NITROANILINEN (o-, m-, p-) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26/09/2023 om: 01:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

NITROANILINEN (O-, M-, P-)

 
Stofgegevens
Stofnaam NITROANILINEN (o-, m-, p-)
UN-nummer 1661
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
2-nitroaniline
3-nitroaniline
4-nitroaniline

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 26/09/2023 om: 01:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26/09/2023 om: 01:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-nitroaniline (2-NA)
(88-74-4)

(behoort tot NITROANILINEN (o-, m-, p-))
3-nitroaniline (3-NA)
(99-09-2)

(behoort tot NITROANILINEN (o-, m-, p-))
4-nitroaniline (4-NA)
(100-01-6)

(behoort tot NITROANILINEN (o-, m-, p-))
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,93 0,93 0,93
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 340 µg/l 340 µg/l 340 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 340 µg/l 340 µg/l 340 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1450 µg/kg 1450 µg/kg 1450 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 15 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 3,4 µg/l 3,4 µg/l 3,4 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 26/09/2023 om: 01:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
NITROANILINEN (o-, m-, p-)
UN-nummer 1661
Benaming en beschrijving 3.1.2 NITROANILINEN (o-, m-, p-)
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 279
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Deze stof is in deze classificatie of verpakkingsgroep voornamelijk op grond van menselijke ervaring ingedeeld en niet op grond van de strikte toepassing van indelingsvoorschriften van het ADR.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
NITROANILINEN (o-, m-, p-)
UN-nummer 1661
Benaming en beschrijving 3.1.2 NITROANILINEN (o-, m-, p-)
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten