ZZS organotinverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: organotinverbindingen

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
57583-35-4 260-829-0 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate dimethyltin bis(2-ethylhexyl thioglycolate) MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 16-5-2019 1, 2, 5, 6
15571-58-1 239-622-4 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 5
57583-34-3 260-828-5 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- tintetradecanoaat 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 16-5-2019 1, 2, 6
41083-11-8 255-209-1 azocyclotin azocyclotin MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-4-2014 8
13121-70-5 236-049-1 cyhexatin cyhexatin MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 5, 6
22673-19-4 245-152-0 dibutylbis(pentaan-2,4-dionato-O,O”)tin dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-3-2020 4
1002-53-5 dibutyltin dibutyltin hydride MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 5, 6
683-18-1 211-670-0 dibutyltindichloride dibutyltin-dichloride Ja Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
77-58-7 201-039-8 dibutyltindilauraat dibutyltin dilaurate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 4
818-08-6 212-449-1 dibutyltinoxide dibutyltin-oxide MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 5, 6
75113-37-0 401-040-5 dibutyltinwaterstofboraat dibutyltin hydrogen borate Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
3542-36-7 222-583-2 dichloordioctylstannaan dichlorodioctylstannane Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 4
3648-18-8 222-883-3 dioctyltindilauraat dioctyltin dilaurate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 4
13356-08-6 236-407-7 fenbutatin bis(tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin) oxide MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 5, 6
76-87-9 200-990-6 fentinhydroxide fentin hydroxide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-4-2014 8
mengsel van 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 5
organische tinverbindingen organostannic compounds Ja MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2
91648-39-4 293-901-5 stannaan, dioctyl-, bis (kokos-acyloxy)derivaten stannane, dioctyl-, bis (coco acyloxy) derivs. Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 4
1461-25-2 215-960-8 tetrabutyltin tetrabutyltin MVP 2 100 g/uur 20 mg/Nm3 2-12-2013 1, 2, 5, 6
7486-35-3 231-291-4 tributyl(vinyl)tin tributylvinylstannane MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5, 7
688-73-3 211-704-4 tributyltin tri-n-butyltin hydride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 7
tributyltin verbindingen tributyltin compounds Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
36643-28-4 tributyltin-kation tributyltin cation Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
56-35-9 200-268-0 tributyltinoxide bis(tributyltin) oxide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
892-20-6 212-967-8 trifenyltin triphenyltin-hydride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 6
900-95-8 212-984-0 trifenyltinacetaat fentin acetate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 6
639-58-7 211-358-4 trifenyltinchloride fentin chloride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 6
trifenyltinverbindingen som triphenyltin acetate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 6
  1. De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  2. De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.
  3. Deze stof of stofgroep is niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar is qua structuur, fysisch-chemische eigenschappen en toxiciteit van het kation gelijkwaardig aan trifenyltinhydroxide. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn daarom gelijk aan die van trifenyltinhydroxide.
  4. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
  5. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.
  6. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep organische tinverbindingen
  7. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep tributyltinverbindingen
  8. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.