ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: gewasbeschermingsmiddelen en of biociden

Versie
25-02-2019
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

De meeste van onderstaande stoffen zijn niet meer toegelaten als gewasbeschermingsmiddel en/of biocide.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
119738-06-6 414-200-4 (±) tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloorchinoxalin-2-yloxy)-fenyloxy]propanoaat (±) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2440-02-0 (1R,4S,5S)-1,2,3,4,5,7,7-heptachloorbicyclo[2.2.1]hept-2-een (1R,4S,5S)-1,2,3,4,5,7,7-heptachlorobicyclo[2.2.1]hept-2-ene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
105024-66-6 405-020-7 (4-ethoxyfenyl)(3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl)dimethylsilaan (4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
309-00-2 206-215-8 aldrin aldrin Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
959-98-8 alfa-endosulfan alpha-endosulfan Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
319-84-6 206-270-8 alfa-hexachloorcyclohexaan alpha HCH Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
84-65-1 201-549-0 antrachinon anthraquinone Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
68049-83-2 azafenidin azafenidin Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
151-56-4 205-793-9 aziridine ethyleneimine Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 5, 6
41083-11-8 255-209-1 azocyclotin azocyclotin MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-4-2014 7
17804-35-2 241-775-7 benomyl benomyl Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
33213-65-9 beta-endosulfan beta-endosulfan Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
319-85-7 206-271-3 beta-hexachloorcyclohexaan beta HCH Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
485-31-4 207-612-9 binapacryl binapacryl Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
56073-10-0 259-980-5 brodifacoum brodifacoum Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
28772-56-7 249-205-9 bromadiolon bromadiolone Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
2425-06-1 219-363-3 captafol captafol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
10605-21-7 234-232-0 carbendazim carbendazim Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
16118-49-3 240-286-6 carbetamide carbetamide (ISO) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
57-74-9 200-349-0 chloordaan som chlordane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
143-50-0 205-601-3 chloordecon chlordecone Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3691-35-8 223-003-0 chloorfacinon chlorophacinone Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
470-90-6 207-432-0 chloorfenvinfos chlorfenvinphos MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 8
5836-29-3 227-424-0 cumatetralyl coumatetralyl Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
66-81-9 200-636-0 cycloheximide cycloheximide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13121-70-5 236-049-1 cyhexatin cyhexatin MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 5, 6, 9, 10
94361-06-5 cyproconazool cyproconazole (ISO) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
3424-82-6 222-318-0 DDE, 2,4'-isomeer 2,2,o,p'-tetrachlorovinylidenebisbenzene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 8
789-02-6 212-332-5 DDT, 2,4'-isomeer 2,2,2,o,p'-pentachloroethylidenebisbenzene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 8
50-29-3 200-024-3 DDT, 4,4'-isomeer 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
319-86-8 206-272-9 delta-hexachloorcyclohexaan (1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 26-07-2016 1, 11
1002-53-5 dibutyltin dibutyltin hydride MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 5, 6, 9, 10
683-18-1 211-670-0 dibutyltindichloride dibutyltin-dichloride Ja Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 5, 6
818-08-6 212-449-1 dibutyltinoxide dibutyltin-oxide MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 5, 6, 9, 10
115-32-2 204-082-0 dicofol dicofol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
60-57-1 200-484-5 dieldrin dieldrin Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
56073-07-5 259-978-4 difenacum difenacoum Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
104653-34-1 difethialon difethialone Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
39300-45-3 254-408-0 dinocap dinocap Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
88-85-7 201-861-7 dinoseb dinoseb Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1420-07-1 215-813-8 dinoterb dinoterb Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
330-54-1 206-354-4 diuron diuron MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 8
115-29-7 204-079-4 endosulfan endosulfan Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
72-20-8 200-775-7 endrin endrin Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
133855-98-8 406-850-2 epoxiconazool epoxiconazole Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
37894-46-5 253-704-7 etacelasil etacelasil Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
6108-12-9 eta-hexachloorcyclohexaan eta-hexachlorocyclohexane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 26-07-2016 1, 11
103112-35-2 401-290-5 ethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat ethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-(trichloromethyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
2104-64-5 218-276-8 ethyl-p-nitrofenylthiobenzeenfosfenaat O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13356-08-6 236-407-7 fenbutatin bis(tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin) oxide MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 5, 6, 9, 10
76-87-9 200-990-6 fentinhydroxide fentin hydroxide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-4-2014 7
90035-08-8 421-960-0 flocumafen flocoumafen Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
69806-50-4 274-125-6 fluazifop-butyl fluazifop-butyl Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
70124-77-5 274-322-7 flucythrinaat flucythrinate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
103361-09-7 flumioxazine flumioxazin Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
85509-19-9 flusilazool flusilazole Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
58-89-9 200-401-2 gamma-hexachloorcyclohexaan gamma-HCH Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
77182-82-2 278-636-5 glufosinaat-ammonium ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
76-44-8 200-962-3 heptachloor heptachlor Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1024-57-3 213-831-0 heptachloorepoxide heptachlor epoxide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
28680-45-7 249-153-7 heptachloornorborneen heptachlorobicyclo[2.2.1]hept-2-ene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
87-68-3 201-765-5 hexachloorbutadieen hexachlorobuta-1,3-diene Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
608-73-1 210-168-9 hexachloorcyclohexaan hexachlorocyclohexane (technical) Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
465-73-6 207-366-2 isodrin isodrin Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
330-55-2 206-356-5 linuron linuron Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
72-43-5 200-779-9 methoxychloor methoxychlor Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2385-85-5 219-196-6 mirex mirex Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1836-75-5 217-406-0 nitrofeen nitrofen Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
organische tinverbindingen organostannic compounds Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 5, 6
75-21-8 200-849-9 oxiraan ethylene oxide Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
87-86-5 201-778-6 pentachloorfenol pentachlorophenol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 12
60207-90-1 262-104-4 propiconazool 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-10-2018 3
124495-18-7 quinoxyfen quinoxyfen Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
148477-71-8 spirodiclofen Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-10-2018 3
95-06-7 202-388-9 sulfallaat sulfallate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2227-13-6 218-761-4 tetrasul tetrasul Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
111988-49-9 thiacloprid thiacloprid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
8001-35-2 232-283-3 toxafeen toxaphene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
55219-65-3 259-537-6 triadimenol triadimenol (ISO) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
688-73-3 211-704-4 tributyltin tri-n-butyltin hydride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 13
tributyltin verbindingen tributyltin compounds Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
36643-28-4 tributyltin-kation tributyltin cation Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
56-35-9 200-268-0 tributyltinoxide bis(tributyltin) oxide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
24602-86-6 246-347-3 tridemorf tridemorph Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
892-20-6 212-967-8 trifenyltin triphenyltin-hydride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 9, 14
900-95-8 212-984-0 trifenyltinacetaat fentin acetate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 9, 14
639-58-7 211-358-4 trifenyltinchloride fentin chloride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 9, 14
trifenyltinverbindingen som triphenyltin acetate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 9, 14
68694-11-1 triflumizool triflumizole Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017 1
1582-09-8 216-428-8 trifluralin trifluralin Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
50471-44-8 256-599-6 vinchlozolin vinclozolin Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
zouten en esters van dinoseb salts and esters of dinoseb Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
zouten en esters van dinoterb salts and esters of dinoterb Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
 1. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
 2. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
 3. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
 4. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.
 5. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.
 6. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep organische tinverbindingen
 7. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.
 8. Deze stof is een isomeer van hexachloorcyclohexaan, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van hexachloorcyclohecaan en zijn ook geldig voor deze isomeer.
 9. Deze vermelding geldt ook voor zouten en esters van deze verbinding omdat onder REACH voor al deze verbindingen restricties gelden vanwege eigenschappen die voldoen aan de ZZS criteria
 10. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep tributyltinverbindingen
 11. Deze stof of stofgroep is niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar is qua structuur, fysisch-chemische eigenschappen en toxiciteit van het kation gelijkwaardig aan trifenyltinhydroxide. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn daarom gelijk aan die van trifenyltinhydroxide.