ZZS gebromeerde brandvertragers - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: gebromeerde brandvertragers

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Op basis van het OSPAR verdrag worden alle gebromeerde brandvertragers als ZZS geïdentificeerd.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
59447-55-1 261-767-7 (pentabroomfenyl)methylacrylaat (pentabromophenyl)methyl acrylate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
97416-84-7 306-832-3 1,1'-(isopropylideen)bis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen] 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 2, 3
3194-55-6 221-695-9 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
25637-99-4 247-148-4 1,3,5,7,9,11-hexabroomcyclododecaan 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
36065-30-2 252-859-8 1,3,5-tribroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen 1,3,5-tribromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
446255-22-7 2,2',3,3',4,5',6-heptabroomdifenylether heptabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
207122-16-5 2,2',3,4,4',5',6-heptabroomdifenylether heptabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
68631-49-2 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether hexabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
207122-15-4 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether hexabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
60348-60-9 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether pentabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
5436-43-1 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
3296-90-0 221-967-7 2,2-bis(broommethyl)propaan-1,3-diol 2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 1
36483-57-5 253-057-0 2,2-dimethyl-1-propanol, tribroomderivaat 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 1
96-13-9 202-480-9 2,3-dibroompropaan-1-ol 2,3-dibromopropan-1-ol Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
1522-92-5 3-broom-2,2-bis(broommethyl)-1-propanol 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 7
39635-79-5 254-551-9 4,4'-sulfonylbis[2,6-dibroomfenol] 4,4'-sulphonylbis[2,6-dibromophenol] MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 2, 3
134237-50-6 alfa-hexabroomcyclododecaan alpha-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
134237-51-7 beta-hexabroomcyclododecaan beta-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
26040-51-7 247-426-5 bis(2-ethylhexyl) tetrabroomftalaat bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 2, 3
1163-19-5 214-604-9 bis(pentabroomfenyl)ether bis(pentabromophenyl) ether Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13654-09-6 237-137-2 decabroombifenyl decabromobiphenyl MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 3
84852-53-9 284-366-9 decabroomdifenylethaan decabromodiphenyl ethane MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 2, 3
134237-52-8 gamma-hexabroomcyclododecaan gamma-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
gebromeerde brandvertragers brominated flame retardants Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
gebromeerde difenylethers brominated diphenyl ethers Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
68928-80-3 273-031-2 heptabroomdifenylether heptabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 12-8-2014 4
36355-01-8 252-994-2 hexabroombifenyl hexabromo-1,1'-biphenyl Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
36483-60-0 253-058-6 hexabroomdifenylether hexabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 12-8-2014 4
32536-52-0 251-087-9 octabroomdifenylether commercial octabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
32534-81-9 251-084-2 pentabroomdifenylether diphenyl ether, pentabromo derivative pentabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
85-22-3 201-593-0 pentabroomethylbenzeen 2,3,4,5,6-pentabromoethylbenzene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
59536-65-1 polybroombifenylen polybromobiphenyls MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-04-2017 2, 3
79-94-7 201-236-9 tetrabroombisfenol A 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Ja MVP 1 2-12-2013 5, 6
21850-44-2 244-617-5 tetrabroombisfenol A bis(2,3-dibroompropyl ether) tetrabromobisphenol A bis(2,3-dibromopropyl ether) MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 2, 3
40088-47-9 254-787-2 tetrabroomdifenylether tetrabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 12-8-2014 4
126-72-7 204-799-9 tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat tris(2,3-dibromopropyl) phosphate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-3-2017 2, 3
  1. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
  2. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.
  3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep gebromeerde brandvertragers
  4. Op basis van de NeR zijn alle gebromeerde difenylethers met uitzondering van decabroomdifenyl ethers ingedeeld als ERS
  5. De grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor deze stof wijken af van de algemene waarden voor de MVP 1 stofklasse. Het volgende geldt tot 1 januari 2025, daarna worden de algemene waarden voor MVP 1 van kracht: Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur. N.B. In bijlage 2b van de activiteitenregeling zijn de verwijzingen naar deze voetnoot weggevallen.
  6. De stofklasse die voor deze stof in de activiteitenregeling staat is niet correct. Deze zal bij een volgende update aangepast worden naar de getoonde stofklasse.
  7. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.