TRC233 polymeer Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 9:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

TRC233 Polymeer

Stofgegevens

 
Stofnaam
TRC233 polymeer
Engelse naam
TRC233 polymer
CAS-nummer
40623-75-4
EG-nummer
609-852-3
Synoniem
acrylic acid/2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid copolymer
2-Propenoic acid, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1-propanesulfonic acid
TRC233 natriumzout
polyacrylzuur
4-methoxy-N-(3-N,N-dimethylaminopropyl)naphta
2-acrylomido-2-methylpropyl sulfonzuur
1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-, homopolymer

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 9:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 9:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Toelichtende voetnoot

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 9:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten