3-nitroaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 3:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3-Nitroaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
3-nitroaniline
Stofafkorting
3-NA
Engelse naam
3-nitroaniline
CAS-nummer
99-09-2
EG-nummer
202-729-1
Aquo-code
3NO2An
SIKB-id
2333
Molecuulformule
C6H6N2O2
SMILES
N(=O)(=O)c1cccc(N)c1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 3-nitroaniline
Chemische stofgroep
nitroanilines
NITROANILINEN (o-, m-, p-)

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 3:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 3:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3-nitroaniline
(99-09-2)

(behoort tot NITROANILINEN (o-, m-, p-))
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,93
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 340 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 340 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 3,4 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1450 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 15 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 15 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 3,4 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 3:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 3:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten