ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
42397-64-8 636-984-9 1,6-dinitropyreen 1,6-dinitropyrene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 1, 7
42397-65-9 636-985-4 1,8-dinitropyreen 1,8-dinitropyrene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 1, 7
91-57-6 202-078-3 2-methylnaftaleen 2-methylnaphthalene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 1
91-59-8 202-080-4 2-naftylamine 2-naphthylamine Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
553-00-4 209-030-0 2-naftylamine acetaat 2-naphthylamine acetate Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
612-52-2 210-313-6 2-naftylamine hydrochloride 2-naphthylamine hydrochloride Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
581-89-5 209-474-5 2-nitronaftaleen 2-nitronaphthalene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
132-32-1 205-057-7 3-amino-9-ethylcarbazool 3-amino-9-ethyl carbazole Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
57835-92-4 678-310-6 4-nitropyreen 4-nitropyrene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 1, 7
3697-24-3 681-936-2 5-methylchryseen 5-methylchrysene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 1, 7
602-87-9 210-025-0 5-nitroacenafteen 5-nitroacenaphthene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7496-02-8 626-732-6 6-nitrochryseen 6-nitrochrysene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 2, 7
194-59-2 205-895-3 7H-dibenzo[c,g]carbazool 7H-dibenzo[c,g]carbazole MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-8-2014 3
148-24-3 205-711-1 8-hydroxychinoline quinolin-8-ol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 7
578-95-0 209-434-7 9(10H)acridoon 9(10H)acridone MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 2
83-32-9 201-469-6 acenafteen acenaphthene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 1
208-96-8 205-917-1 acenaftyleen acenaphthylene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 1
260-94-6 205-971-6 acridine acridine MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 2
120-12-7 204-371-1 antraceen anthracene Ja Ja MVP 1 2-12-2013 5, 10
225-11-6 205-929-7 benz[a]acridine benz[a]acridine MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 2
225-51-4 205-930-2 benz[c]acridine benz[c]acridine MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 2
56-55-3 200-280-6 benzo[a]antraceen benz[a]anthracene Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
50-32-8 200-028-5 benzo[a]pyreen benzo[a]pyrene Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
205-99-2 205-911-9 benzo[b]fluoranteen benzo[e]acephenanthrylene Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
192-97-2 205-892-7 benzo[e]pyreen benzo[e]pyrene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
191-24-2 205-883-8 benzo[g,h,i]peryleen benzo[ghi]perylene Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
205-82-3 205-910-3 benzo[j]fluoranteen benzo[j]fluoranthene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
207-08-9 205-916-6 benzo[k]fluoranteen benzo[k]fluoranthene Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
91-22-5 202-051-6 chinoline quinoline Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
218-01-9 205-923-4 chryseen chrysene Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
192-65-4 205-891-1 dibenzo[a,e]pyreen naphtho[1,2,3,4-def]chrysene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-8-2014 3
226-36-8 680-472-8 dibenzo[a,h]acridine dibenz[a,h]acridine MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-8-2014 3
53-70-3 200-181-8 dibenzo[a,h]antraceen dibenz[a,h]anthracene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
189-64-0 205-878-0 dibenzo[a,h]pyreen dibenz[a,h]pyrene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-8-2014
189-55-9 205-877-5 dibenzo[a,i]pyreen dibenz[a,i]pyrene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-8-2014
224-42-0 635-000-5 dibenzo[a,j]acridine dibenz[a,j[acridine MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-8-2014 3
191-30-0 205-886-4 dibenzo[a,l]pyreen dibenzo[def,p]chrysene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-8-2014
85-01-8 201-581-5 fenantreen phenanthrene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-05-2016
229-87-8 205-934-4 fenantridine phenanthridine MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 2
206-44-0 205-912-4 fluoranteen fluoranthene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-8-2014 9
86-73-7 201-695-5 fluoreen fluorene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 1
95-13-6 202-393-6 indeen indene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 1
193-39-5 205-893-2 indeno[1,2,3-cd]pyreen indeno[1,2,3-cd]pyrene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
119-65-3 204-341-8 isoquinoline isoquinoline MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 2
91-20-3 202-049-5 naftaleen naphthalene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 1
polycyclische aromatische koolwaterstoffen polycyclic aromatic hydrocarbons Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
129-00-0 204-927-3 pyreen pyrene Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-05-2016 8
  1. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.
  2. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.
  3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.
  4. Geldt ook voor: zouten van 2-naftylamine; zouten van 2-naftaleenamine
  5. De grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor deze stof wijken af van de algemene waarden voor de MVP 1 stofklasse. Het volgende geldt tot 1 januari 2025, daarna worden de algemene waarden voor MVP 1 van kracht: Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur. N.B. In bijlage 2b van de activiteitenregeling zijn de verwijzingen naar deze voetnoot weggevallen.
  6. Zouten van 2-naftylamine
  7. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de indeling van PAKs
  8. Op de REACH kandidaatslijst wordt ook casnummer 1718-52-1 gebruikt.
  9. Op de REACH kandidaatslijst wordt ook casnummer 93951-69-0 gebruikt.
  10. De stofklasse die voor deze stof in de activiteitenregeling staat is niet correct. Deze zal bij een volgende update aangepast worden naar de getoonde stofklasse.