ZZS lood en loodverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: lood en loodverbindingen

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Op basis van de CLP worden alle loodverbindingen als ZZS geïdentificeerd.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
69011-06-9 273-688-5 [ftalato(2-)]dioxotrilood [phthalato(2-)]dioxotrilead Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
anorganische loodverbindingen inorganic lead compounds Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 31-05-2016 1, 2, 8
51404-69-4 257-175-3 basisch azijnzuur loodzout acetic acid, lead salt, basic Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
1344-40-7 dibasisch loodfosfiet dibasic lead phosphite MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3, 4
12578-12-0 235-702-8 dioxobis(stearaat)trilood dioxobis(stearato)trilead Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
68784-75-8 272-271-5 kiezelzuur (H2Si2O5), bariumzout (1:1), lood-gedompeld [met een lood (Pb) gehalte boven de toepasbare algemene concentratiegrens voor 'giftig voor reproductie' Repr. 1A (CLP) of categorie 1 (DSD), de verbinding is onderdeel van de groep loodverbindingen met index nummer 082-082-001-00-6 in Regulering (EC) No 1272/2008 silicic acid (H2Si2O5), barium salt (1:1), lead-doped [with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for 'toxicity for reproduction' Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD). The substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008] Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
11120-22-2 234-363-3 kiezelzuur loodzout silicic acid, lead salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
68130-19-8 kiezelzuur, loodnikkelzout silicic acid, lead nickel salt Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
7439-92-1 231-100-4 lood lead Ja Ja Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
17570-76-2 401-750-5 lood(II)methaansulfonaat lead(II) methanesulphonate Ja Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
1335-32-6 215-630-3 loodacetaat lead, bis(acetato-O)tetrahydroxytri- Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
loodalkylen lead alkyls Ja MVP 1 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
7784-40-9 232-064-2 loodarsenaat lead hydrogen arsenate Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
loodarsenaten lead arsenates MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 3, 4, 9
loodarsenieten lead arsenites MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 3, 4
13814-96-5 237-486-0 loodbis(tetrafluorboraat) lead bis(tetrafluoroborate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
598-63-0 209-943-4 loodcarbonaat lead carbonate MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3, 4
loodcarbonaten lead carbonates MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3, 4
7758-97-6 231-846-0 loodchromaat lead chromate Ja Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
12656-85-8 235-759-9 loodchromaatmolybdaatsulfaat lead chromate molybdate sulfate Ja Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
20837-86-9 244-073-9 loodcyanamidaat lead cyanamidate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
592-05-2 209-742-1 loodcyanide lead cyanide MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3, 4
301-04-2 206-104-4 looddiacetaat lead di(acetate) Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13424-46-9 236-542-1 looddiazide lead diazide Ja Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3, 4
1309-60-0 215-174-5 looddioxide lead dioxide MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3, 4
6477-64-1 229-335-2 looddipicrate lead dipicrate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
25808-74-6 247-278-1 loodhexafluorsilikaat lead hexafluorosilicate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
10190-55-3 233-459-2 loodmolybdaat lead molybdate MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 30-4-2014 1, 2, 5
1317-36-8 215-267-0 loodmonoxide lead monoxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
10099-74-8 233-245-9 loodnitraat lead dinitrate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
1314-41-6 215-235-6 loodoranje orange lead Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
12036-76-9 234-853-7 loodoxidesulfaat lead oxide sulfate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
13637-76-8 loodperchloraat lead perchlorate MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3, 4
37240-96-3 253-421-9 loodrhodiumoxide dilead dirhodium heptaoxide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-4-2014 5
15245-44-0 239-290-0 loodstyfnaat lead styphnate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
7446-14-2 231-198-9 loodsulfaat lead sulphate MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3, 4
loodsulfaten lead sulphates MVP 1 2,5 g/uur 0,5 g/uur 31-05-2016 1, 2, 3, 4
1344-37-2 215-693-7 loodsulfochromaat lead sulfochromate Ja Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
12060-00-3 235-038-9 loodtitaniumtrioxide lead titanium trioxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
12626-81-2 235-727-4 loodtitaniumzirconiumoxide lead titanium zirconium oxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
loodverbindingen lead compounds Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 6, 7
organoloodverbindingen organic lead compounds Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12065-90-6 235-067-7 pentaloodtetraoxidesulfaat pentalead tetraoxide sulphate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
8012-00-8 232-382-1 pyrochlore, antimoonlood geel pyrochlore, antimony lead yellow Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
78-00-2 201-075-4 tetra-ethyllood tetraethyllead Ja MVP 1 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
12202-17-4 235-380-9 tetraloodtrioxidesulfaat tetralead trioxide sulphate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
75-74-1 200-897-0 tetramethyllood tetramethyl lead MVP 1 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3, 4
1319-46-6 215-290-6 trilood-bis(carbonaat)-dihydroxide trilead bis(carbonate) dihydroxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
7446-27-7 231-205-5 triloodbis(orthofosfaat) trilead bis(orthophosphate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
3687-31-8 222-979-5 trilooddiarsenaat trilead diarsenate Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
12141-20-7 235-252-2 trilooddioxidefosfonaat trilead dioxide phosphonate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
91031-62-8 292-966-7 vetzuren, C16-18, loodzouten fatty acids, C16-18, lead salts Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
15739-80-7 239-831-0 zwavelzuur loodzout sulphuric acid, lead salt MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3, 4
62229-08-7 263-467-1 zwavelzuur, loodzout, dibasisch sulfurous acid, lead salt, dibasic Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 3
  1. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  2. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  3. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.
  4. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.
  5. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.
  6. Deze vermelding omvat zowel organische als anorganische loodverbindingen, de getoonde emissiegrenswaarde geldt voor anorganische loodverbindingen
  7. Deze vermelding omvat zowel organische als anorganische loodverbindingen, de getoonde grensmassastroom geldt voor anorganische loodverbindingen
  8. Anorganische loodverbindingen stonden als aparte stofgroep op de NeR en zijn daarom ook als aparte stofgroep opgenomen op de ZZS-lijst. Voor een aantal anorganische loodverbindingen gelden strengere grensmassastromen en emissiegrenswaarden. Deze zijn met name genoemd in het zoeksysteem.
  9. Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen