ZZS boorverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: boorverbindingen

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
1303-86-2 215-125-8 booroxide diboron trioxide Ja Ja MVP 1 2-12-2013 4
10043-35-3 233-139-2 boorzuur boric acid Ja Ja MVP 1 2-12-2013 4
22454-04-2 boorzuur (H3BO3), dinatrium zout boric acid (H3BO3), disodium salt Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 3
14890-53-0 boorzuur (H3BO3), natriumzout (1:1) boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 3
25747-83-5 boorzuur (H3BO3), natriumzout, hydraat boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 3
1330-43-4 215-540-4 boorzuur dinatriumzout disodium tetraborate, anhydrous Ja Ja MVP 1 2-12-2013 4
1333-73-9 215-604-1 boorzuur, natrium zout boric acid, sodium salt Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 3
1303-96-4 215-540-4 boraxdecahydraat disodium tetraborate decahydrate Ja MVP 1 2-12-2013 4
12179-04-3 601-808-1 boraxpentahydraat disodium tetraborate pentahydrate Ja MVP 1 2-12-2013 4
75113-37-0 401-040-5 dibutyltinwaterstofboraat dibutyltin hydrogen borate Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12280-03-4 602-894-3 dinatriumoctaboraat tetrahydraat disodium octaborate tetrahydrate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
12008-41-2 234-541-0 dinatriumoctaboraat watervrij disodium octaborate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
12007-01-1 234-494-6 dinikkelboride dinickel boride Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
13814-96-5 237-486-0 loodbis(tetrafluorboraat) lead bis(tetrafluoroborate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
16940-66-2 241-004-4 Natriumboorhydride sodium borohydride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 17-5-2021 3, 7
15120-21-5 239-172-9 natriumperboraat sodium perborate Ja Ja MVP 1 2-12-2013 4
7632-04-4 231-556-4 natriumperoxometaboraat perboric acid, sodium salt Ja Ja MVP 1 2-12-2013 4
11113-50-1 234-343-4 natuurlijk ruw boorzuur met een gehalte aan H3BO3 van niet meer dan 85 gewichtspercenten berekend op de droge stof boric acid, crude natural, containing not more than 85 per cent of H3BO3 calculated on the dry weight Ja Ja MVP 1 2-12-2013 4
14708-14-6 238-753-4 nikkelbis(tetrafluorboraat) nickel bis(tetrafluoroborate) Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
65229-23-4 nikkelboorfosfide nickel boron phosphide Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12619-90-8 235-723-2 nikkelboride nickel boride Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
12007-00-0 234-493-0 nikkelboride (NiB) nickel boride Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
13840-56-7 237-560-2 orthoboorzuur natriumzout orthoboric acid, sodium salt Ja Ja MVP 1 2-12-2013 4
26038-87-9 247-421-8 orthoboorzuur, verbinding met 2-aminoethanol orthoboric acid, compound with 2-aminoethanol MVP 1 19-11-2019 4, 5, 6
13517-20-9 603-902-8 perboorzuur (H3BO2(O2)) mononatriumzout trihydraat perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate Ja Ja MVP 1 2-12-2013 4
10332-33-9 600-419-4 perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate Ja Ja MVP 1 2-12-2013 4
10486-00-7 600-611-8 perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout tetrahydraat perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate Ja Ja MVP 1 2-12-2013 4
11138-47-9 234-390-0 perboorzuur natriumzout perboric acid, sodium salt Ja Ja MVP 1 2-12-2013 4
12040-72-1 perboorzuur natriumzout monohydraat perboric acid, sodium salt, monohydrate Ja Ja MVP 1 2-12-2013 4
37244-98-7 perboorzuur natriumzout, tetrahydraat perboric acid, sodium salt, tetrahydrate Ja Ja MVP 1 2-12-2013 4
12267-73-1 235-541-3 tetraboordinatriumheptaoxide hydraat tetraboron disodium heptaoxide, hydrate Ja Ja MVP 1 2-12-2013 4
14312-40-4 238-253-6 trinatrium orthoboraat trisodium orthoborate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 3
12007-02-2 234-495-1 trinikkelboride trinickel boride Ja MVP 1 2,5 g/uur 0,5 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
  1. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  2. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  3. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
  4. De grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor deze stof wijken af van de algemene waarden voor de MVP 1 stofklasse. Het volgende geldt tot 1 januari 2025, daarna worden de algemene waarden voor MVP 1 van kracht: Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur. N.B. In bijlage 2b van de activiteitenregeling zijn de verwijzingen naar deze voetnoot weggevallen.
  5. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.
  6. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).
  7. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze in water direct wordt omgezet in natriumperboraat of boorzuur, beide zijn ZZS