ZZS kobaltverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: kobaltverbindingen

Versie
25-08-2023
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
7440-48-4 231-158-0 kobalt cobalt Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-3-2020 2
71-48-7 200-755-8 kobaltacetaat cobalt(II) diacetate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
513-79-1 208-169-4 kobaltcarbonaat cobalt(II) carbonate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
7646-79-9 231-589-4 kobaltdichloride cobalt dichloride Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
72861-19-9 kobaltdichloride decahydraat cobalt dichloride decahydrate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 23-5-2019 3, 4
16544-92-6 kobaltdichloride dihydraat cobalt chloride (CoCl2), dihydrate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 23-5-2019 3, 4
7791-13-1 616-574-6 kobaltdichloride hexahydraat cobalt(II) chloride hexahydrate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 23-5-2019 3, 4
69098-14-2 628-677-3 kobaltdichloride hydraat cobalt dichloride hydrate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 23-5-2019 3, 4
146998-10-9 kobaltdichloride hydraat (3:22) cobalt dichloride hydrate (3:22) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 23-5-2019 3, 4
18201-52-0 kobaltdichloride monohydraat cobalt chloride (CoCl2), monohydrate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 23-5-2019 3, 4
20579-56-0 kobaltdichloride pentahydraat cobalt dichloride pentahydrate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 23-5-2019 3, 4
16890-89-4 kobaltdichloride tetrahydraat cobalt dichloride tetrahydrate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 23-5-2019 3, 4
65374-82-5 kobaltdichloride trihydraat cobalt dichloride trihydrate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 23-5-2019 3, 4
68016-03-5 268-169-5 kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide cobalt dimolybdenum nickel octaoxide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
182442-95-1 695-690-9 kobalt-lithium-mangaan-nikkeloxide cobalt lithium manganese nickel oxide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 1, 4
442-750-5 kobaltlithiumnikkeloxide cobalt lithium nickel oxide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68186-89-0 269-051-6 kobaltnikkel grijze periklaas cobalt nickel gray periclase Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
58591-45-0 261-346-8 kobaltnikkeldioxide cobalt nickel dioxide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12737-30-3 620-395-9 kobaltnikkeloxide cobalt nickel oxide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
10141-05-6 233-402-1 kobaltnitraat cobalt nitrate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
10124-43-3 233-334-2 kobaltsulfaat cobalt sulphate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
113066-89-0 802-308-8 lithium nikkel kobaltoxide Lithium nickel cobaltoxide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 18-1-2023 1, 4
  1. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep nikkelverbindingen
  2. geldt ook voor rook
  3. Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst
  4. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  5. Deze vermelding geldt ook voor alle hydraten van deze verbinding.