ZZS benzidines - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: benzidines

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
64969-36-4 265-294-7 [3,3-Dimethyl[1,1-bifenyl]-4,4-diyl]diammoniumbis(hydrogeensulfaat) [3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
91-94-1 202-109-0 3,3'-dichloorbenzidine 3,3'-dichlorobenzidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
119-90-4 204-355-4 3,3'-dimethoxybenzidine 3,3'-dimethoxybenzidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
119-93-7 204-358-0 3,3'-dimethylbenzidine 4,4'-bi-o-toluidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
612-82-8 210-322-5 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride 4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
74753-18-7 277-985-0 3,3'-dimethylbenzidine sulfate 4,4'-bi-o-toluidine sulphate Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
92-87-5 202-199-1 benzidine benzidine Ja MVP1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
36341-27-2 252-984-8 benzidine acetaat benzidine acetate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
531-85-1 208-519-6 benzidine dihydrochloride benzidine dihydrochloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
531-86-2 208-520-1 benzidine sulfaat benzidine sulfate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
91-95-2 202-110-6 bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
613-35-4 210-338-2 N,N'-diacetylbenzidine N,N'-diacetylbenzidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
zouten van 3,3'-dichloorbenzidine salts of 3,3'-dichlorobenzidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine salts of 3,3'-dimethoxybenzidine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
zouten van benzidine benzidine and its salts Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  2. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  3. Geldt ook voor de zouten van 3,3'-dimethylbenzidine
  4. Geldt ook voor: zouten van 3,3-dichloorbenzidine
  5. Geldt ook voor: zouten van benzidine; zouten van 4,4'-diaminobifenyl