ZZS glycol ethers - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: glycol ethers

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
112-49-2 203-977-3 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
629-14-1 211-076-1 1,2-diethoxyethaan 1,2-diethoxyethane Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
110-71-4 203-794-9 1,2-dimethoxyethaan 1,2-dimethoxyethane Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
110-80-5 203-804-1 2-ethoxyethanol 2-ethoxyethanol Ja Ja MVP 2 500 g/uur 50 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
111-15-9 203-839-2 2-ethoxyethylacetaat 2-ethoxyethyl acetate Ja Ja MVP 2 500 g/uur 50 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
109-86-4 203-713-7 2-methoxyethanol ethyleenglycolmono-methylether Ja Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
110-49-6 203-772-9 2-methoxyethylacetaat 2-methoxyethyl acetate Ja Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
1589-47-5 216-455-5 2-methoxypropanol 2-methoxypropanol Ja MVP 2 500 g/uur 50 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
70657-70-4 274-724-2 2-methoxypropylacetaat 2-methoxypropyl acetate Ja MVP 2 500 g/uur 50 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 3
111-96-6 203-924-4 bis(2-methoxyethyl)ether bis(2-methoxyethyl) ether Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
37894-46-5 253-704-7 etacelasil etacelasil Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
625-45-6 210-894-6 methoxyazijnzuur methoxyacetic acid Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
  1. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  2. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  3. Op de NeR stond deze stof ook vermeld onder CAS-nummer 117955-40-5