ZZS organosiliciumverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: organosiliciumverbindingen

Versie
19-01-2023
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl (opens in a new tab)

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies (opens in a new tab).

Lees meer over ZZS (opens in a new tab).

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen" (opens in a new tab).

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
1067-53-4 213-934-0 tris(2-methoxyethoxy)vinylsilaan tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 1
  1. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.