4-nitroaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Nitroaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-nitroaniline
Stofafkorting
4-NA
Engelse naam
4-nitroaniline
CAS-nummer
100-01-6
EG-nummer
202-810-1
Aquo-code
4NO2An
SIKB-id
2335
Molecuulformule
C6H6N2O2
SMILES
N(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 4-nitroaniline
Chemische stofgroep
nitroanilines
NITROANILINEN (o-, m-, p-)

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4-nitroaniline (4-NA)
(100-01-6)

(behoort tot NITROANILINEN (o-, m-, p-)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,93
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 340 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 340 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1450 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 15 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 3,4 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
NITROANILINEN (o-, m-, p-)
UN-nummer 1661
Benaming en beschrijving 3.1.2 NITROANILINEN (o-, m-, p-)
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 279
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Deze stof is in deze classificatie of verpakkingsgroep voornamelijk op grond van menselijke ervaring ingedeeld en niet op grond van de strikte toepassing van indelingsvoorschriften van het ADR.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten