2,4-dinitroaniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4-dinitroaniline

 

Stofgegevens

CAS-nummer
97-02-9
EG-nummer
202-553-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
2,4-DNA
Engelse naam
2,4-dinitroaniline
Aquo-code
24DNO2An
SIKB-id
2921
Molecuulformule
C6-H5-N3-O4
SMILES
NC1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Chemische stofgroep
dinitroanilinen
DINITROANILINEN

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4-dinitroaniline (2,4-DNA)
(97-02-9)

(behoort tot DINITROANILINEN)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
1,67
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
10 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal)
10 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
230 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
2,3 µg/kg
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
200 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
DINITROANILINEN
UN-nummer 1596
Benaming en beschrijving 3.1.2 DINITROANILINEN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
DINITROANILINEN
UN-nummer 1596
Benaming en beschrijving 3.1.2 DINITROANILINEN
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.