natriumbromaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

natriumbromaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7789-38-0
EG-nummer
232-160-4
UN-nummer
1494

Engelse naam
sodium bromate
Aquo-code
NaBrO3
SIKB-id
4211
Molecuulformule
Br-Na-O3
SMILES
[Na+].[O-][Br](=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
bromaat

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

RIVM stofadviezen
bromaat
(15541-45-4)
Stofadvies
beschikbaar

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromaat
(15541-45-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
0,25 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
0,25 mg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters
1,0 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
natriumbromaat
(7789-38-0)

(behoort tot bromaat)
Specifieke naam ECHA
Sodium bromate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
natriumbromaat
(7789-38-0)

(behoort tot bromaat)
UN-nummer 1450
3213
3213
1494
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
NATRIUMBROMAAT
Klasse 2.2 5.1 5.1 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O1
O1
O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
III
II
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1 5.1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 350 274 350 274 350
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
1 L
5 L
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P504 IBC02
P504 IBC02 R001
P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP15
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T4
T4
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP1 TP1 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
L4BN
LGBV
SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
CV24
CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50 50 50

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
bromaat
(15541-45-4)
natriumbromaat
(7789-38-0)

(behoort tot bromaat)
UN-nummer 1450
3213
3213
1494
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
NATRIUMBROMAAT
GEVI-code 50 50 50 50
Stofindeling weg en spoor NR NR NR NR
Stofindeling water NR NR NR NR

Voetnoten