ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
42397-64-8 636-984-9 1,6-dinitropyreen 1,6-dinitropyrene MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 1, 6
42397-65-9 636-985-4 1,8-dinitropyreen 1,8-dinitropyrene MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 1, 6
90-12-0 201-966-8 1-methylnaftaleen 1-methylnaphthalene MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-2-2022 1, 6
91-57-6 202-078-3 2-methylnaftaleen 2-methylnaphthalene MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 1
91-59-8 202-080-4 2-naftylamine 2-naphthylamine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
553-00-4 209-030-0 2-naftylamine acetaat 2-naphthylamine acetate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
612-52-2 210-313-6 2-naftylamine hydrochloride 2-naphthylamine hydrochloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 5
581-89-5 209-474-5 2-nitronaftaleen 2-nitronaphthalene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
132-32-1 205-057-7 3-amino-9-ethylcarbazool 3-amino-9-ethyl carbazole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
57835-92-4 678-310-6 4-nitropyreen 4-nitropyrene MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 1, 6
3697-24-3 681-936-2 5-methylchryseen 5-methylchrysene MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 1, 6
602-87-9 210-025-0 5-nitroacenafteen 5-nitroacenaphthene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7496-02-8 626-732-6 6-nitrochryseen 6-nitrochrysene MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 2, 6
194-59-2 205-895-3 7H-dibenzo[c,g]carbazool 7H-dibenzo[c,g]carbazole MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-8-2014 3
148-24-3 205-711-1 8-hydroxychinoline quinolin-8-ol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017
578-95-0 209-434-7 9(10H)acridoon 9(10H)acridone MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 2
83-32-9 201-469-6 acenafteen acenaphthene MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 1
208-96-8 205-917-1 acenaftyleen acenaphthylene MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 1
260-94-6 205-971-6 acridine acridine MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 2
120-12-7 204-371-1 antraceen anthracene Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
225-11-6 205-929-7 benz[a]acridine benz[a]acridine MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 2
225-51-4 205-930-2 benz[c]acridine benz[c]acridine MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 2
56-55-3 200-280-6 benzo[a]antraceen benz[a]anthracene Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
50-32-8 200-028-5 benzo[a]pyreen benzo[a]pyrene Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
205-99-2 205-911-9 benzo[b]fluoranteen benzo[e]acephenanthrylene Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
192-97-2 205-892-7 benzo[e]pyreen benzo[e]pyrene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
191-24-2 205-883-8 benzo[g,h,i]peryleen benzo[ghi]perylene Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
205-82-3 205-910-3 benzo[j]fluoranteen benzo[j]fluoranthene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
207-08-9 205-916-6 benzo[k]fluoranteen benzo[k]fluoranthene Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
91-22-5 202-051-6 chinoline quinoline Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
218-01-9 205-923-4 chryseen chrysene Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
192-65-4 205-891-1 dibenzo[a,e]pyreen naphtho[1,2,3,4-def]chrysene MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-8-2014 3
226-36-8 680-472-8 dibenzo[a,h]acridine dibenz[a,h]acridine MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-8-2014 3
53-70-3 200-181-8 dibenzo[a,h]antraceen dibenz[a,h]anthracene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
189-64-0 205-878-0 dibenzo[a,h]pyreen dibenz[a,h]pyrene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-8-2014
189-55-9 205-877-5 dibenzo[a,i]pyreen dibenz[a,i]pyrene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-8-2014
224-42-0 635-000-5 dibenzo[a,j]acridine dibenz[a,j[acridine MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-8-2014 3
191-30-0 205-886-4 dibenzo[a,l]pyreen dibenzo[def,p]chrysene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-8-2014
85-01-8 201-581-5 fenantreen phenanthrene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016
229-87-8 205-934-4 fenantridine phenanthridine MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 2
206-44-0 205-912-4 fluoranteen fluoranthene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-8-2014
86-73-7 201-695-5 fluoreen fluorene MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 1
95-13-6 202-393-6 indeen indene MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 1
193-39-5 205-893-2 indeno[1,2,3-cd]pyreen indeno[1,2,3-cd]pyrene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
119-65-3 204-341-8 isoquinoline isoquinoline MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 2
1189173-42-9 918-811-1 koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 7, 8
922-153-0 koolwaterstoffen, C10-C13, aromaten, <1% naftaleen hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-8-2023 7, 8
91-20-3 202-049-5 naftaleen naphthalene MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 1
81-33-4 201-344-6 peryleen-3,4:9,10-tetracarboxydiimide perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 1, 6
polycyclische aromatische koolwaterstoffen polycyclic aromatic hydrocarbons Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
129-00-0 204-927-3 pyreen pyrene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 27-05-2016
  1. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.
  2. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.
  3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.
  4. Geldt ook voor: zouten van 2-naftylamine; zouten van 2-naftaleenamine
  5. Zouten van 2-naftylamine
  6. Deze stof staat niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die voor PAKs en zijn ook van toepassing voor deze stof.
  7. Deze stof is als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de stofnaam mogelijk meer dan 0,1 % van de ZZS naftaleen bevat. Als kan worden aangetoond dat het gehalte aan naftaleen lager is dan 0,1 % en er ook geen andere ZZS in de stof aanwezig zijn in een concentratie hoger dan 0,1 % hoeft de stof niet als ZZS te worden beschouwd.
  8. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar bevat één of meerdere ZZS. De stofklasse van de ZZS met de strengste stofklasse is weergegeven.