monochloortoluenen (som) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Monochloortoluenen (Som)

Stofgegevens

 
Stofnaam
monochloortoluenen (som)
Engelse naam
monochlorotoluenes
Synoniem
som o-, m- en p-chloortolueen
Chemische stofgroep
chloortoluenen
2-chloortolueen
3-chloortolueen
4-chloortolueen

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm monochloortoluenen (som) 2-chloortolueen
(95-49-8)

(behoort tot monochloortoluenen (som)
3-chloortolueen
(108-41-8)

(behoort tot monochloortoluenen (som)
4-chloortolueen
(106-43-4)

(behoort tot monochloortoluenen (som)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,33 2,33 2,33
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 310 µg/l 310 µg/l 310 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 3 µg/l 3 µg/l 3 µg/l
Milieu Lucht Lucht MTR 7,8E+02 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

2:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

3:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

4:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

5:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

6:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

7:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 12:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten