ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen

Versie
13-7-2021
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
39001-02-0 694-806-5 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzofuran Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
3268-87-9 694-813-3 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzodioxine 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzodioxin Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
35822-46-9 694-835-3 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzodioxine 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxin Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
67562-39-4 694-815-4 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
55673-89-7 694-836-9 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
39227-28-6 694-767-4 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzodioxine 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxin Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
70648-26-9 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofuran Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
55684-94-1 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-1-2020 3, 7
57117-44-9 694-837-4 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuran Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
57653-85-7 694-811-2 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
19408-74-3 694-810-7 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzodioxine 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxin Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
72918-21-9 694-765-3 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuran Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
40321-76-4 1,2,3,7,8-pentachloordibenzodioxine 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxin Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
57117-41-6 1,2,3,7,8-pentachloordibenzofuraan 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
60851-34-5 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuran Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
57117-31-4 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
1746-01-6 217-122-7 2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
51207-31-9 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
dioxinen en dioxineachtige verbindingen dioxins and dioxin-like compounds Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 1
dioxinen som dioxine Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
37680-73-2 PCB 101 2,4,5,2',5'-Pentachlorobiphenyl ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 5
32598-14-4 PCB 105 2,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
74472-37-0 PCB 114 2,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
31508-00-6 PCB 118 2,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
65510-44-3 PCB 123 2,3',4,4',5'-pentachlorobiphenyl Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
57465-28-8 PCB 126 3,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
35065-28-2 PCB 138 2,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 5
35065-27-1 215-648-1 PCB 153 2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 5
38380-08-4 PCB 156 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
69782-90-7 PCB 157 2,3,3',4,4',5'-hexachlorobiphenyl Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
52663-72-6 PCB 167 2,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
32774-16-6 PCB 169 3,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
35065-29-3 PCB 180 2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 5
39635-31-9 PCB 189 2,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
7012-37-5 230-293-2 PCB 28 2,4,4'-trichlorobiphenyl ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 5
35693-99-3 PCB 52 2,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 5
32598-13-3 PCB 77 3,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
70362-50-4 PCB 81 3,4,4',5-tetrachlorobiphenyl Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 24-8-2015
polybroomdibenzodioxines polybrominated dibenzo-p-dioxins ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
polybroomdibenzofuranen polybrominated dibenzo furans ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
1336-36-3 215-648-1 polychloorbifenylen polychlorinated biphenyls Ja Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
polychloordibenzofuranen polychlorinated dibenzofurans Ja Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
polychloordibenzo-p-dioxinen polychlorinated dibenzo-p-dioxins Ja Ja Ja ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013
61788-33-8 262-968-2 polychloorterfenylen polychlorinated terphenyls MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 2, 6
polyhalogeen-dibenzodioxines polyhalogen dibenzo dioxins ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
polyhalogeen-dibenzofuranen polyhalogen dibenzo furans ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
  1. De verbindingen die onder deze vermelding vallen staan als afzonderlijke stof op de ZZS lijst
  2. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
  3. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.
  4. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.
  5. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep polychloorbifenylen
  6. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze is opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege risico's gelijkwaardig aan die van PCBs. Aangezien PCBs ZZS zijn, wordt geconcludeerd dat PCTs dat dan ook zijn.
  7. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).