bromaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 29-5-2024 om: 13:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bromaat

 
Stofgegevens
Stofnaam bromaat
Engelse naam bromate compounds
CAS-nummer 15541-45-4
UN-nummer 1450
3213
3213
Aquo-code BrO3
SIKB-id 3282
Molecuulformule Br-O3
SMILES [O-][Br](=O)=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
kaliumbromaat
nikkeldibromaat
bariumbromaat
magnesiumbromaat
natriumbromaat
zinkbromaat
methylbromaat

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 29-5-2024 om: 13:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat)
Specifieke naam op ZZS kaliumbromaat
nikkeldibromaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
methylbromaat
(behoort tot bromaat)
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
gO.2
MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
50 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 29-5-2024 om: 13:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromaat
(15541-45-4)
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,02 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,49 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,25 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,25 mg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters 1,0 µg/l

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

EU-streefwaarde per 1 januari 2013, geldend als MTR.

2:

als bromaat

3:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

4:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

5:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

6:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

7:

Bij desinfectie geldt een maximale waarde van 5,0 μg/l (als 90 percentielwaarde, met een maximum van 10 μg/l).

Let op!

Geprint op: 29-5-2024 om: 13:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
bariumbromaat
(13967-90-3)

(behoort tot bromaat)
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
magnesiumbromaat
(14519-17-6)

(behoort tot bromaat)
natriumbromaat
(7789-38-0)

(behoort tot bromaat)
zinkbromaat
(14519-07-4)

(behoort tot bromaat)
UN-nummer 1450
3213
3213
2719
1484
1473
1494
2469
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
BARIUMBROMAAT
KALIUMBROMAAT
MAGNESIUMBROMAAT
NATRIUMBROMAAT
ZINKBROMAAT
Klasse 2.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O1
O1
OT2
O2
O2
O2
O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
III
II
II
II
II
III
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1 5.1 5.1+6.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 350 274 350 274 350
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
1 L
5 L
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
E1
E2
E2
E2
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P504 IBC02
P504 IBC02 R001
P002 IBC08
P002 IBC08
P002 IBC08
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B4
B4
B4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP15
MP2
MP2
MP2
MP2
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T4
T4
T3
T3
T3
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP1 TP1 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
L4BN
LGBV
SGAN
SGAV
SGAV
SGAV
SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
2 (E)
2 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V11 V11 V11 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
CV24
CV24 CV28
CV24
CV24
CV24
CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50 50 56 50 50 50 50

Voetnoten

Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Ammoniumbromaat en waterige oplossingen daarvan en mengsels van een bromaat met een ammoniumzout zijn niet ter vervoer toegelaten.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Ammoniumbromaat en waterige oplossingen daarvan en mengsels van een bromaat met een ammoniumzout zijn niet ter vervoer toegelaten.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Ammoniumbromaat en waterige oplossingen daarvan en mengsels van een bromaat met een ammoniumzout zijn niet ter vervoer toegelaten.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
bariumbromaat
(13967-90-3)

(behoort tot bromaat)
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
magnesiumbromaat
(14519-17-6)

(behoort tot bromaat)
natriumbromaat
(7789-38-0)

(behoort tot bromaat)
zinkbromaat
(14519-07-4)

(behoort tot bromaat)
UN-nummer 1450
3213
3213
2719
1484
1473
1494
2469
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
BARIUMBROMAAT
KALIUMBROMAAT
MAGNESIUMBROMAAT
NATRIUMBROMAAT
ZINKBROMAAT
GEVI-code 50 50 50 56 50 50 50 50
Stofindeling weg en spoor NR NR NR NR NR NR NR NR
Stofindeling water NR NR NR NR NR NR NR NR

Voetnoten

oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
CMR volgens CLP
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat)
Specifieke naam CMR kaliumbromaat
nikkeldichloraat [1], nikkeldibromaat [2], ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout [3]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR Categorie 2 volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR-stoffen SZW
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat)
Specifieke naam op SZW-lijst kaliumbromaat
nikkeldibromaat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten