1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-, homopolymer Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 4:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-Propanesulfonic Acid, 2-Methyl-2-[(1-Oxo-2-Propen-1-Yl)Amino]-, Homopolymer

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-, homopolymer
Stofafkorting
poly-AMSA
Engelse naam
1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-, homopolymer
CAS-nummer
27119-07-9
EG-nummer
608-044-8
Synoniem
poly-AMPS
TRC233 polymeer

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 4:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 4:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm TRC233 polymeer
(40623-75-4)
1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-, homopolymer (poly-AMSA)
(27119-07-9)

(behoort tot TRC233 polymeer)
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 4,4 mg/l 11 mg/l

Toelichtende voetnoot

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 4:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten