2,4-dinitroaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 21:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4-Dinitroaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,4-dinitroaniline
Stofafkorting
2,4-DNA
Engelse naam
2,4-dinitroaniline
CAS-nummer
97-02-9
EG-nummer
202-553-5
Aquo-code
24DNO2An
SIKB-id
2921
Molecuulformule
C6-H5-N3-O4
SMILES
c1(cc(ccc1N)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,4-dinitroaniline
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Chemische stofgroep
dinitroanilinen
DINITROANILINEN

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 21:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 21:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4-dinitroaniline
(97-02-9)

(behoort tot DINITROANILINEN)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,67
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 10 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 10 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,1 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 230 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 2,3 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 2,3 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,1 µg/l
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur ?
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 200 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Geen gegevens

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 21:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 21:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten