4-chloortolueen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-chloortolueen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
106-43-4
EG-nummer
203-397-0
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4-monochlorotoluene
Synoniem
m-chloortolueen
Aquo-code
4ClTol
SIKB-id
1358
Molecuulformule
C7-H7-Cl
SMILES
CC1=CC=C(Cl)C=C1
Chemische stofgroep
chloortoluenen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm monochloortoluenen (som) 4-chloortolueen
(106-43-4)

(behoort tot monochloortoluenen (som))
Milieu Lucht Lucht MTR
7,8E+02 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
2,33
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal)
310 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid