TRC233 polymeer Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 15:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

TRC233 polymeer

 
Stofgegevens
Stofnaam TRC233 polymeer
Engelse naam TRC233 polymer
CAS-nummer 40623-75-4
EG-nummer 609-852-3
Synoniem acrylic acid/2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid copolymer
2-Propenoic acid, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1-propanesulfonic acid
TRC233 natriumzout
polyacrylzuur
4-methoxy-N-(3-N,N-dimethylaminopropyl)naphta
2-acrylomido-2-methylpropyl sulfonzuur
1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-, homopolymer

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 15:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 15:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm TRC233 polymeer
(40623-75-4)
1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-, homopolymer (poly-AMSA)
(27119-07-9)

(behoort tot TRC233 polymeer)
2-acrylomido-2-methylpropyl sulfonzuur (AMSA)
(5165-97-9)

(behoort tot TRC233 polymeer)
4-methoxy-N-(3-N,N-dimethylaminopropyl)naphta (HAPNQ)
(276878-97-8)

(behoort tot TRC233 polymeer)
polyacrylzuur (PAA)
(9003-04-7)

(behoort tot TRC233 polymeer)
TRC233 natriumzout
(77019-71-7)

(behoort tot TRC233 polymeer)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 0,56 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 0,56 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 4,0 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 4,0 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 0,056 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 0,056 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,40 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 0,40 mg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 4,4 mg/l 11 mg/l 11 mg/l 5,5 mg/l 4,4 mg/l 4,4 mg/l

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

157:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

159:

Maximaal aanvaardbare concentratie

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

161:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

163:

Maximaal aanvaardbare concentratie

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

2:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

3:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

4:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

5:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

6:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

7:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

8:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 15:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten