ZZS beryllium en berylliumverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: beryllium en berylliumverbindingen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Op basis van de CLP worden alle berylliumverbindingen als ZZS geïdentificeerd met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
7440-41-7 231-150-7 beryllium beryllium Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
10210-64-7 233-513-5 beryllium acetylacetonaat Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')beryllium MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-2-2022 2, 3
506-66-1 208-050-7 beryllium acetylide beryllium acetylide MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-1-2022 2, 3
13106-47-3 236-030-8 beryllium carbonaat beryllium carbonate MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-1-2022 2, 3
7787-47-5 232-116-4 beryllium chloride beryllium chloride MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
543-81-7 208-850-6 beryllium di(acetaat) Beryllium di(acetate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
14874-86-3 238-948-4 beryllium diammonium tetrafluoride beryllium diammonium tetrafluoride MVP 1 0,05 mg/Nm3 15-2-2022 2, 3
12536-51-5 235-694-6 beryllium diboride beryllium diboride MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
7787-46-4 232-115-9 beryllium dibromide beryllium dibromide MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
7787-53-3 232-119-0 beryllium dijodide beryllium diiodide MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
58127-61-0 261-137-1 beryllium fosfide beryllium phosphide MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
12429-94-6 235-657-4 beryllium hexaboride beryllium hexaboride MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 3
13327-32-7 236-368-6 beryllium hydroxide beryllium hydroxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 3-1-2022 2, 3
15191-85-2 239-251-8 beryllium kiezelzuur beryllium orthosilicate MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
13597-99-4 237-062-5 beryllium nitraat beryllium nitrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2016 3
1304-56-9 215-133-1 beryllium oxide beryllium oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
19049-40-2 242-785-4 beryllium oxyacetaat Hexakis[μ-(acetato-O:O')]-μ4-oxotetraberyllium MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-2-2022 2, 3
63990-88-5 beryllium oxyfluoride beryllium oxyfluoride MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
13510-49-1 236-842-2 beryllium sulfaat beryllium sulphate MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
7787-56-6 629-461-1 beryllium sulfaat tetrahydraat beryllium sulfate tetrahydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
13598-22-6 237-064-6 beryllium sulfide beryllium sulphide MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
12232-27-8 235-451-4 beryllium telluride beryllium telluride MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
7787-55-5 beryllium trihydraat beryllium nitrate trihydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
25638-88-4 247-151-0 beryllium zink silicaat beryllium zinc silicate MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
148896-39-3 890-452-2 beryllium, bis(benzo[h]quinoline-10-olato-κN1,κO10)-, (T-4)- beryllium, bis(benzo[h]quinolin-10-olato-κN1,κO10)-, (T-4)- MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-9-2023 2, 3
220694-90-6 890-441-2 beryllium; 2-pyridin-2-ylphenolaat beryllium; 2-pyridin-2-ylphenolate MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-9-2023 2, 3
berylliumverbindingen beryllium compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
13510-48-0 690-699-4 Nitric acid, beryllium salt, tetrahydrate Nitric acid, beryllium salt, tetrahydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-2-2022 2, 3
  1. Berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat, en met uitzondering van de in bijlage VI van de CLP verordening (EG 1272/2008) met name genoemde verbindingen
  2. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).