ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
40722-80-3 429-740-6 (2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride (2-chloroethyl)(3-hydroxypropyl)ammonium chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
59447-55-1 261-767-7 (pentabroomfenyl)methylacrylaat (pentabromophenyl)methyl acrylate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
51594-55-9 424-280-2 (R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan R-1-chloro-2,3-epoxypropane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
37853-59-1 253-692-3 1,1'-[ethaan-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribroombenzeen] 1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-1-2023 14
87-61-6 201-757-1 1,2,3-trichloorbenzeen 1,2,3-trichlorobenzene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
96-18-4 202-486-1 1,2,3-trichloorpropaan 1,2,3-trichloropropane Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
120-82-1 204-428-0 1,2,4-trichloorbenzeen 1,2,4-trichlorobenzene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
3194-55-6 221-695-9 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 11
96-12-8 202-479-3 1,2-dibroom-3-chloorpropaan 1,2-dibromo-3-chloropropane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
106-93-4 203-444-5 1,2-dibroomethaan 1,2-dibromoethane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
107-06-2 203-458-1 1,2-dichloorethaan 1,2-dichloroethane Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
78-87-5 201-152-2 1,2-dichloorpropaan 1,2-dichloropropane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 4-1-2017
25637-99-4 247-148-4 1,3,5,7,9,11-hexabroomcyclododecaan 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 11
36065-30-2 252-859-8 1,3,5-tribroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen 1,3,5-tribromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
108-70-3 203-608-6 1,3,5-trichloorbenzeen 1,3,5-trichlorobenzene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
96-23-1 202-491-9 1,3-dichloor-2-propanol 1,3-dichloro-2-propanol Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
764-41-0 212-121-8 1,4-dichloorbut-2-een 1,4-dichlorobut-2-ene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
106-94-5 203-445-0 1-broompropaan 1-bromopropane Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
207122-16-5 2,2',3,4,4',5',6-heptabroomdifenylether heptabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 6
68631-49-2 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether hexabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 6
207122-15-4 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether hexabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 6
60348-60-9 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether pentabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 6
5436-43-1 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 6
96-13-9 202-480-9 2,3-dibroompropaan-1-ol 2,3-dibromopropan-1-ol Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
75-26-3 200-855-1 2-broompropaan 2-bromopropane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
134237-50-6 alfa-hexabroomcyclododecaan alpha-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 11
319-84-6 206-270-8 alfa-hexachloorcyclohexaan alpha-hexachlorocyclohexane Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
135821-74-8 anti-dodecachloorpentacyclooctadecadieen anti-dodecachloropentacyclooctadecadiene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-5-2019 11
134237-51-7 beta-hexabroomcyclododecaan beta-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 11
319-85-7 206-271-3 beta-hexachloorcyclohexaan beta-hexachlorocyclohexane Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
80-07-9 201-247-9 bis(4-chloorfenyl)sulfon bis(4-chlorophenyl) sulphone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 2
542-88-1 208-832-8 bis(chloormethyl)ether bis(chloromethyl) ether Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
1163-19-5 214-604-9 bis(pentabroomfenyl)ether bis(pentabromophenyl) ether Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85535-84-8 287-476-5 C10-13-chlooralkanen chlorinated paraffins, C10-C13 Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85535-85-9 287-477-0 C14-17-chlooralkanen Alkanes, C14-17, chloro Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 14
84776-07-8 283-931-7 C16-27-chlooralkanen alkanes, C16-27, chloro Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 10, 11
85049-26-9 285-195-2 C16-36-chlooralkanen alkanes, C16-35, chloro Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 10, 11
61788-76-9 263-004-3 chlooralkanen alkanes, chloro Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 10, 11
108171-26-2 chlooralkanen, C10-12 chloroalkanes, C10-12 Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 10, 11
85681-73-8 288-211-6 chlooralkanen, C10-14 chloroalkanes, C10-14 Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 10, 11
84082-38-2 281-985-6 chlooralkanen, C10-21 alkanes, C10-21, chloro Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 10, 11
97659-46-6 307-451-5 chlooralkanen, C10-26 alkanes, C10-26, chloro Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 10, 11
84776-06-7 283-930-1 chlooralkanen, C10-32 alkanes, C10-32, chloro Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 10, 11
71011-12-6 chlooralkanen, C12-13 chloroalkanes, C12-13 Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 10, 11
85536-22-7 287-504-6 chlooralkanen, C12-14 alkanes, C12-14, chloro Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 10, 11
68920-70-7 272-924-4 chlooralkanen, C6-18 alkanes, C6-18, chloro Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 10, 11
107-30-2 203-480-1 chloordimethylether chloromethyl methyl ether Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
470-90-6 207-432-0 chloorfenvinfos chlorfenvinphos MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
3724-43-4 425-970-6 chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride chloro-N,N-dimethylformiminium chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
126-99-8 204-818-0 chloropreen chloroprene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
13654-09-6 237-137-2 decabroombifenyl decabromobiphenyl MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4, 11
13560-89-9 236-948-9 Dechloraan Plus 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-1-2018 9
319-86-8 206-272-9 delta-hexachloorcyclohexaan (1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 26-07-2016 7
950-299-5 di-, tri- en tetrachloortetradecaan di-, tri- and tetrachlorotetradecane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 14
10222-01-2 233-539-7 dibroomnitrilopropiamide 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 12
6108-12-9 eta-hexachloorcyclohexaan eta-hexachlorocyclohexane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 26-07-2016 7
134237-52-8 gamma-hexabroomcyclododecaan gamma-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
58-89-9 200-401-2 gamma-hexachloorcyclohexaan gamma-hexachlorocyclohexane Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
gebromeerde difenylethers brominated diphenyl ethers Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 1, 6
97553-43-0 307-202-0 gechloreerde aardolie paraffines, normaal C>10 paraffins (petroleum), normal C>10, chloro Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 10, 11
1372804-76-6 gechloreerde alkanen, C14-C16 alkanes, C14-16, chloro Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 14
85422-92-0 287-196-3 gechloreerde paraffine-oliën paraffin oils, chloro Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-07-2021 10, 14
799-971-8 gechloreerde paraffines van middellange keten medium-chain chlorinated paraffins Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 14
68928-80-3 273-031-2 heptabroomdifenylether heptabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 12-8-2014 6
446255-22-7 heptabroomdifenylether heptabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 6
1024-57-3 213-831-0 heptachloorepoxide heptachlor epoxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
36355-01-8 252-994-2 hexabroombifenyl hexabromo-1,1'-biphenyl Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
36483-60-0 253-058-6 hexabroomdifenylether hexabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 12-8-2014 6
118-74-1 204-273-9 hexachloorbenzeen hexachlorobenzene Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
87-68-3 201-765-5 hexachloorbutadieen hexachlorobuta-1,3-diene Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
608-73-1 210-168-9 hexachloorcyclohexaan hexachlorocyclohexane (technical) Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
77-47-4 201-029-3 hexachloorcyclopentadieen hexachlorocyclopentadiene MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
99688-47-8 402-210-1 monomethyldibroomdifenylmethaan monomethyl-dibromo-diphenyl methane bromobenzylbromotoluene, mixture of isomers MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 8
monomethyldichloordifenylmethaan monomethyl-dichloro-diphenyl methane MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-5-2017 8
76253-60-6 278-404-3 monomethyltetrachloordifenylmethaan monomethyl-tetrachlorodiphenyl methane. Trade name: Ugilec 141 MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 8
32536-52-0 251-087-9 octabroomdifenylether diphenyl ether, octabromo derivative Ja Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 6
32534-81-9 251-084-2 pentabroomdifenylether diphenyl ether, pentabromo derivative pentabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 6
85-22-3 201-593-0 pentabroomethylbenzeen 2,3,4,5,6-pentabromoethylbenzene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
76-01-7 200-925-1 pentachloorethaan pentachloroethane MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013 3
87-86-5 201-778-6 pentachloorfenol pentachlorophenol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 13
135821-03-3 syn-dodecachloorpentacyclooctadecadieen syn-dodecachloropentacyclooctadecadiene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-5-2019 2, 11
79-94-7 201-236-9 tetrabroombisfenol A 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
40088-47-9 254-787-2 tetrabroomdifenylether tetrabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 12-8-2014 6
198840-65-2 tetradecaan, chloorderivaten tetradecane, chloro derivs. Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 2
79-01-6 201-167-4 trichlooretheen trichloroethylene Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
115-96-8 204-118-5 tris(2-chloorethyl)fosfaat tris(2-chloroethyl) phosphate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
593-60-2 209-800-6 vinylbromide bromoethylene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
75-01-4 200-831-0 vinylchloride vinyl chloride Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
 1. Alleen tetra-, penta-, hexa- en heptabroomdifenylether (respectievelijk CAS-nummers 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3).
 2. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
 3. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.
 4. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep gebromeerde brandvertragers
 5. Het EG nummer 200-273-9 voor hexachloorbenzeen wordt gebruikt in de EU POP- en CLP/GHS verordeningen. Dit nummer is niet correct en zou 204-273-9 moeten zijn
 6. Op basis van de NeR zijn alle gebromeerde difenylethers met uitzondering van decabroomdifenyl ethers ingedeeld als ERS
 7. Deze stof is een isomeer van hexachloorcyclohexaan, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van hexachloorcyclohecaan en zijn ook geldig voor deze isomeer.
 8. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze is opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege PBT eigenschappen.
 9. Deze vermelding omvat alle anti- en syn-isomeren van deze verbinding en combinaties daarvan.
 10. Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst
 11. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
 12. Deze stof is als ZZS geïdentificeerd omdat bij de toelating als biocide is vastgesteld dat deze hormoonverstorende eigenschappen heeft
 13. Deze vermelding geldt ook voor zouten en esters van deze verbinding omdat deze in bijlage I van de POP verordening bij deze stof staan vermeld
 14. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.