bromaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bromaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
bromaat
Engelse naam
bromate compounds
CAS-nummer
15541-45-4
UN-nummer
1450; 3213; 3213
Aquo-code
BrO3
SIKB-id
3282
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst RIVM stofadviezen
kaliumbromaat
nikkeldibromaat
bariumbromaat
magnesiumbromaat
natriumbromaat
zinkbromaat

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat
Specifieke naam op ZZS kaliumbromaat
nikkeldibromaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,5 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat
Specifieke naam op REACH bijlage XVII nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 27. nikkel en nikkelverbindingen

Toelichtende voetnoten

1:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

2:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromaat
(15541-45-4)
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,02 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,49 µg/m3
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters 1,0 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

EU-richtwaarde per 1 januari 2013, geldend als MTR.

2:

als bromaat

3:

Bij desinfectie geldt een maximale waarde van 5,0 μg/l (als 90 percentielwaarde, met een maximum van 10 μg/l).

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
bariumbromaat
(13967-90-3)

(behoort tot bromaat
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat
magnesiumbromaat
(14519-17-6)

(behoort tot bromaat
natriumbromaat
(7789-38-0)

(behoort tot bromaat
zinkbromaat
(14519-07-4)

(behoort tot bromaat
UN-nummer 1450
3213
3213
2719
1484
1473
1494
2469
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
BARIUMBROMAAT
KALIUMBROMAAT
MAGNESIUMBROMAAT
NATRIUMBROMAAT
ZINKBROMAAT
Klasse 2.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O1
O1
OT2
O2
O2
O2
O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
III
II
II
II
II
III
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1 5.1 5.1+6.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 350 274 350 274 350
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
1 L
5 L
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
E1
E2
E2
E2
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P504 IBC02
P504 IBC02 R001
P002 IBC08
P002 IBC08
P002 IBC08
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B4
B4
B4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP15
MP2
MP2
MP2
MP2
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T4
T4
T3
T3
T3
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP1 TP1 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
L4BN
LGBV
SGAN
SGAV
SGAV
SGAV
SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
2 (E)
2 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V11 V11 V11 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
CV24
CV24 CV28
CV24
CV24
CV24
CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50 50 56 50 50 50 50

Voetnoten

Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Ammoniumbromaat en waterige oplossingen daarvan en mengsels van een bromaat met een ammoniumzout zijn niet ter vervoer toegelaten.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Ammoniumbromaat en waterige oplossingen daarvan en mengsels van een bromaat met een ammoniumzout zijn niet ter vervoer toegelaten.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Ammoniumbromaat en waterige oplossingen daarvan en mengsels van een bromaat met een ammoniumzout zijn niet ter vervoer toegelaten.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat
Specifieke naam CMR kaliumbromaat
nikkeldichloraat [1], nikkeldibromaat [2], ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout [3]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat
Specifieke naam op SZW-lijst kaliumbromaat
nikkeldibromaat
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285
Staatscourant 2021-31285
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten