2-chloortolueen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Chloortolueen

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-chloortolueen
Engelse naam
2-monochlorotoluene
CAS-nummer
95-49-8
EG-nummer
202-424-3
Aquo-code
2ClTol
SIKB-id
1330
Synoniem
2-chlorotoluene
o-chloortolueen
Molecuulformule
C7H7Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2-chloortolueen
Chemische stofgroep
chloortoluenen
monochloortoluenen (som)

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-chloortolueen
(95-49-8)

(behoort tot monochloortoluenen (som) )
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,33
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 310 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 3 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 3 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

2:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten