ZZS kobaltverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: kobaltverbindingen

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
7440-48-4 231-158-0 kobalt cobalt Ja sA.2 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-3-2020 3, 4
71-48-7 200-755-8 kobaltacetaat cobalt(II) diacetate Ja Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 5
513-79-1 208-169-4 kobaltcarbonaat cobalt(II) carbonate Ja Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 5
7646-79-9 231-589-4 kobaltdichloride cobalt dichloride Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 5
72861-19-9 kobaltdichloride decahydraat cobalt dichloride decahydrate Ja 23-5-2019
16544-92-6 kobaltdichloride dihydraat cobalt dichloride dihydrate Ja 23-5-2019
7791-13-1 616-574-6 kobaltdichloride hexahydraat cobalt dichloride hexahydrate Ja 23-5-2019
69098-14-2 628-677-3 kobaltdichloride hydraat cobalt dichloride hydrate Ja 23-5-2019
146998-10-9 kobaltdichloride hydraat (3:22) cobalt dichloride hydrate (3:22) Ja 23-5-2019
18201-52-0 kobaltdichloride monohydraat cobalt dichloride monohydrate Ja 23-5-2019
20579-56-0 kobaltdichloride pentahydraat cobalt dichloride pentahydrate Ja 23-5-2019
16890-89-4 kobaltdichloride tetrahydraat cobalt dichloride tetrahydrate Ja 23-5-2019
65374-82-5 kobaltdichloride trihydraat cobalt dichloride trihydrate Ja 23-5-2019
68016-03-5 268-169-5 kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide cobalt dimolybdenum nickel octaoxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
442-750-5 kobaltlithiumnikkeloxide cobalt lithium nickel oxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
68186-89-0 269-051-6 kobaltnikkel grijze periklaas: C.I. Pigment black 25 cobalt nickel gray periclase Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
58591-45-0 261-346-8 kobaltnikkeldioxide cobalt nickel dioxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12737-30-3 kobaltnikkeloxide cobalt nickel oxide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
10141-05-6 233-402-1 kobaltnitraat cobalt nitrate Ja Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 5
10124-43-3 233-334-2 kobaltsulfaat cobalt sulphate Ja Ja MVP 1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 5
  1. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  2. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  3. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaarde
  4. geldt ook voor rook
  5. Deze vermelding geldt ook voor alle hydraten van deze verbinding.