ZZS cadmium en cadmiumverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: cadmium en cadmiumverbindingen

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Op basis van de KRW worden alle cadmiumverbindingen als ZZS aangemerkt.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
7440-43-9 231-152-8 cadmium cadmium Ja Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
7440-43-9 231-152-8 cadmium (pyrofoor) cadmium (pyrophoric) Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
513-78-0 208-168-9 cadmiumcarbonaat cadmium carbonate Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 3
10108-64-2 233-296-7 cadmiumchloride cadmium chloride Ja Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 3
7790-79-6 232-222-0 cadmiumfluoride cadmium fluoride Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
21041-95-2 244-168-5 cadmiumhydroxide cadmium hydroxide Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 3
10325-94-7 233-710-6 cadmiumnitraat cadmium nitrate Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 1, 3
1306-19-0 215-146-2 cadmiumoxide cadmium oxide Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 3
10124-36-4 233-331-6 cadmiumsulfaat cadmium sulphate Ja Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
1306-23-6 215-147-8 cadmiumsulfide cadmium sulphide Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
cadmiumverbindingen cadmium compounds Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
  1. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  2. Op de REACH kandidaatslijst wordt ook casnummer 31119-53-6 gebruikt.
  3. Deze stof staat niet in bijlage 12b van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.