2-nitroaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Nitroaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-nitroaniline
Stofafkorting
2-NA
Engelse naam
2-nitroaniline
CAS-nummer
88-74-4
EG-nummer
201-855-4
Aquo-code
2NO2An
SIKB-id
1741
Molecuulformule
C6H6N2O2
SMILES
N(=O)(=O)c1ccccc1N
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2-nitroaniline
Chemische stofgroep
nitroanilines
NITROANILINEN (o-, m-, p-)

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-nitroaniline (2-NA)
(88-74-4)

(behoort tot NITROANILINEN (o-, m-, p-) )
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,93
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 340 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 340 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 3,4 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1450 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 15 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 15 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 3,4 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
NITROANILINEN (o-, m-, p-)
UN-nummer 1661
Benaming en beschrijving 3.1.2 NITROANILINEN (o-, m-, p-)
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 279
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten