2,3,4,5-tetrachloorfenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,4,5-Tetrachloorfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3,4,5-tetrachloorfenol
Engelse naam
2,3,4,5-tetrachlorophenol
CAS-nummer
4901-51-3
EG-nummer
225-531-7
Aquo-code
2345T4ClFol
SIKB-id
78
Molecuulformule
C6-H2-Cl4-O
SMILES
c1(c(c(cc(c1Cl)Cl)O)Cl)Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,3,4,5-tetrachloorfenol
Chemische stofgroep
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen
tetrachloorfenolen som

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3,4,5-tetrachloorfenol
(4901-51-3)

(behoort tot tetrachloorfenolen som)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,25
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,01 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,3 mg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,001 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,001 mg/kg
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten