zinkbromaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

zinkbromaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
14519-07-4
UN-nummer
2469

Engelse naam
zinc bromate
Molecuulformule
Br2-O6-Zn
SMILES
[Zn++].[O-][Br](=O)=O.[O-][Br](=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
zink en zinkverbindingen
bromaat

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

RIVM stofadviezen
bromaat
(15541-45-4)
Stofadvies
beschikbaar

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromaat
(15541-45-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
0,25 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
0,25 mg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters
1,0 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
zinkbromaat
(14519-07-4)

(behoort tot bromaat)
UN-nummer 1450
3213
3213
2469
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ZINKBROMAAT
Klasse 2.2 5.1 5.1 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O1
O1
O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
III
III
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1 5.1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 350 274 350 274 350
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
1 L
5 L
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P504 IBC02
P504 IBC02 R001
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP15
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T4
T4
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP1 TP1 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
L4BN
LGBV
SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
CV24
CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50 50 50

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
zinkbromaat
(14519-07-4)

(behoort tot bromaat)
UN-nummer 1450
3213
3213
2469
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ZINKBROMAAT
GEVI-code 50 50 50 50
Stofindeling weg en spoor NR NR NR NR
Stofindeling water NR NR NR NR

Voetnoten