4-nitroaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Nitroaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-nitroaniline
Stofafkorting
4-NA
Engelse naam
4-nitroaniline
CAS-nummer
100-01-6
EG-nummer
202-810-1
Aquo-code
4NO2An
SIKB-id
2335
Molecuulformule
C6H6N2O2
SMILES
N(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 4-nitroaniline
Chemische stofgroep
nitroanilines
NITROANILINEN (o-, m-, p-)

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4-nitroaniline (4-NA)
(100-01-6)

(behoort tot NITROANILINEN (o-, m-, p-))
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,93
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 340 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 340 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 3,4 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1450 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 15 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 15 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 3,4 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten