ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: gewasbeschermingsmiddelen en of biociden

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

De meeste van onderstaande stoffen zijn niet meer toegelaten als gewasbeschermingsmiddel en/of biocide.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
2440-02-0 (1R,4S,5S)-1,2,3,4,5,7,7-heptachloorbicyclo[2.2.1]hept-2-een (1R,4S,5S)-1,2,3,4,5,7,7-heptachlorobicyclo[2.2.1]hept-2-ene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
115850-69-6 (1RS,2SR,5RS)-2-(4-chloorbenzyl)-5-isopropyl-1- (1H-1,2,4-triazool-1- ylmethyl)cyclopentanol (1RS,2SR,5RS)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1- (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 10
115937-89-8 (1RS,2SR,5SR)-2-(4-chloorbenzyl)-5-isopropyl-1- (1H-1,2,4-triazool-1- ylmethyl)cyclopentanol (1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1- (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 10
105024-66-6 405-020-7 (4-ethoxyfenyl)(3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl)dimethylsilaan (4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
309-00-2 206-215-8 aldrin aldrin Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
959-98-8 alfa-endosulfan alpha-endosulfan Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
319-84-6 206-270-8 alfa-hexachloorcyclohexaan alpha-hexachlorocyclohexane Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
84-65-1 201-549-0 antrachinon anthraquinone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017
68049-83-2 620-425-0 azafenidin azafenidin Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
151-56-4 205-793-9 aziridine ethyleneimine Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
41083-11-8 255-209-1 azocyclotin azocyclotin MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-4-2014 4
17804-35-2 241-775-7 benomyl benomyl Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
33213-65-9 beta-endosulfan beta-endosulfan Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
319-85-7 206-271-3 beta-hexachloorcyclohexaan beta-hexachlorocyclohexane Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
485-31-4 207-612-9 binapacryl binapacryl Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
56073-10-0 259-980-5 brodifacoum brodifacoum Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
28772-56-7 249-205-9 bromadiolon bromadiolone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
2425-06-1 219-363-3 captafol captafol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
10605-21-7 234-232-0 carbendazim carbendazim Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
16118-49-3 240-286-6 carbetamide carbetamide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017
57-74-9 200-349-0 chloordaan chlordane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
143-50-0 205-601-3 chloordecon chlordecone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3691-35-8 223-003-0 chloorfacinon chlorophacinone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
470-90-6 207-432-0 chloorfenvinfos chlorfenvinphos MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
67-97-0 200-673-2 colecalciferol cholecalciferol MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-1-2023 8, 10
5836-29-3 227-424-0 cumatetralyl coumatetralyl Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
66-81-9 200-636-0 cycloheximide cycloheximide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13121-70-5 236-049-1 cyhexatin cyhexatin MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 7
94361-06-5 619-020-1 cyproconazool cyproconazole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017
3424-82-6 222-318-0 DDE, 2,4'-isomeer 2,2,o,p'-tetrachlorovinylidenebisbenzene MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
789-02-6 212-332-5 DDT, 2,4'-isomeer 2,2,2,o,p'-pentachloroethylidenebisbenzene MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
50-29-3 200-024-3 DDT, 4,4'-isomeer 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
319-86-8 206-272-9 delta-hexachloorcyclohexaan (1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 26-07-2016 6
10222-01-2 233-539-7 dibroomnitrilopropiamide 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 8
683-18-1 211-670-0 dibutyltindichloride dibutyltin-dichloride Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 7
1002-53-5 dibutyltinhydride dibutyltin hydride MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 7
818-08-6 212-449-1 dibutyltinoxide dibutyltin-oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 7
115-32-2 204-082-0 dicofol dicofol Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
60-57-1 200-484-5 dieldrin dieldrin Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
56073-07-5 259-978-4 difenacum difenacoum Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
104653-34-1 difethialon difethialone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
39300-45-3 254-408-0 dinocap dinocap Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
88-85-7 201-861-7 dinoseb dinoseb Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1420-07-1 215-813-8 dinoterb dinoterb Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
330-54-1 206-354-4 diuron diuron Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
115-29-7 204-079-4 endosulfan endosulfan Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
72-20-8 200-775-7 endrin endrin Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
133855-98-8 406-850-2 epoxiconazool epoxiconazole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
37894-46-5 253-704-7 etacelasil etacelasil Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
6108-12-9 eta-hexachloorcyclohexaan eta-hexachlorocyclohexane Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 26-07-2016 6
103112-35-2 401-290-5 ethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat ethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-(trichloromethyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
75-21-8 200-849-9 ethyleenoxide ethylene oxide Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
2104-64-5 218-276-8 ethyl-p-nitrofenylthiobenzeenfosfenaat O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13356-08-6 236-407-7 fenbutatin bis(tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin) oxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 7
90035-08-8 421-960-0 flocumafen flocoumafen Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
69806-50-4 274-125-6 fluazifop-butyl fluazifop-butyl Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
70124-77-5 274-322-7 flucythrinaat flucythrinate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
61213-25-0 262-661-3 flurochloridone flurochloridon Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 10
85509-19-9 617-717-5 flusilazool flusilazole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
58-89-9 200-401-2 gamma-hexachloorcyclohexaan gamma-hexachlorocyclohexane Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
77182-82-2 278-636-5 glufosinaat-ammonium ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
100784-20-1 600-130-3 halosulfuronmethyl halosulfuron-methyl Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2020
76-44-8 200-962-3 heptachloor heptachlor Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1024-57-3 213-831-0 heptachloorepoxide heptachlor epoxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
28680-45-7 249-153-7 heptachloornorborneen heptachlorobicyclo[2.2.1]hept-2-ene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
87-68-3 201-765-5 hexachloorbutadieen hexachlorobuta-1,3-diene Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
608-73-1 210-168-9 hexachloorcyclohexaan hexachlorocyclohexane (technical) Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
125225-28-7 603-038-1 ipconazool ipconazole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 10
465-73-6 207-366-2 isodrin isodrin Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
881685-58-1 632-619-2 isopyrazam isopyrazam Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 10
330-55-2 206-356-5 linuron linuron Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
8018-01-7 616-995-5 mancozeb mancozeb Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 10
72-43-5 200-779-9 methoxychloor methoxychlor Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2385-85-5 219-196-6 mirex mirex Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
70161-44-3 274-357-8 natrium-N-(hydroxymethyl)glycinaat sodium N-(hydroxymethyl)glycinate Ja MVP 2 1 mg/Nm3 11-9-2020 10
1836-75-5 217-406-0 nitrofeen nitrofen Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
organische tinverbindingen organostannic compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
87-86-5 201-778-6 pentachloorfenol pentachlorophenol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 9
pesticide, arseenverbinding pesticide, arsenic compound Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 7, 11
60207-90-1 262-104-4 propiconazool propiconazole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-10-2018
13463-41-7 236-671-3 pyrithionzink pyrithione zinc Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 10
124495-18-7 602-997-3 quinoxyfen quinoxyfen Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
148477-71-8 604-636-5 spirodiclofen spirodiclofen Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-10-2018
95-06-7 202-388-9 sulfallaat sulfallate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2227-13-6 218-761-4 tetrasul tetrasul Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
111988-49-9 601-147-9 thiacloprid thiacloprid Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017
8001-35-2 232-283-3 toxafeen toxaphene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
55219-65-3 259-537-6 triadimenol triadimenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017
688-73-3 211-704-4 tributyltin tri-n-butyltin hydride MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
tributyltin verbindingen tributyltin compounds Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
36643-28-4 tributyltin-kation tributyltin cation Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
56-35-9 200-268-0 tributyltinoxide bis(tributyltin) oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
24602-86-6 246-347-3 tridemorf tridemorph Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
892-20-6 212-967-8 trifenyltin triphenyltin-hydride MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 3
900-95-8 212-984-0 trifenyltinacetaat fentin acetate MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 3
639-58-7 211-358-4 trifenyltinchloride fentin chloride MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1, 3
76-87-9 200-990-6 trifenyltinhydroxide fentin hydroxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-4-2014 4
68694-11-1 triflumizool triflumizole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
1582-09-8 216-428-8 trifluraline trifluralin Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
50471-44-8 256-599-6 vinchlozolin vinclozolin Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
zouten en esters van dinoseb salts and esters of dinoseb Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
zouten en esters van dinoterb salts and esters of dinoterb Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
 1. Deze stof of stofgroep is niet als ZZS opgenomen in bijlage III van het BAL maar is qua structuur, fysisch-chemische eigenschappen en toxiciteit van het kation gelijkwaardig aan trifenyltinhydroxide. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn daarom gelijk aan die van trifenyltinhydroxide.
 2. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.
 3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep organische tinverbindingen
 4. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.
 5. Op basis van de CLP worden niet alle tributyltinverbindingen als ZZS aangemerkt maar op basis van de KRW wel.
 6. Deze stof is een isomeer van hexachloorcyclohexaan, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van hexachloorcyclohecaan en zijn ook geldig voor deze isomeer.
 7. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
 8. Deze stof is als ZZS geïdentificeerd omdat bij de toelating als biocide is vastgesteld dat deze hormoonverstorende eigenschappen heeft
 9. Deze vermelding geldt ook voor zouten en esters van deze verbinding omdat deze in bijlage I van de POP verordening bij deze stof staan vermeld
 10. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
 11. Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen