ZZS gebromeerde brandvertragers - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: gebromeerde brandvertragers

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Op basis van het OSPAR verdrag worden alle gebromeerde brandvertragers als ZZS geïdentificeerd.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
59447-55-1 261-767-7 (pentabroomfenyl)methylacrylaat (pentabromophenyl)methyl acrylate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
97416-84-7 306-832-3 1,1'-(isopropylideen)bis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen] 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 2, 5
37853-59-1 253-692-3 1,1'-[ethaan-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribroombenzeen] 1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-1-2023 6
3194-55-6 221-695-9 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
25637-99-4 247-148-4 1,3,5,7,9,11-hexabroomcyclododecaan 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
36065-30-2 252-859-8 1,3,5-tribroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen 1,3,5-tribromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
207122-16-5 2,2',3,4,4',5',6-heptabroomdifenylether heptabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 3
68631-49-2 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether hexabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 3
207122-15-4 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether hexabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 3
60348-60-9 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether pentabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 3
5436-43-1 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 3
3296-90-0 221-967-7 2,2-bis(broommethyl)propaan-1,3-diol 2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 5
36483-57-5 253-057-0 2,2-dimethyl-1-propanol, tribroomderivaat 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 6
96-13-9 202-480-9 2,3-dibroompropaan-1-ol 2,3-dibromopropan-1-ol Ja Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
1522-92-5 622-370-8 3-broom-2,2-bis(broommethyl)-1-propanol 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 6
39635-79-5 254-551-9 4,4'-sulfonylbis[2,6-dibroomfenol] 4,4'-sulphonylbis[2,6-dibromophenol] MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 2, 5
134237-50-6 alfa-hexabroomcyclododecaan alpha-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
134237-51-7 beta-hexabroomcyclododecaan beta-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
26040-51-7 247-426-5 bis(2-ethylhexyl) tetrabroomftalaat bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 5, 7
1163-19-5 214-604-9 bis(pentabroomfenyl)ether bis(pentabromophenyl) ether Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13654-09-6 237-137-2 decabroombifenyl decabromobiphenyl MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 5
84852-53-9 284-366-9 decabroomdifenylethaan decabromodiphenyl ethane MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 2, 5
134237-52-8 gamma-hexabroomcyclododecaan gamma-hexabromocyclododecane Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
gebromeerde brandvertragers brominated flame retardants Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
gebromeerde difenylethers brominated diphenyl ethers Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 1, 3
68928-80-3 273-031-2 heptabroomdifenylether heptabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 12-8-2014 3
446255-22-7 heptabroomdifenylether heptabromodiphenyl ether Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 3
36355-01-8 252-994-2 hexabroombifenyl hexabromo-1,1'-biphenyl Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
36483-60-0 253-058-6 hexabroomdifenylether hexabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 12-8-2014 3
32536-52-0 251-087-9 octabroomdifenylether diphenyl ether, octabromo derivative Ja Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 3
32534-81-9 251-084-2 pentabroomdifenylether diphenyl ether, pentabromo derivative pentabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 3
85-22-3 201-593-0 pentabroomethylbenzeen 2,3,4,5,6-pentabromoethylbenzene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
59536-65-1 polybroombifenylen polybromobiphenyls MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-04-2017 2, 5
79-94-7 201-236-9 tetrabroombisfenol A 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
21850-44-2 244-617-5 tetrabroombisfenol A bis(2,3-dibroompropyl ether) tetrabromobisphenol A bis(2,3-dibromopropyl ether) MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 2, 5
40088-47-9 254-787-2 tetrabroomdifenylether tetrabromodiphenyl ether Ja Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 12-8-2014 3
79-27-6 201-191-5 tetrabroomethaan tetrabromoethane gO.1 20 mg/Nm3 25-9-2023 2, 4
126-72-7 204-799-9 tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat tris(2,3-dibromopropyl) phosphate MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2017 2, 5
  1. Alleen tetra-, penta-, hexa- en heptabroomdifenylether (respectievelijk CAS-nummers 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3).
  2. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep gebromeerde brandvertragers
  3. Op basis van de NeR zijn alle gebromeerde difenylethers met uitzondering van decabroomdifenyl ethers ingedeeld als ERS
  4. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende emissiegrenswaarde
  5. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  6. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
  7. Deze vermelding geldt ook voor de isomeren van deze stof en/of combinaties daarvan