2-chloortolueen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-chloortolueen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
95-49-8
EG-nummer
202-424-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-monochlorotoluene
Synoniemen
2-chlorotoluene
o-chloortolueen
Aquo-code
2ClTol
SIKB-id
1330
Molecuulformule
C7-H7-Cl
SMILES
CC1=C(Cl)C=CC=C1
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
chloortoluenen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm monochloortoluenen (som) 2-chloortolueen
(95-49-8)

(behoort tot monochloortoluenen (som))
Milieu Lucht Lucht MTR
7,8E+02 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
2,33
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal)
310 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2-chloortolueen
(95-49-8)

(behoort tot monochloortoluenen (som))
Specifieke naam ECHA
2-chlorotoluene
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid