2,3,4,5-tetrachloorfenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,4,5-Tetrachloorfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3,4,5-tetrachloorfenol
Engelse naam
2,3,4,5-tetrachlorophenol
CAS-nummer
4901-51-3
EG-nummer
225-531-7
Aquo-code
2345T4ClFol
SIKB-id
78
Molecuulformule
C6-H2-Cl4-O
SMILES
c1(c(c(cc(c1Cl)Cl)O)Cl)Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,3,4,5-tetrachloorfenol
Chemische stofgroep
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen
tetrachloorfenolen som

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3,4,5-tetrachloorfenol
(4901-51-3)

(behoort tot tetrachloorfenolen som )
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,25
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,01 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,3 mg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,001 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,001 mg/kg
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten