ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen

Versie
08-07-2022
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl (opens in a new tab)

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies (opens in a new tab).

Lees meer over ZZS (opens in a new tab).

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen" (opens in a new tab).

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
40722-80-3 429-740-6 (2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride (2-chloroethyl)(3-hydroxypropyl)ammonium chloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
59447-55-1 261-767-7 (pentabroomfenyl)methylacrylaat (pentabromophenyl)methyl acrylate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
51594-55-9 424-280-2 (R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan R-1-chloro-2,3-epoxypropane Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
87-61-6 201-757-1 1,2,3-trichloorbenzeen 1,2,3-trichlorobenzene Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
96-18-4 202-486-1 1,2,3-trichloorpropaan 1,2,3-trichloropropane Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
120-82-1 204-428-0 1,2,4-trichloorbenzeen 1,2,4-trichlorobenzene Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
3194-55-6 221-695-9 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 13
96-12-8 202-479-3 1,2-dibroom-3-chloorpropaan 1,2-dibromo-3-chloropropane Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
106-93-4 203-444-5 1,2-dibroomethaan 1,2-dibromoethane Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
107-06-2 203-458-1 1,2-dichloorethaan 1,2-dichloroethane Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
78-87-5 201-152-2 1,2-dichloorpropaan 1,2-dichloropropane Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 4-1-2017
25637-99-4 247-148-4 1,3,5,7,9,11-hexabroomcyclododecaan 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
36065-30-2 252-859-8 1,3,5-tribroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen 1,3,5-tribromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
108-70-3 203-608-6 1,3,5-trichloorbenzeen 1,3,5-trichlorobenzene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
96-23-1 202-491-9 1,3-dichloor-2-propanol 1,3-dichloro-2-propanol Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
764-41-0 212-121-8 1,4-dichloorbut-2-een 1,4-dichlorobut-2-ene Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
106-94-5 203-445-0 1-broompropaan 1-bromopropane Ja Ja MVP 2 500 g/uur 50 mg/Nm3 2-12-2013 2, 3
446255-22-7 2,2',3,3',4,5',6-heptabroomdifenylether heptabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 8
207122-16-5 2,2',3,4,4',5',6-heptabroomdifenylether heptabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 8
68631-49-2 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether hexabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 8
207122-15-4 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether hexabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 8
60348-60-9 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether pentabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 8
5436-43-1 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 8
96-13-9 202-480-9 2,3-dibroompropaan-1-ol 2,3-dibromopropan-1-ol Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
75-26-3 200-855-1 2-broompropaan 2-bromopropane Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
134237-50-6 alfa-hexabroomcyclododecaan alpha-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
319-84-6 206-270-8 alfa-hexachloorcyclohexaan alpha HCH Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85535-84-8 287-476-5 alkanen, C10-C13, chloor chlorinated paraffins, C10-C13 Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
85535-85-9 287-477-0 Alkanen, C14-17, chloor Alkanes, C14-17, chloro Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 4
135821-74-8 anti-dodecachloorpentacyclooctadecadieen anti-dodecachloropentacyclooctadecadiene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-5-2019 4, 12
134237-51-7 beta-hexabroomcyclododecaan beta-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
319-85-7 206-271-3 beta-hexachloorcyclohexaan beta HCH Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
542-88-1 208-832-8 bis(chloormethyl)ether bis(chloromethyl) ether Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
1163-19-5 214-604-9 bis(pentabroomfenyl)ether bis(pentabromophenyl) ether Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
61788-76-9 263-004-3 chlooralkanen alkanes, chloro Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 12, 13
108171-26-2 chlooralkanen, C10-12 chloroalkanes, C10-12 Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 12, 13
85681-73-8 288-211-6 chlooralkanen, C10-14 chloroalkanes, C10-14 Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 12, 13
84082-38-2 281-985-6 chlooralkanen, C10-21 alkanes, C10-21, chloro Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 12, 13
97659-46-6 307-451-5 chlooralkanen, C10-26 alkanes, C10-26, chloro Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 12, 13
84776-06-7 283-930-1 chlooralkanen, C10-32 alkanes, C10-32, chloro Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 12, 13
71011-12-6 chlooralkanen, C12-13 chloroalkanes, C12-13 Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 12, 13
85536-22-7 287-504-6 chlooralkanen, C12-14 alkanes, C12-14, chloro Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 12, 13
84776-07-8 283-931-7 chlooralkanen, C16-27 alkanes, C16-27, chloro Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 4, 12
85049-26-9 285-195-2 chlooralkanen, C16-35 alkanes, C16-35, chloro Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 4, 12
68920-70-7 272-924-4 chlooralkanen, C6-18 alkanes, C6-18, chloro Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 12, 13
107-30-2 203-480-1 chloordimethylether chloromethyl methyl ether Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
470-90-6 207-432-0 chloorfenvinfos chlorfenvinphos MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
3724-43-4 425-970-6 chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride chloro-N,N-dimethylformiminium chloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
126-99-8 204-818-0 chloropreen chloroprene Ja MVP 2 500 g/uur 50 mg/Nm3 2-12-2013 2, 3
13654-09-6 237-137-2 decabroombifenyl decabromobiphenyl MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6, 13
13560-89-9 236-948-9 Dechloraan Plus 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 22-1-2018 11
319-86-8 206-272-9 delta-hexachloorcyclohexaan (1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 26-07-2016 9
950-299-5 di-, tri- en tetrachloortetradecaan di-, tri- and tetrachlorotetradecane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 4
10222-01-2 233-539-7 dibroomnitrilopropiamide 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 14
6108-12-9 eta-hexachloorcyclohexaan eta-hexachlorocyclohexane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 26-07-2016 9
134237-52-8 gamma-hexabroomcyclododecaan gamma-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
58-89-9 200-401-2 gamma-hexachloorcyclohexaan gamma-hexachlorocyclohexane Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
gebromeerde difenylethers brominated diphenyl ethers Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 1, 8
97553-43-0 307-202-0 gechloreerde aardolie paraffines, normaal C>10 paraffins (petroleum), normal C>10, chloro Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 12, 13
1372804-76-6 gechloreerde alkanen, C14-C16 alkanes, C14-16, chloro Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 4
85422-92-0 287-196-3 gechloreerde paraffine-oliën paraffin oils, chloro Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-07-2021 4, 12
gechloreerde paraffines van middellange keten medium-chain chlorinated paraffins Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 4
68928-80-3 273-031-2 heptabroomdifenylether heptabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 12-8-2014 8
1024-57-3 213-831-0 heptachloorepoxide heptachlor epoxide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
36355-01-8 252-994-2 hexabroombifenyl hexabromo-1,1'-biphenyl Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
36483-60-0 253-058-6 hexabroomdifenylether hexabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 12-8-2014 8
118-74-1 204-273-9 hexachloorbenzeen hexachlorobenzene Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 7
87-68-3 201-765-5 hexachloorbutadieen hexachlorobuta-1,3-diene Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
608-73-1 210-168-9 hexachloorcyclohexaan hexachlorocyclohexane (technical) Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
77-47-4 201-029-3 hexachloorcyclopentadieen hexachlorocyclopentadiene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
99688-47-8 402-210-1 monomethyldibroomdifenylmethaan monomethyl-dibromo-diphenyl methane bromobenzylbromotoluene, mixture of isomers MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 10
monomethyldichloordifenylmethaan monomethyl-dichloro-diphenyl methane MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-5-2017 4, 10
76253-60-6 278-404-3 monomethyltetrachloordifenylmethaan monomethyl-tetrachlorodiphenyl methane. Trade name: Ugilec 141 MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 10
32536-52-0 251-087-9 octabroomdifenylether diphenyl ether, octabromo derivative Ja Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 8
32534-81-9 251-084-2 pentabroomdifenylether diphenyl ether, pentabromo derivative pentabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 8
85-22-3 201-593-0 pentabroomethylbenzeen 2,3,4,5,6-pentabromoethylbenzene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
76-01-7 200-925-1 pentachloorethaan pentachloroethane MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013 5
87-86-5 201-778-6 pentachloorfenol pentachlorophenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 15
135821-03-3 syn-dodecachloorpentacyclooctadecadieen syn-dodecachloropentacyclooctadecadiene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-5-2019 4
79-94-7 201-236-9 tetrabroombisfenol A 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Ja MVP 1 5 mg/Nm3 2-12-2013 2, 3, 16
40088-47-9 254-787-2 tetrabroomdifenylether tetrabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 12-8-2014 8
198840-65-2 tetradecaan, chloorderivaten tetradecane, chloro derivs. Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 4
79-01-6 201-167-4 trichlooretheen trichloroethylene Ja Ja MVP 2 500 g/uur 50 mg/Nm3 2-12-2013 2, 3
115-96-8 204-118-5 tris(2-chloorethyl)fosfaat tris(2-chloroethyl) phosphate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
593-60-2 209-800-6 vinylbromide bromoethylene Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
75-01-4 200-831-0 vinylchloride vinyl chloride Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
 1. Alleen tetra-, penta-, hexa- en heptabroomdifenylether (respectievelijk CAS-nummers 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3).
 2. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2023, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
 3. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2023, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
 4. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
 5. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.
 6. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep gebromeerde brandvertragers
 7. Het EG nummer 200-273-9 voor hexachloorbenzeen wordt gebruikt in de EU POP- en CLP/GHS verordeningen. Dit nummer is niet correct en zou 204-273-9 moeten zijn
 8. Op basis van de NeR zijn alle gebromeerde difenylethers met uitzondering van decabroomdifenyl ethers ingedeeld als ERS
 9. Deze stof is een isomeer van hexachloorcyclohexaan, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van hexachloorcyclohecaan en zijn ook geldig voor deze isomeer.
 10. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze is opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege PBT eigenschappen.
 11. Deze vermelding omvat alle anti- en syn-isomeren van deze verbinding en combinaties daarvan.
 12. Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst
 13. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
 14. Deze stof is als ZZS geïdentificeerd omdat bij de toelating als biocide is vastgesteld dat deze hormoonverstorende eigenschappen heeft
 15. Deze vermelding geldt ook voor zouten en esters van deze verbinding omdat deze in bijlage I van de POP verordening bij deze stof staan vermeld
 16. Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur.