ZZS benzidines - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: benzidines

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
41766-73-8 (1,1'-bifenyl)-4,4'-diamine, dihydrofluoride (1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine, dihydrofluoride MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-3-2022 4, 5
52754-64-0 (1,1'-bifenyl)-4,4'-diamine, monoacetaat (1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine, monoacetate MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-3-2022 4, 5
66836-18-8 (1,1'-bifenyl)-ar,ar',4,4'-tetramine (1,1'-biphenyl)-ar,ar',4,4'-tetramine MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-3-2022 4, 5
38668-12-1 [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine, perchloraat [1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, perchlorate MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2022 4, 5
29806-76-6 1,1'-bipifenyl-4,4'-diamine, monoperchloraat 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, monoperchlorate MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-1-2022 4, 5
6426-67-1 613-540-2 1,3,6-naftaleentrisulfonzuur, 8-hydroxy-7-((4'-((2-hydroxy-1-naftaleen)azo)-(1,1'-bifenyl)-4-yl)-azo)-, trinatriumzout 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 8-hydroxy-7-((4'-((2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo)-(1,1'-biphenyl)-4-yl)-azo)-, trisodium salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-3-2022 4, 5
8004-59-9 616-837-5 2,[?]-naftaleendisulfonzuur, 4-[[4-[(4-amino-1-naftaleen)azo]-1-naftaleen]azo]-, dinatriumzout 2,[?]-naphthalenedisulfonic acid, 4-[[4-[(4-amino-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, disodium salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-3-2022 4, 5
74332-73-3 277-822-3 3,3’-dichloorbenzidine sulfaat 3,3'-dichlorobenzidine sulphate MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-2-2022 4, 5
91-94-1 202-109-0 3,3'-dichloorbenzidine 3,3'-dichlorobenzidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
612-83-9 210-323-0 3,3'-dichloorbenzidine dihydrochloride 3,3'-dichlorobenzidine dihydrochloride MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-2-2022 4, 5
119-90-4 204-355-4 3,3'-dimethoxybenzidine 3,3'-dimethoxybenzidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
20325-40-0 243-737-5 3,3'-dimethoxybifenyl-4,4'-yleendiammonium dichloride 3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylenediammonium dichloride MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-2-2022 4, 5
119-93-7 204-358-0 4,4'-bi-o-toluïdine 4,4'-bi-o-toluidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
612-82-8 210-322-5 4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride 4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
64969-36-4 265-294-7 4,4'-bi-o-toluidine disulfaat [3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
74753-18-7 277-985-0 4,4'-bi-o-toluidinesulfaat 4,4'-bi-o-toluidine sulphate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
92-87-5 202-199-1 benzidine benzidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
36341-27-2 252-984-8 benzidine acetaat benzidine acetate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
531-85-1 208-519-6 benzidine dihydrochloride benzidine dihydrochloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
41195-21-5 benzidine diperchloraat benzidine diperchlorate MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-2-2022 4, 5
14414-68-7 benzidine hydrochloride benzidine, hydrochloride MVP 1 0,05 mg/Nm3 14-2-2022 4, 5
21136-70-9 244-236-4 benzidinesulfaat benzidine sulfate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
91-95-2 202-110-6 bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
573-58-0 209-358-4 C.I. Direct Red 28 disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
27336-24-9 dinatrium 4,4'-diaminobifenyl-2,2'-disulfonaat disodium 4,4'-diaminobiphenyl-2,2'-disulfonate MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-3-2022 4, 5
4335-09-5 224-376-2 dinatrium 4-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(4-hydroxyfenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrofenyl)azo]naftaleen-2,7-disulfonaat disodium 4-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(4-hydroxyphenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-4-2023 4, 5
16071-86-6 240-221-1 dinatrium-{5-[(4'-((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)(1,1'-bifenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)}cupraat(2-) disodium {5-[(4'-((2,6-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo)phenyl)azo)(1,1'-biphenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)}cuprate(2-) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1937-37-7 217-710-3 dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-yl]azo]-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphtalene-2,7-disulphonate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
613-35-4 210-338-2 N,N'-diacetylbenzidine N,N'-diacetylbenzidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2602-46-2 220-012-1 tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat] tetrasodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
zouten van 3,3'-dichloorbenzidine salts of 3,3'-dichlorobenzidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine salts of 3,3'-dimethoxybenzidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine salts of 4,4'-bi-o-toluidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-2-2022
zouten van benzidine benzidine and its salts Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. Geldt ook voor de zouten van 3,3'-dimethylbenzidine
  2. Geldt ook voor: zouten van 3,3-dichloorbenzidine
  3. Geldt ook voor: zouten van benzidine; zouten van 4,4'-diaminobifenyl
  4. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  5. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).