ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
39001-02-0 694-806-5 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
3268-87-9 694-813-3 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzodioxine 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzodioxin Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
35822-46-9 694-835-3 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzodioxine 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxin Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
67562-39-4 694-815-4 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
55673-89-7 694-836-9 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
39227-28-6 694-767-4 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzodioxine 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxin Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
70648-26-9 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
57117-44-9 694-837-4 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
57653-85-7 694-811-2 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
19408-74-3 694-810-7 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzodioxine 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxin Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
72918-21-9 694-765-3 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
40321-76-4 1,2,3,7,8-pentachloordibenzodioxine 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxin Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
57117-41-6 1,2,3,7,8-pentachloordibenzofuraan 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
60851-34-5 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
57117-31-4 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
1746-01-6 217-122-7 2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
51207-31-9 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
dioxinen en dioxineachtige verbindingen dioxins and dioxin-like compounds Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 1
dioxinen som dioxine Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
55684-94-1 hexachloordibenzofuranen hexachlorodibenzofurans ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-1-2020 6, 7
37680-73-2 PCB 101 2,4,5,2',5'-Pentachlorobiphenyl ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 3
32598-14-4 PCB 105 2,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
74472-37-0 PCB 114 2,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
31508-00-6 PCB 118 2,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
65510-44-3 PCB 123 2,3',4,4',5'-pentachlorobiphenyl Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
57465-28-8 PCB 126 3,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
35065-28-2 PCB 138 2,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 3
35065-27-1 621-381-5 PCB 153 2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 3
38380-08-4 PCB 156 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
69782-90-7 PCB 157 2,3,3',4,4',5'-hexachlorobiphenyl Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
52663-72-6 PCB 167 2,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
32774-16-6 PCB 169 3,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
35065-29-3 PCB 180 2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 3
39635-31-9 PCB 189 2,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
7012-37-5 230-293-2 PCB 28 2,4,4'-trichlorobiphenyl ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 3
35693-99-3 PCB 52 2,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 3
32598-13-3 PCB 77 3,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
70362-50-4 PCB 81 3,4,4',5-tetrachlorobiphenyl Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
polybroomdibenzodioxines polybrominated dibenzo-p-dioxins ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 2
polybroomdibenzofuranen polybrominated dibenzo furans ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 2
1336-36-3 215-648-1 polychloorbifenylen polychlorinated biphenyls Ja Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
polychloordibenzofuranen polychlorinated dibenzofurans Ja Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
polychloordibenzo-p-dioxinen polychlorinated dibenzo-p-dioxins Ja Ja Ja ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
61788-33-8 262-968-2 polychloorterfenylen polychlorinated terphenyls MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 5
polyhalogeendibenzodioxines polyhalogen dibenzo dioxins ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 2
polyhalogeendibenzofuranen polyhalogen dibenzo furans ERS 0,05 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 2
  1. De verbindingen die onder deze vermelding vallen staan als afzonderlijke stof op de ZZS lijst
  2. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.
  3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep polychloorbifenylen
  4. Voor de KRW betreft dit 12 dioxineachtige polychloorbifenylen (DL-PCB) die vallen onder de dioxinen en dioxineachtige verbindingen: 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362- 50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663 72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).
  5. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze is opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege risico's gelijkwaardig aan die van PCBs. Aangezien PCBs ZZS zijn, wordt geconcludeerd dat PCTs dat dan ook zijn.
  6. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  7. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).