ZZS chroom (VI) verbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: chroom (VI) verbindingen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Op bais van de CLP verordening worden alle chroom (VI) verbindingen als ZZS aangemerkt.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
81121-61-1 632-855-6 4-(dimethylamino)pyridinium chloorchromaat 4-(Dimethylamino)pyridinium chlorochromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 9-1-2023 2, 5
104316-83-8 620-831-8 4-carboxypyridinium dichromaat 4-Carboxypyridinium dichromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 9-1-2023 2, 5
85186-64-7 286-048-5 amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
85029-59-0 285-084-9 amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-5-methyl-2-fenyl-3H-pyrazol-3-onaat(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoaat(2-)]chromaat(1-) amines, C10-14-branched and linear alkyl, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
85186-67-0 286-051-1 amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
85186-66-9 286-050-6 amines, C10-14-vetakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
13573-16-5 237-003-3 ammonium diamminetetrakis(thiocyanaat-N)chromaat(1-) ammonium diamminetetrakis(thiocyanato-N)chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
68214-26-6 269-290-6 ammonium diaquabis[salicylaat(2-)-O1,O2]chromaat(1-) ammonium diaquabis[salicylato(2-)-O1,O2]chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
7788-98-9 232-138-4 ammoniumchromaat ammonium chromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 2, 5
7789-09-5 232-143-1 ammoniumdichromaat ammonium dichromate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-6-2013
10294-40-3 233-660-5 bariumchromaat barium chromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
1624-02-8 216-612-8 bis(trifenylsilyl)chromaat bis(triphenylsilyl) chromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
13765-19-0 237-366-8 calciumchromaat calcium chromate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-6-2013
14307-33-6 238-243-1 calciumdichromaat calcium dichromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
56320-90-2 620-910-7 cesiumchromaat cesium chromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
13530-67-1 236-879-4 cesiumdichromaat caesium dichromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
71701-12-7 275-861-0 chromaat(1-), [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-1-naftaleen]acetamidaat(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftaleenolato(2-)]-, waterstof, verbinding met N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) chromate(1-), [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
14977-61-8 239-056-8 chromyldichloride chromyl dichloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
18540-29-9 606-053-1 chroom (VI) chromium (VI) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
chroom (VI) verbindingen chromium(VI) compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
24613-89-6 246-356-2 chroom(III)chromaat dichromium tris(chromate) Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1333-82-0 215-607-8 chroomtrioxide chromium trioxide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7738-94-5 231-801-5 chroomzuur chromic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-6-2013 4
13454-78-9 236-640-4 dicesiumchromaat dicesium chromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
13530-68-2 236-881-5 dichroomzuur dichromic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
18454-12-1 242-339-9 diloodchromaatoxide dilead chromate oxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-2-2022 2, 3, 5
118685-33-9 405-665-4 een mengsel van: dinatrium (6-(4-anisidino)-3-sulfonaat-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftalaat)(1-(5-chloor-2-oxidofenylazo)-2-naftalaat)chromaat(1-); trinatrium bis(6-(4-anisidine)-3-sulfonaat-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftalaat)chromaat(1-) a mixture of: disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato)(1-(5-chloro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-); trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato)chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
109201-26-5 625-386-3 imidazoliumdichromaat imidazolium dichromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
16037-50-6 240-174-7 kaliumchloortrioxochromaat potassium chlorotrioxochromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
7789-00-6 232-140-5 kaliumchromaat potassium chromate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7778-50-9 231-906-6 kaliumdichromaat potassium dichromate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13548-42-0 236-922-7 koperchromaat copper chromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
14307-35-8 238-244-7 lithiumchromaat lithium chromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
52478-50-9 630-438-3 lithiumdichromaat hydraat lithium dichromate hydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
7758-97-6 231-846-0 loodchromaat lead chromate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
12656-85-8 235-759-9 loodchromaatmolybdaatsulfaat lead chromate molybdate sulfate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
1344-37-2 215-693-7 loodsulfochromaat lead sulfochromate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
13423-61-5 236-540-0 magnesiumchromaat magnesium chromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
23371-94-0 621-186-5 magnesiumchromaat hydraat magnesium chromate hydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
14104-85-9 237-959-1 magnesiumdichromaat magnesium dichromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
939-191-9 mengsel van amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) en amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) en amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
701-287-1 mengsel van bariumchromaat, koperdichroomtetraoxide en koperoxide reaction mass of barium chromate, copper dichromium tetraoxide and copper oxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
936-862-8 mengsel van ijzerdichloride en mangaandichloride en natriumchromaat reaction mass of iron dichloride and manganese dichloride and sodium chromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
937-062-1 mengsel van ijzertrichloride en natriumdichromaat reaction mass of iron trichloride and sodium dichromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
957-183-3 mengsel van tert-butylacetaat en strontium chromaat en 2-heptanon en oxosilanediol en dioxotitanium en m-xyleen en 2-methoxy-1-methylethylacetaat en nafta oplosmiddel (petroleum), licht aromatisch en ethylbenzeen reaction mass of tert-butyl acetate and strontium chromate and heptan-2-one and oxosilanediol and dioxotitanium and m-xylene and 2-methoxy-1-methylethyl acetate and solvent naphtha (petroleum), light arom. and ethylbenzene MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-9-2023 6, 7
916-865-0 mengsel van chromaat(1-), [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-1-naftaleen]acetamide(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-, waterstof, verbinding met N-cyclohexylcyclohexaanamine (1:1) en waterstof bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalato(2-)]chromaat(1-), verbinding met dicyclohexylamine (1:1) waterstof bis[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-1-naftyl]acetamide(2-)]chromaat(1-), verbinding met dicyclohexylamine (1:1) reaction mass of Chromate(1-), [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) and hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with dicyclohexylamine (1:1) and hydrogen bis[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthyl]acetamidato(2-)]chromate(1-) , compound with dicyclohexylamine (1:1) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
117527-94-3 403-720-7 mengsel van: tert-alkyl(C12-C14)ammonium-bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-chromaat(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium-bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-chromaat(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium-bis[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrofenyl]azo]-2-naftalenolato(2-)]-chromaat(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium-[[1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]]-chromaat(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium-[[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrofenyl]azo]-2-naftalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]]-chromaat(1-); C12-14-tert-alkylammonium((1-(4(of 5)-nitro-2-oxidofenylazo)-2-naftolato)(1-(3-nitro-2-oxido-5-pentylfenylazo)-2-naftolato))chromaat(1-) a mixture of: tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium [[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium [[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium ((1-(4(or 5)-nitro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)(1-(3-nitro-2-oxido-5-pentylphenylazo)-2-naphtholato))chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
57206-83-4 260-617-8 natrium bis[1-[[2-hydroxy-3-nitro-5-tert-pentylfenyl]azo]-2-naftolato(2-)]chromaat(1-) sodium bis[1-[[2-hydroxy-3-nitro-5-tert-pentylphenyl]azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
7789-12-0 616-541-6 natrium dichromaat dihydraat sodium dichromate dihydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7775-11-3 231-889-5 natriumchromaat sodium chromate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
10588-01-9 234-190-3 natriumdichromaat sodium dichromate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
938-917-1 natriumdichromaat oplossing sodium dichromate solution MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
14721-18-7 238-766-5 nikkelchromaat nickel chromate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
15586-38-6 239-646-5 nikkeldichromaat nickel dichromate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur oligomers of chromic acid and dichromic acid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 5
49663-84-5 256-418-0 pentazinkchromaatoctahydroxide pentazinc chromate octahydroxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
26299-14-9 247-595-5 pyridiniumchloorchromaat pyridinium chlorochromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
20039-37-6 243-478-8 pyridiniumdichromaat pyridinium dichromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
83042-08-4 625-358-0 pyridiniumfluorchromaat pyridinium fluorochromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
56549-24-7 621-797-7 quinoliniumdichromaat quinolinium dichromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
13446-72-5 236-601-1 rubidium chromaat rubidium chromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-12-2022 2, 5
7789-06-2 232-142-6 strontiumchromaat strontium chromate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
1189-85-1 tert-butylchromaat tert-butyl chromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-10-2017 2, 5
54712-57-1 621-795-6 tetrabutylammonium chloorchromaat tetrabutylammonium chlorochromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
89952-87-4 685-066-4 tetrakis(pyridine)zilver(I)dichromaat tetrakis(pyridine)silver(I) dichromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
75234-41-2 278-145-6 trinatrium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulfofenyl)azo]fenyl]azo]benzoaat(3-)]chromaat(3-) trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
61916-41-4 263-319-6 trinatrium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaftaleen-1-sulfonaat(3-)]chromaat(3-) trisodium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan acids generated from chromium trioxide and their oligomers Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-1-2022 5
74421-71-9 277-864-2 waterstof bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalaat(2-)]chromaat(1-), verbinding met with dicyclohexylamine (1:1) hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with dicyclohexylamine (1:1) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
71839-90-2 276-074-5 waterstof bis[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-1-naftyl]acetamidaat(2-)]chromaat(1-), verbinding met dicyclohexylamine (1:1) hydrogen bis[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthyl]acetamidato(2-)]chromate(1-) , compound with dicyclohexylamine (1:1) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
76899-34-8 278-569-1 waterstof chloortrioxochromaat(1-), verbinding met 2,2'-bipyridine (1:1) hydrogen chlorotrioxochromate(1-) , compound with 2,2'-bipyridine (1:1) MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
7784-01-2 232-043-8 zilverchromaat silver chromate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 2, 5
13530-65-9 236-878-9 zinkchromaat zinc chromate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
11103-86-9 234-329-8 zinkkaliumchromaat potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
65272-71-1 613-764-0 zwavelzuur, mengsel met chroomzuur (H2Cr2O7) kaliumzout (1:2) sulfuric acid, mixt. with chromic acid (H2Cr2O7) potassium salt (1:2) MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-9-2023 6, 7
  1. Deze vermelding geldt voor alle chroom(VI)verbindingen, met uitzondering van bariumchromaat
  2. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep chroom (VI) verbindingen
  3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.
  4. Geldt ook voor oligomeren van deze stof
  5. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  6. Deze stof wordt als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de gegevens bij ECHA (echa.europa.eu) één of meerdere ZZS bevat. In overeenkomst met de mengselnotitie wordt de stof dan als ZZS geïdentificeerd.
  7. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar bevat één of meerdere ZZS. De stofklasse van de ZZS met de strengste stofklasse is weergegeven.