ZZS ftalaten - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: ftalaten

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
68515-51-5 271-094-0 1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-10-alkyl esters 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-8-2015
71888-89-6 276-158-1 1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7-rijk 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68515-42-4 271-084-6 1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68515-50-4 271-093-5 1,2-benzeendicarbonzuur, dihexyl ester, vertakte en lineaire alkylesters 1,2-benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-8-2014
84777-06-0 284-032-2 1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68648-93-1 272-013-1 1,2-benzeendicarbonzuur, mengsel van decyl en hexyl en octyl diesters 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-8-2015
85-68-7 201-622-7 benzylbutylftalaat benzyl butyl phthalate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
117-81-7 204-211-0 bis(2-ethylhexyl)ftalaat bis(2-ethylhexyl) phthalate Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
117-82-8 204-212-6 bis(2-methoxyethyl)ftalaat bis(2-methoxyethyl) phthalate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84-74-2 201-557-4 dibutylftalaat dibutyl phthalate Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84-61-7 201-545-9 dicyclohexylftalaat dicyclohexyl phthalate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
84-75-3 201-559-5 dihexylftalaat dihexyl phthalate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84-69-5 201-553-2 diisobutylftalaat diisobutyl phthalate Ja Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
71850-09-4 276-090-2 diisohexylftalaat diisohexyl phthalate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 3
27554-26-3 248-523-5 diisoöctylftalaat diisooctyl phthalate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 3
605-50-5 210-088-4 di-isopentylftalaat diisopentylphthalate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
131-18-0 205-017-9 di-n-pentylftalaat di-n-pentyl phthalate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
48122-14-1 256-356-4 hexahydro-1-methylftaalzuur-anhydride hexahydro-1-methylphthalic anhydride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
57110-29-9 260-566-1 hexahydro-3-methylftaalzuur-anhydride hexahydro-3-methylphthalic anhydride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
19438-60-9 243-072-0 methylcyclohexyl-1,6-dicarbonzuur-anhydride hexahydro-4-methylphthalic anhydride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
25550-51-0 247-094-1 methylhexahydroftaalzuur anhydride hexahydromethylphthalic anhydride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
776297-69-9 N-pentyl-isopentylftalaat N-pentyl-isopentylphthalate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  2. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  3. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk