bromaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bromaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
15541-45-4
UN-nummers
1450
3213
3213
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
bromate compounds
Aquo-code
BrO3
SIKB-id
3282
Molecuulformule
Br-O3
SMILES
[O-][Br](=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat)
Specifieke naam op ZZS
kaliumbromaat
nikkeldibromaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013
2-12-2013

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

RIVM stofadviezen
bromaat
(15541-45-4)
Stofadvies
beschikbaar

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
methylbromaat
(behoort tot bromaat)
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
gO.2
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
50 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromaat
(15541-45-4)
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,49 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
0,25 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
0,25 mg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters
1,0 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat)
Specifieke naam CMR
kaliumbromaat
nikkeldichloraat [1], nikkeldibromaat [2], ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout [3]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
nikkeldibromaat
(14550-87-9)

(behoort tot bromaat)
Specifieke naam op SZW-lijst
kaliumbromaat
nikkeldibromaat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
bariumbromaat
(13967-90-3)

(behoort tot bromaat)
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
magnesiumbromaat
(14519-17-6)

(behoort tot bromaat)
natriumbromaat
(7789-38-0)

(behoort tot bromaat)
zinkbromaat
(14519-07-4)

(behoort tot bromaat)
UN-nummer 1450
3213
3213
2719
1484
1473
1494
2469
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
BARIUMBROMAAT
KALIUMBROMAAT
MAGNESIUMBROMAAT
NATRIUMBROMAAT
ZINKBROMAAT
Klasse 2.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O1
O1
OT2
O2
O2
O2
O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
III
II
II
II
II
III
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1 5.1 5.1+6.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 350 274 350 274 350
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
1 L
5 L
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
E1
E2
E2
E2
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P504 IBC02
P504 IBC02 R001
P002 IBC08
P002 IBC08
P002 IBC08
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B4
B4
B4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP15
MP2
MP2
MP2
MP2
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T4
T4
T3
T3
T3
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP1 TP1 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
L4BN
LGBV
SGAN
SGAV
SGAV
SGAV
SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
2 (E)
2 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V11 V11 V11 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
CV24
CV24 CV28
CV24
CV24
CV24
CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50 50 56 50 50 50 50

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
bariumbromaat
(13967-90-3)

(behoort tot bromaat)
kaliumbromaat
(7758-01-2)

(behoort tot bromaat)
magnesiumbromaat
(14519-17-6)

(behoort tot bromaat)
natriumbromaat
(7789-38-0)

(behoort tot bromaat)
zinkbromaat
(14519-07-4)

(behoort tot bromaat)
UN-nummer 1450
3213
3213
2719
1484
1473
1494
2469
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
BARIUMBROMAAT
KALIUMBROMAAT
MAGNESIUMBROMAAT
NATRIUMBROMAAT
ZINKBROMAAT
GEVI-code 50 50 50 56 50 50 50 50
Stofindeling weg en spoor NR NR NR NR NR NR NR NR
Stofindeling water NR NR NR NR NR NR NR NR

Voetnoten