ZZS chroom (VI) verbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: chroom (VI) verbindingen

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Op bais van de CLP verordening worden alle chroom (VI) verbindingen als ZZs aangemerkt.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
7788-98-9 232-138-4 ammoniumchromaat ammonium chromate MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 11-02-2019 1, 2, 4, 5
7789-09-5 232-143-1 ammoniumdichromaat ammonium dichromate Ja Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 27-6-2013 1, 2
13765-19-0 237-366-8 calciumchromaat calcium chromate Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 27-6-2013 1, 2
14977-61-8 239-056-8 chromyldichloride chromyl dichloride Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
18540-29-9 606-053-1 chroom (VI) chromium (VI) Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
chroom (VI) verbindingen chromium(VI) compounds Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
24613-89-6 246-356-2 chroom(III)chromaat dichromium tris(chromate) Ja Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
1333-82-0 215-607-8 chroomtrioxide chromium trioxide Ja Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
7738-94-5 231-801-5 chroomzuur chromic acid Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 27-6-2013 1, 2, 6
13530-68-2 236-881-5 dichroomzuur dichromic acid Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 6
7789-00-6 232-140-5 kaliumchromaat potassium chromate Ja Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
7778-50-9 231-906-6 kaliumdichromaat potassium dichromate Ja Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
7758-97-6 231-846-0 loodchromaat lead chromate Ja Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 4
12656-85-8 235-759-9 loodchromaatmolybdaatsulfaat lead chromate molybdate sulfate Ja Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 4
1344-37-2 215-693-7 loodsulfochromaat lead sulfochromate Ja Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 4
7789-12-0 234-190-3 natrium dichromaat dihydraat sodium dichromate dihydrate Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
7775-11-3 231-889-5 natriumchromaat sodium chromate Ja Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 4
10588-01-9 234-190-3 natriumdichromaat sodium dichromate Ja Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
14721-18-7 238-766-5 nikkelchromaat nickel chromate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
15586-38-6 239-646-5 nikkeldichromaat nickel dichromate Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
49663-84-5 256-418-0 pentazinkchromaatoctahydroxide pentazinc chromate octahydroxide Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
7789-06-2 232-142-6 strontiumchromaat strontium chromate Ja Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 4
1189-85-1 tert-butylchromaat tert-butyl chromate MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 3-10-2017 1, 2, 4, 5
13530-65-9 236-878-9 zinkchromaat zinc chromate Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
11103-86-9 234-329-8 zinkkaliumchromaat potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate Ja Ja MVP 1 0,5 g/uur 0,1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
  1. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  2. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  3. Deze vermelding geldt voor alle chroom(VI)verbindingen, met uitzondering van bariumchromaat
  4. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.
  5. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep chroom (VI) verbindingen
  6. Geldt ook voor oligomeren van deze stof