actinoliet Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

actinoliet

 

Stofgegevens

CAS-nummer
77536-66-4

Engelse naam
actinolite
Synoniem
groene asbest
Aquo-code
actnlt
SIKB-id
256
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroepen
asbestvezels
ZZS minerale vezels
asbest amfibolen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
actinoliet
(77536-66-4)

(behoort tot asbest amfibolen)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
13-03-2019
13-03-2019

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
actinoliet
(77536-66-4)

(behoort tot asbest amfibolen)
Stofklasse voor luchtemissies
sA.1
sA.1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
actinoliet
(77536-66-4)

(behoort tot asbest amfibolen)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
asbestvezels
actinoliet
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
actinoliet
(77536-66-4)

(behoort tot asbest amfibolen)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
2000 vezels/m3
2000 vezels/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
actinoliet
(77536-66-4)

(behoort tot asbest amfibolen)
Specifieke naam op SZW-lijst
asbest
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
UN-nummer 2212
Benaming en beschrijving 3.1.2 ASBEST, AMFIBOOL (amosiet, tremoliet, actinoliet, anthofylliet, crocidoliet)
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 9
Bijzondere bepalingen 3.3 168 274 542
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4 PP37
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
UN-nummer 2212
Benaming en beschrijving 3.1.2 ASBEST, AMFIBOOL (amosiet, tremoliet, actinoliet, anthofylliet, crocidoliet)
GEVI-code 90
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.