2,4-dichlooraniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4-Dichlooraniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,4-dichlooraniline
Stofafkorting
2,4-DCA
Engelse naam
2,4-dichloroaniline
CAS-nummer
554-00-7
EG-nummer
209-057-8
Aquo-code
24DClAn
SIKB-id
114
Molecuulformule
C6-H5-Cl2-N
SMILES
Clc1cc(Cl)ccc1N
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,4-dichlooraniline
Chemische stofgroep
chlooranilines
dichlooranilines som

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4-dichlooraniline (2,4-DCA)
(554-00-7)

(behoort tot dichlooranilines som)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,92
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,03 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 120 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 1,2 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 1,2 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,03 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten