-2022 2, 6
12578-12-0 235-702-8 dioxobis(stearaat)trilood dioxobis(stearato)trilead Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
69029-47-6 273-793-6 Dore Dore Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-9-2023 8, 9, 12
53513-80-7 611-005-8 D-valine, 3-mercapto-, lood complex D-valine, 3-mercapto-, lead complex MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-2-2022 2, 6
14402-61-0 604-391-4 ferraat(4-), hexakis(cyaan-κC)-, lood(2+) (1:2), (OC-6-11)- ferrate(4-), hexakis(cyano-κC)-, lead(2+) (1:2), (OC-6-11)- MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-2-2022 2, 6
948-083-0 filterkoek van koperprecipitatieresidu, zuivering van looddinitraatoplossing, lood- en bismutverbindingen filter cake of copper precipitation residue, lead dinitrate solution purification, lead and bismuth compounds MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-2-2022 2, 6
65997-18-4 266-047-6 frits, chemicaliën frits, chemicals MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-4-2023 2, 6
94551-62-9 305-411-1 gegloeid lood-zinkerts concentraat calcines, lead-zinc ore conc. MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 2, 6
3124-01-4 221-505-4 hexafenyldilood hexaphenyldiplumbane MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-5-2022 2, 11
68784-75-8 272-271-5 kiezelzuur (H2Si2O5), bariumzout (1:1), gedoteerd met lood [met een lood (Pb) gehalte boven de toepasbare algemene concentratiegrens voor 'giftig voor reproductie' Repr. 1A (CLP) of categorie 1 (DSD), de verbinding is onderdeel van de groep loodverbindingen met index nummer 082-082-001-00-6 in Regulering (EC) No 1272/2008 silicic acid (H2Si2O5), barium salt (1:1), lead-doped [with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for 'toxicity for reproduction' Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD). The substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
11120-22-2 234-363-3 kiezelzuur loodzout silicic acid, lead salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
11113-70-5 234-347-6 kiezelzuur, chroom loodzout silicic acid, chromium lead salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
68130-19-8 kiezelzuur, loodnikkelzout silicic acid, lead nickel salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
68411-07-4 942-164-4 koper lood resorcylzuur salicylzuur complex copper lead resorcylate salicylate complex MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 2, 6
7439-92-1 231-100-4 lood lead Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
941-184-0 lood - goud gravimetrisch concentraat lead - gold gravimetric concentrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-2-2022 2, 6
19183-30-3 687-870-0 lood (IV) propionaat lead (IV) propionat MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-2-2022 2, 6
20936-32-7 244-118-2 lood 2,4-dihydroxybenzoaat lead 2,4-dihydroxybenzoate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-2-2022 2, 6
933-268-0 lood 4,6-dinitro-2-aminofenolaat lead 4,6-dinitro-2-aminophenolate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-2-2022 2, 6
41453-50-3 255-375-5 lood bis(2,4-dihydroxybenzoaat) lead bis(2,4-dihydroxybenzoate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-2-2022 2, 6
301-08-6 206-107-0 lood bis(2-ethylhexanoaat) lead bis(2-ethylhexanoate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-2-2022 2, 6
62637-99-4 263-663-7 lood bis(4-cyclohexylbutyraat) lead bis(4-cyclohexylbutyrate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-2-2022 2, 6
12034-88-7 234-814-4 Lood diniobium hexaoxide Lead diniobium hexaoxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 6-12-2022 2, 6
12060-01-4 235-039-4 lood zirkonium trioxide lead zirconium trioxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-3-2022 2, 6
2101242-86-6 836-029-8 lood(1-), tri-jood-, waterstof, verbinding met N,N-dimethylformamide en methaanamine (1:1:1:1) plumbate(1-), triiodo-, hydrogen, compd. with N,N-dimethylformamide and methanamine (1:1:1:1) MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-5-2022 2, 6
13406-89-8 236-498-3 lood(2+) 2,4-dinitroresorcinolaat lead(2+) 2,4-dinitroresorcinolate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-3-2022 2, 6
65121-76-8 265-460-9 lood(2+) 4,6-dinitro-o-cresolaat lead(2+) 4,6-dinitro-o-cresolate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-3-2022 2, 6
13845-35-7 237-573-3 lood(2+) tellurium tetraoxide lead(2+) tellurium tetraoxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-3-2022 2, 6
13453-65-1 603-832-8 lood(2+)fosfonaat lead(2+) phosphonate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-3-2022 2, 6
7488-51-9 231-300-1 lood(2+)seleniet lead(2+) selenite MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-3-2022 2, 6
4146-73-0 620-612-7 lood(II) 2,2,2-trifluoracetaat lead(II) 2,2,2-trifluoroacetate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-3-2022 2, 6
100929-97-3 631-307-3 lood(II) 2-hydroxy-2-methylpropionaat lead(II) 2-hydroxy-2-methylpropionate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-3-2022 2, 6
605-758-1 Lood(II) methaansulfonaat Lead(II) methanesulfonate MVP 1 0,05 mg/Nm3 6-12-2022 2, 6
17570-76-2 401-750-5 lood(II)methaansulfonaat lead(II) methanesulphonate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
79120-33-5 634-758-4 lood(II)oxide rood lead(II) oxide red MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-3-2022 2, 6
207500-00-3 682-758-8 lood(II)perchloraat hydraat lead(II) perchlorate hydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-3-2022 2, 6
13453-62-8 638-754-3 lood(II)perchloraat trihydraat lead(II) perchlorate trihydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-3-2022 2, 6
69029-51-2 273-795-7 lood, antimoon, slakken lead, antimonial, dross Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-3-2022 6, 12
97808-88-3 308-011-5 lood, edelmetaal lead, bullion MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-3-2022 2, 6
84929-97-5 284-577-6 lood, isononanoaat naftenaatcomplexen lead, isononanoate naphthenate complexes MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
90431-40-6 291-563-3 lood, isononanoaat naftenaatcomplexen, basisch lead, isononanoate naphthenate complexes, basic MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
69029-52-3 273-796-2 lood, slakken lead, dross MVP 1 0,05 mg/Nm3 31-3-2022 2, 6
69029-45-4 273-791-5 lood, slakken, antimoonrijk lead, dross, antimony-rich MVP 1 0,05 mg/Nm3 31-3-2022 2, 6
69029-46-5 273-792-0 lood, slakken, bismutrijk lead, dross, bismuth-rich MVP 1 0,05 mg/Nm3 31-3-2022 2, 6
69227-11-8 273-925-2 lood, slakken, koperrijk lead, dross, copper-rich MVP 1 0,05 mg/Nm3 31-3-2022 2, 6
15347-57-6 239-379-4 loodacetaat lead acetate MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 6, 7
1335-32-6 215-630-3 loodacetaat, basisch lead, bis(acetato-O)tetrahydroxytri- Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
14466-01-4 238-458-0 loodacrylaat lead acrylate MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 2, 6
loodalkylen lead alkyls Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7784-40-9 232-064-2 loodarsenaat lead hydrogen arsenate Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6, 12
loodarsenaten lead arsenates Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6, 12
10031-13-7 233-083-9 loodarseniet lead arsenite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-12-2021 6, 12
loodarsenieten lead arsenites Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6, 12
69985-35-9 loodazide lead azide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 5, 6
91053-49-5 293-314-4 loodbevattende uitloogresten van zinkerts leach residues, zinc ore, lead-contg. MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-2-2022 2, 6
13814-96-5 237-486-0 loodbis(tetrafluorboraat) lead bis(tetrafluoroborate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
25510-11-6 247-054-3 loodcarbonaat lead carbonate MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
931-722-2 loodcarbonaat intermediair lead carbonate intermediate MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-2-2022 2, 6
loodcarbonaten lead carbonates MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
12612-47-4 loodchloride lead chloride MVP 1 0,05 mg/Nm3 9-1-2022 2, 6
947-517-6 loodchloride hydroxiden, terugwinningsproducten van de productie van lood- en bismutchemicaliën lead chloride hydroxides, recovery products from lead and bismuth chemicals manufacturing MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2022 2, 6
7758-97-6 231-846-0 loodchromaat lead chromate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
12656-85-8 235-759-9 loodchromaatmolybdaatsulfaat lead chromate molybdate sulfate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
934-253-1 loodconcentraat lead concentrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2022 2, 6
20837-86-9 244-073-9 loodcyanamidaat lead cyanamidate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
592-05-2 209-742-1 loodcyanide lead cyanide MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
301-04-2 206-104-4 looddiacetaat lead di(acetate) Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13424-46-9 236-542-1 looddiazide lead diazide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
10031-22-8 233-084-4 looddibromide lead dibromide MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2022 2, 6
7758-95-4 231-845-5 looddichloride lead dichloride MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2022 2, 6
7783-46-2 231-998-8 looddifluoride lead difluoride MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2022 2, 6
10101-63-0 233-256-9 looddiiodide lead diiodide MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2022 2, 6
25659-31-8 247-168-3 looddijodide lead diiodate MVP 1 0,05 mg/Nm3 9-1-2022 2, 6
15773-55-4 239-869-8 looddilauraat lead dilaurate MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2022 2, 6
1309-60-0 215-174-5 looddioxide lead dioxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
6477-64-1 229-335-2 looddipicraat lead dipicrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
15748-73-9 239-839-4 looddisalicylaat lead disalicylate MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2022 2, 6
1072-35-1 214-005-2 looddistearaat lead distearate MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2022 2, 6
12065-68-8 235-065-6 loodditantalum hexaoxide lead ditantalum hexaoxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2022 2, 6
592-87-0 209-774-6 looddithiocyanaat lead dithiocyanate MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2022 2, 6
10099-79-3 233-248-5 looddivanadium hexaoxide lead divanadium hexaoxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2022 2, 6
934-416-7 looderst, concentraten lead ores, concentrates MVP 1 0,05 mg/Nm3 28-2-2022 2, 6
942-155-5 looderts concentraat lead ore concentrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 28-2-2022 2, 6
15187-16-3 628-401-1 loodftalocyanine lead phthalocyanine MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 2, 6
13698-55-0 237-220-3 loodfumeraat lead fumarate MVP 1 0,05 mg/Nm3 9-1-2022 2, 6
25808-74-6 247-278-1 loodhexafluorsilikaat lead hexafluorosilicate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
19783-14-3 243-310-3 loodhydroxide lead hydroxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2022 2, 6
943-147-4 lood-ijzer-titanium-bismut-kaliumoxide lead-iron-titanium-bismuth-potassium oxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
84195-61-9 282-366-3 loodlegering speiss, lead MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
69011-60-5 273-701-4 loodlegering, base, Pb,Sn, slakken lead alloy, base, Pb,Sn, dross MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-2-2022 2, 6
10190-55-3 233-459-2 loodmolybdaat lead molybdate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-4-2014 3
1317-36-8 215-267-0 loodmonoxide lead monoxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
98246-91-4 308-765-5 lood-nikkel legering speiss, lead, nickel-contg. MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
10099-74-8 233-245-9 loodnitraat lead dinitrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
1314-41-6 215-235-6 loodoranje orange lead Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
1335-25-7 215-626-1 loodoxide lead oxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 2, 6
12036-76-9 234-853-7 loodoxidesulfaat lead oxide sulfate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
13637-76-8 loodperchloraat lead perchlorate MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
25721-38-4 684-862-9 loodpicraat (droog) lead picrate (dry) MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 2, 6
37240-96-3 253-421-9 loodrhodiumoxide dilead dirhodium heptaoxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-4-2014 3
12069-00-0 235-109-4 loodselenide lead selenide MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 2, 6
22569-74-0 245-090-4 loodsilicaat lead silicate MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 2, 6
69029-58-9 273-800-2 loodsmeltovenslakken slags, lead reverbatory smelting MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
69029-84-1 273-825-9 loodsmeltslakken slags, lead smelting MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
15245-44-0 239-290-0 loodstyfnaat lead styphnate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
7446-14-2 231-198-9 loodsulfaat lead sulphate MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
951-962-1 loodsulfaat, terugwinningsproduct uit koper- en zinkstof lead sulphate, recovery product from copper and zinc dusts MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 2, 6
loodsulfaten lead sulphates MVP 1 0,05 mg/Nm3 31-05-2016 2, 6
1314-87-0 215-246-6 loodsulfide lead sulphide MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 2, 6
1344-37-2 215-693-7 loodsulfochromaat lead sulfochromate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
815-84-9 212-426-6 loodtartraat lead tartrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 2, 6
1314-91-6 215-247-1 loodtelluur lead telluride MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 2, 6
546-67-8 208-908-0 loodtetraacetaat lead tetraacetate MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 2, 6
13478-50-7 236-780-6 loodthiosulfaat Lead thiosulphate MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 2, 6
12036-31-6 234-844-8 loodtintrioxide lead tin trioxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 2, 6
12060-00-3 235-038-9 loodtitaniumtrioxide lead titanium trioxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
12626-81-2 235-727-4 loodtitaniumzirconiumoxide lead titanium zirconium oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
85536-79-4 287-565-9 looduranaatpigment lead uranate pigment MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 2, 6
loodverbindingen lead compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
15845-52-0 239-952-9 loodwaterstoforthofosfaat lead hydrogenorthophosphate MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-2-2022 2, 6
7759-01-5 231-849-7 loodwolfraamtetraoxide lead tungsten tetraoxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 2, 6
936-200-8 mengsel van lood di(acetaat) en [ftalaat(2-)]oxodilood reaction mass of lead di(acetate) and [phthalato(2-)]oxodilead MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
934-478-5 mengsel van lood, nikkel, thallium, cadmium en koper reaction mass of lead and nickel and thallium and cadmium and copper MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
936-005-8 mengsel van loodcarbonaat en kwarts (SiO2) reaction mass of lead carbonate and Quartz (SiO2) MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
messingstaaf (met lood) brass ingot (with Lead) MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 2, 6
61790-14-5 263-109-4 nafteenzuren, loodzouten naphthenic acids, lead salts MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
7428-48-0 231-068-1 octadecanoaat, loodzout stearic acid, lead salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
organoloodverbindingen organic lead compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
35498-15-8 252-594-8 orthoboorzuur, lood(2+)zout orthoboric acid, lead(2+) salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
12065-90-6 235-067-7 pentaloodtetraoxidesulfaat pentalead tetraoxide sulphate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
8012-00-8 232-382-1 pyrochlore, antimoonlood geel pyrochlore, antimony lead yellow Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
102110-49-6 310-050-8 residuen van koper-ijzer-lood-nikkel mat, onoplosbaar in in zwavelzuur residues, copper-iron-lead-nickel matte, sulfuric acid-insol. MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
102110-60-1 310-061-8 slijm en slib, batterijschroot, antimoon- en loodrijk slimes and Sludges, battery scrap, antimony- and lead-rich MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
948-652-3 slijm en slib, elektrolytische raffinage van tin-, lood- en zilverhoudende legeringen slimes and sludges, electrolytic refining of tin, lead and silver containing alloy MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
78-00-2 201-075-4 tetra-ethyllood tetraethyllead Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
12202-17-4 235-380-9 tetraloodtrioxidesulfaat tetralead trioxide sulphate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
75-74-1 200-897-0 tetramethyllood tetramethyl lead Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6, 10
73513-16-3 tetrazido lood tetraazidolead(IV) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 6
201742-34-9 635-669-3 tri(o-tolyl)lood tri(o-tolyl)lead MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-4-2022 2, 6
2587-81-7 624-392-3 triethylloodacetaat triethyllead acetate MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-4-2022 2, 6
5072-98-0 637-141-8 trifenyl(2-fenylethynyl)lood triphenyl(2-phenylethynyl)plumbane MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-5-2022 2, 11
15590-77-9 654-801-0 trifenyl(fenylthio)-lood (7CI) lead, triphenyl(phenylthio)- (7CI) MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 2, 6
512-26-5 208-141-1 Trilood dicitraat Trilead dicitrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 6-12-2022 2, 6
13692-88-1 869-249-8 Trilood divanadaat Trilead divanadate MVP 1 0,05 mg/Nm3 6-12-2022 2, 6
1319-46-6 215-290-6 trilood-bis(carbonaat)-dihydroxide trilead bis(carbonate) dihydroxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
7446-27-7 231-205-5 triloodbis(orthofosfaat) trilead bis(orthophosphate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
3687-31-8 222-979-5 trilooddiarsenaat trilead diarsenate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 12
12141-20-7 235-252-2 trilooddioxidefosfonaat trilead dioxide phosphonate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
6148-48-7 622-688-7 trimethyllood bromide trimethyl lead bromide MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-4-2022 2, 6
94552-05-3 305-449-9 vaste afvalstoffen, loodzilveranode waste solids, lead silver anode MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-4-2022 2, 6
91031-62-8 292-966-7 vetzuren, C16-18, loodzouten fatty acids, C16-18, lead salts Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
68603-83-8 271-675-9 vetzuren, C6-C19 vertakte, loodzouten, basic Fatty acids, C6-19-branched, lead salts, basic MVP 1 0,05 mg/Nm3 6-12-2022 2, 6
69029-67-0 273-809-1 vliegas, loodraffinage flue dust, lead-refining Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-2-2022 6, 12
68585-90-0 271-598-0 zinksulfide (ZnS), gedoteerd met koper en lood zinc sulfide (ZnS), copper and lead-doped MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-4-2022 2, 6
15739-80-7 239-831-0 zwavelzuur loodzout sulphuric acid, lead salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6
62229-08-7 263-467-1 zwavelzuur, loodzout, dibasisch sulfurous acid, lead salt, dibasic Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
 1. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep chroom (VI) verbindingen
 2. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.
 3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.
 4. Deze vermelding omvat zowel organische als anorganische loodverbindingen, de getoonde emissiegrenswaarde geldt voor anorganische loodverbindingen
 5. Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst
 6. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
 7. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).
 8. Deze stof wordt als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de gegevens bij ECHA (echa.europa.eu) één of meerdere ZZS bevat. In overeenkomst met de mengselnotitie wordt de stof dan als ZZS geïdentificeerd.
 9. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar bevat één of meerdere ZZS. De stofklasse van de ZZS met de strengste stofklasse is weergegeven.
 10. Deze stof staat niet als individuele CMR stof vermeld op Annex VI van CLP, maar valt onder een groepsvermelding.
 11. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de indeling van organoloodverbindingen
 12. Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen