ZZS beryllium en berylliumverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: beryllium en berylliumverbindingen

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
7440-41-7 231-150-7 beryllium beryllium Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13597-99-4 237-062-5 berylliumnitraat beryllium nitrate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2016 2
1304-56-9 215-133-1 berylliumoxide beryllium oxide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
berylliumverbindingen beryllium compounds Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
  1. Berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat, en met uitzondering van de in bijlage VI van de CLP verordening (EG 1272/2008) met name genoemde verbindingen
  2. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.