ZZS glycol ethers - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: glycol ethers

Versie
03-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
629-14-1 211-076-1 1,2-diethoxyethaan 1,2-diethoxyethane Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
110-71-4 203-794-9 1,2-dimethoxyethaan 1,2-dimethoxyethane Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
110-80-5 203-804-1 2-ethoxyethanol 2-ethoxyethanol Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
111-15-9 203-839-2 2-ethoxyethylacetaat 2-ethoxyethyl acetate Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
109-86-4 203-713-7 2-methoxyethanol ethyleenglycolmono-methylether Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
110-49-6 203-772-9 2-methoxyethylacetaat 2-methoxyethyl acetate Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
1589-47-5 216-455-5 2-methoxypropanol 2-methoxypropanol Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
70657-70-4 274-724-2 2-methoxypropylacetaat 2-methoxypropyl acetate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013 1
37894-46-5 253-704-7 etacelasil etacelasil Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
111-96-6 203-924-4 ethyleenglycoldimethylether bis(2-methoxyethyl) ether Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
625-45-6 210-894-6 methoxyazijnzuur methoxyacetic acid Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
143-24-8 205-594-7 tetraethyleenglycoldimethylether bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 2
112-49-2 203-977-3 triglyme 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. Op de NeR stond deze stof ook vermeld onder CAS-nummer 117955-40-5
  2. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.